Dom Sve Definicije Calculus Geometrija Pre-kalkulus Zapremina Definicija

Zapremina Definicija

Volume is the total amount of space enclosed or occupied in a solid. Volume generally has units of length & distance cubed (such as cm3, in3, m3 km3, etc.) In the case of a simple box calculating volume is V = L x W x H (Where V = volume, L = length, W = width, and H = height respectively). Volume can also be computed for irregularly shaped and curved solids such as cylinders or cones. The volume of a surface of revolution is particularly simple to compute due to its symmetry. For a more comprehensive breakdown of formulas for various figures see the table below.

SI Multiples

A table of various volume units derived from SI multiples:

Submultiples

Multiples

Scientific Notation

Vrijednost

Prefiks

Ime

Scientific Notation

Vrijednost

Prefiks

Ime

10-1 L

0.1 L

Deci (D) Deciliter (DL)

101 L

10 L

Deca (da) Dekaliter (DAL)

10-2 L

0.01 L

Centi (C) Centiliter (CL)

102 L

100 L

Hekto (h) Hektoliter (HL)

10-3 L

0.001 L

Milli (m) Milliliter (ml)

103 L

1000 L

Kilo (k) Kiloliter (kl)

10-6 L

0.000001 L

Micro (μ) Microliter (µL)

106 L

1000000 L

Mega (m) Megaliter (ml)

10-9 L

0.000000001 L

Nano (n) Nanoliter (NL)

109 L

1000000000 L

Giga (G) Gigaliter (GL)

10-12 L

0.000000000001 L

Pico (P) Picoliter (pl)

1012 L

1000000000000 L

Tera (T) Terater (TL)

10-15 L

0.000000000000001 L

Femto (f) Femtoliter (FL)

1015 L

1000000000000000 L

PETA (P) Petaliter (pl)

10-18 L

0.000000000000000001 L

Atto (a) Odgovor (AL)

1018 L

1000000000000000000 L

EXA (e) Exaliter (el)

10-21 L

0.000000000000000000001 L

Zepto (z) Zeptoliter (zL)

1021 L

1000000000000000000000 L

Zetta (z) Zettaliter (ZL)

10-24 L

0.000000000000000000000001 L

Jok (y) Yoctoliter (yL)

1024 L

1000000000000000000000000 L

Yotta (y) Yottaliter (YL)

10-27 L

0.000000000000000000000000001 L

Ronto (r) Rontoliter (rL)

1027 L

1000000000000000000000000000 L

Ronna (R) Ronnaliter (RL)

10-30 L

0.000000000000000000000000000001 L

Quecto (q) Quectoliter (qL)

1030 L

1000000000000000000000000000000 L

Quetta (Q) Quettaliter (QL)

Volumen formulas

Volumen formula za razne figure, uključujući bočnu površinu, površinu osnovnih (i) i ukupne površine:

Figura

Zapremina

Bočna površina

Područje baza (i)

Ukupno površine

Kutija (također naziva pravokutni paralelepiped , desno pravokutnog prizma )

lwh

2lh + 2wh

2lw

2lw + 2lh + 2wh

Prizma

Bh

Ph

2B

Ph + 2B

Piramida

13Bh

-

B

-

Desna piramida

13Bh

12Ps

B

B + 12Ps

Cilindar

Bh

-

2B

-

Desni cilindar

Bh

Ph

2B

Ph + 2B

Desni kružni cilindar

πR2h

2πRh

2πR2

2πRh + 2πR2

Kornet

13Bh

-

B

-

Desni kružni konus

13πR2h

πRs

πR2

πRs + πR2

Volumen formula za razne figure, uključujući ukupnu površinu:

Figura

Zapremina

Ukupno površine

Sfera

43πr3

4πr2

Redovni tetraedron

 2 12a3

a2 3 

kocke ( Regular Hexahedron )

a3

6a2

Redovni oktaedar

 2 3a3

2a2 3 

Redovni dodekahedron

15 + 7√ 5 4a3

3a2 25 + 10√ 5  

Redovni ikosahedron

5(3 + √ 5 )12a3

5a2 3 

Za spomenute tablice:

H = visina čvrsti

s = nagib visina

P = perimetar ili opseg baza

l = dužina solid

B = površina baza

R = radijus ili sfera

w = širina solid

R = radijus baza

a = dužina ivica

Ostale definicije svečane jedinice

 • Acre stopala (AC ∙ FT)

 • Akreni američki ared (AC ∙ FT)

 • Acre inčni (AC ∙ in)

 • Odgovor (AL)
 • Barrel pivo nas (BL)

 • Bačva sušite nas (BL)

 • Bačva za tečnost SAD-a (BL)

 • Barrel naftni nas (BL)

 • Barrel UK (BL)

 • BERLEL WINE UK (BL)

 • Milijarda kubnog metra (milijarda m 3 )

 • Mjera stopala odbora (FBM)

 • Bucket UK (BKT)

 • Kašika SAD (BKT)

 • Bushel nas osuši (BU)

 • Bushel UK (BU)

 • Centiliter (CL)
 • Ogrevno drvo kabela (CD-Ft)

 • Drvo noga kabela (CD-FT)

 • Kubični angstrom (a 3 )

 • Kubični centimetar (cm 3 )

 • Kubični kubment drevni Egipat (kubni Dhirā)

 • Kubični decimetar (DM 3 )

 • Kubični dekametar (dam 3 )

 • Kubična stopala (FT 3 )

 • Kubični hektometar (HM 3 )

 • Kubični inč (u 3 )

 • Kubični kilometar (km 3 )

 • Kubični metar (m 3 )

 • Kubični mikrometar (μm 3 )

 • Kubična milja (mi 3 )

 • Kubični milimetar (mm 3 )

 • Kubični nanometar (NM 3 )

 • Kubični pikometar (premijer 3 )

 • Kubično dvorište (tj 3 )

 • Kup Kanada (C)

 • Kup Metric (C)

 • Kup SAD (C)

 • Dekaliter (DAL)
 • Deciliter (DL)
 • Dekaliter (dal)
 • Metrički desertstoon (DSP)

 • DRAM (dr)

 • Bubanj Petroleum metrički (bubanj)

 • Bubanj nafte nas (bubanj)

 • Exaliter (el)
 • Femtoliter (FL)
 • Peta (peta)

 • Galon suši nas (gal)

 • Galona tečno nas (gal)

 • Gallon UK (Gal)

 • Galon nas (Gal)

 • Gigaliter (GL)
 • Gill UK (GI)

 • Gill nas (GI)

 • Gram šećer (G)

 • Gram voda (G)

 • Pola američkog galona (pola galona-USA)

 • Merač hektara (ha ∙ m)

 • Hektoliter (HL)
 • Hogshead UK (HHD)

 • Hogshead US (HHD)

 • Imperial Gallon (GIL)

 • Jack Wine (Jack)

 • Jigger (Jigger)

 • Kiloliter (kl)
 • Kilolitro (kl)

 • Litra (l)
 • Litra (l)

 • Mjera drevni hebrejski (mjera)

 • Megaliter (ml)
 • Microliter (μl)
 • Microlitro (μl)

 • Milliliter (ml)
 • Millilitro (ml)

 • Milion kubnog metra (milion m 3 )

 • Minim uk (min)

 • Minim nas (min)

 • Nanoliter (NL)
 • Unca tečna uk (oz)

 • Uncu tečno nas (oz)

 • Peck UK (PK)

 • Peck nas (PK)

 • Petaliter (pl)
 • Picoliter (pl)
 • Pint sušite nas (pt)

 • Pint tekući nas (pt)

 • Pint UK (PT)

 • Cijev u Velikoj Britaniji (cijev)

 • Cijev nas (cijev)

 • Pony (Pony)

 • Pottle tekućinu (izbaci)

 • Kvarrani drevni hebrejski (qt)

 • Naselje suši nas (qt)

 • Quart Njemačka (QT)

 • Četvrt tečno nas (qt)

 • Kvar uk (qt)

 • Četvrtina tečnosti uk (četvrtinu)

 • Quectoliter (qL)
 • Quettaliter (QL)
 • Ronnaliter (RL)
 • Rontoliter (rL)
 • Shot (snimak)

 • Stere (stere)

 • Kašika metrika (TBSP)

 • Kašika u Velikoj Britaniji (TBSP)

 • Kašika nas (TBSP)

 • Kašika metrika (TSP)

 • Teaspoon UK (TSP)

 • Čajna kašika (TSP)

 • Terater (TL)
 • Hiljadu kubnog metra (hiljadu m 3 )

 • Trillion kubični metar (trillion m 3 )

 • Američka fluidna unca (FL OZ)

 • Dvorište (tj)

 • Yoctoliter (yL)
 • Yottaliter (YL)
 • Zeptoliter (zL)
 • Zettaliter (ZL)

Pretvori u drugu jedinicu za jačinu zvukaAbecedno

Obrnuto abecedno

Greatest to Smallest

Smallest to Greatest

Abecedno

Obrnuto abecedno

Greatest to Smallest

Smallest to Greatest

Okruglo (decimalna mjesta):

Srodne definicije

Odricanje

Iako je napravljen svaki napor za testiranje ovog pretvarača jedinice, ne smijemo biti odgovorni za bilo kakve posebne, slučajne, indirektne ili posljedične štete ili novčane gubitke koji proizlaze iz ili u vezi s korištenjem bilo kojeg od alata za pretvarač i informacije koje se izvore sa ove web stranice. Ovaj pretvarač jedinice pruža vam kao uslugu, koristite na vlastiti rizik. Nemojte koristiti proračune za bilo šta gde bi se gubitak života, novca, imovine itd. Može proslijediti netačne konverzije jedinice.

For more information: please see our full disclaimer.

Izvori

“Volume.” From Wolfram MathWorld, mathworld.wolfram.com/Volume.html.

×

Aplikacija

Pogledajte našu besplatnu aplikaciju za iOS i Android.

Za više informacija o našoj aplikaciji Posjetite ovdje!

Dodaj na početni ekran

Dodajte matematiku Converse kao aplikaciju na vaš početni ekran.

Aplikacija

Pogledajte našu besplatnu aplikaciju za radnu površinu za MacOS, Windows & Linux.

Za više informacija o našoj radnoj aplikaciji Posjetite ovdje!

Proširenje pregledača

Pogledajte naš besplatni proširenje preglednika za Chrome, Firefox, Edge, Safari i Operu.

Za više informacija o našem proširenju preglednika Posjetite ovdje!

Dobrodošli na matematiku

Rezervisnik

Rezervisnik

Navedite ovu stranicu

QR Code

Snimite fotografiju QR koda da biste podijelili ovu stranicu ili da biste ga brzo otvorili na svom telefonu:

Podijeliti

Ispisati
Kopiraj vezu
Cite stranica
E-pošta
Facebook
𝕏
Whatsapp
Reddit
SMS
Skype
Linija
Google učionica
Google Bookmarks
Facebook Messenger
Evernote
Telegram
LinkedIn
Džep
Douban
Wechat
Trello
QR Code
×