Casa Totes Definicions Càlcul Definicions

Càlcul Definicions

Consulteu la nostra creixent col·lecció de definicions de càlcul:

ARC =_ΔyΔx

Arc

Arc Una abreviació de la taxa de canvi mitjana és el canvi en el valor d'una quantitat dividida pel temps transcorregut. Per a una funció, aquest és el ca…

Algorisme

Un algorisme és un conjunt específic d’instruccions per dur a terme un procediment o resoldre un problema, normalment amb el requisit que el procediment finali…

Sèrie alternant

Una sèrie alternativa és una sèrie que alterna entre termes positius i negatius.

Rr

Anul·lar

Un anul·les o rentadora és la regió entre dos cercles concèntrics que tenen radis diferents. L’àrea d’un annulus = π (R 2 - r 2 )

ARC =_ΔyΔx

Taxa mitjana de canvi

La taxa mitjana de canvi o arc és el canvi en el valor d’una quantitat dividida pel temps transcorregut. Per a una funció, aquest és el canvi en el valor y (&#…

Δ δ

Delta (Δ, Δ)

Delta (Δ, Δ) és la quarta lletra de l’alfabet grec. Al sistema de números grecs té un valor de 4.

Ε ε

Epsilon (ε, ε)

Epsilon (ε, ε) o lunat ϵ o grec: έέιλον, és la cinquena lletra de l'alfabet grec, corresponent fonèticament a una vocal de mitja part del front mig /e /. …

Solucionat

S'ha corregit significa que l'objecte es considera fixat en l'avió de manera que no es pugui recollir i volar si es refereix a un objecte pla. C…

Alfabet grec

L’alfabet grec s’ha utilitzat per escriure la llengua grega des de finals del novè o principis del segle VIII aC. Es deriva de l’alfabet fenici anterior i va s…

Integració

La integració és el procés de computació o obtenció d’una integral, ja sigui una integral definida o una integral indefinida. Un terme més arcaic per a la inte…

Saltar discontinuïtat

Una discontinuïtat de salt o discontinuïtat de pas és una discontinuïtat on el gràfic trepitja o salta d’una peça connectada del gràfic a una altra. És una dis…

Σ σ

Sigma (σ, σ)

Sigma (σ, σ) és la divuitena lletra de l’alfabet grec. En el sistema de números grecs, té un valor de 200. En general Matemàtiques, majúscules Σ s'ut…

Discontinuïtat del pas

Una discontinuïtat de pas o discontinuïtat de pas és una discontinuïtat on el gràfic fa un pas o salta d’una peça connectada del gràfic a una altra.

Teorema de Pappus

El teorema de Pappus o Pappus & Apos; s Teorema es refereix generalment a diversos teoremes diferents. Inclouen el teorema de Pappus & Apos; s Centroid, la cad…

U-substitució

La substitució U també coneguda com a integració per substitució o mètode de substitució, és un mètode d’integració per avaluar les integrals. L’aplicació dire…

Càlcul vectorial

El càlcul vectorial o l’anàlisi vectorial és l’ús de càlcul (límits, derivats i integrals) amb dues o més variables independents, o dues o més variables depend…

Velocitat

La velocitat d’un objecte és la taxa de canvi de la seva posició respecte d’un marc de referència i és funció del temps.

Volum

El volum és la quantitat total d’espai tancat o ocupat en un sòlid. El volum generalment té unitats de longitud i distància cubades (com CM 3 , a 3 , m 3 k…

Rentadora

Una rentadora o anul·lus és la regió entre dos cercles concèntrics que tenen radis diferents. L’àrea d’una rentadora = π (R 2 - r 2 )

Treball

En física, el treball és el producte de la força i el desplaçament. Es diu que una força funciona si, quan actua, hi ha un desplaçament del punt d’aplicació en…

×

Aplicació

Consulteu la nostra aplicació gratuïta per a iOS i Android.

Per obtenir més informació sobre la nostra aplicació Visiteu aquí!

Afegiu a la pantalla d'inici

Afegiu Math Converse com a aplicació a la pantalla d'inici.

Aplicació

Consulteu la nostra aplicació d'escriptori gratuïta per a macOS, Windows i Linux.

Per obtenir més informació sobre la nostra aplicació d'escriptori Visiteu aquí!

Extensió del navegador

Consulteu la nostra extensió gratuïta del navegador per a Chrome, Firefox, Edge, Safari i Opera.

Per obtenir més informació sobre la nostra extensió del navegador Visiteu aquí!

Benvingut a Math Converse

Posseïdor del lloc

Posseïdor del lloc

Citeu aquesta pàgina

Codi QR

Feu una foto del codi QR per compartir aquesta pàgina o per obrir -la ràpidament al telèfon:

Compartir
×