Casa Totes Definicions Nombres i símbols Definicions

Nombres i símbols Definicions

Numbers & Symbols Definitions Header Showcase

Consulteu la nostra creixent col·lecció de números i definicions de símbols:

Precisió

La precisió és la proximitat que té una aproximació a un valor real. En altres termes, en la mesura d’un conjunt, la precisió es refereix a la proximitat de le…

Α α

Alfa (α, α)

Alpha (α, α) és la primera lletra de l’alfabet grec. Al sistema de números grecs, té un valor d’1.

Aritmètica

L’aritmètica és una branca de les matemàtiques relacionades amb nombres enters o, més generalment, de càlcul numèric. Les operacions aritmètiques inclouen addi…

Mitjana

Una mitjana és un sol nombre pres representatiu d’una llista de números. Diferents conceptes de mitjana s’utilitzen en diferents contextos.

Β β

Beta (β, β)

La beta (β, β) és la segona lletra de l’alfabet grec. Al sistema de números grecs, té un valor de 2.

Χ χ

Chi (χ, χ)

Chi (χ, χ) és la 22a lletra de l’alfabet grec, que s’utilitza per representar el so CH (com en el Loch escocès o el bauch alemany) en grec antic i modern. Al s…

Δ δ

Delta (Δ, Δ)

Delta (Δ, Δ) és la quarta lletra de l’alfabet grec. Al sistema de números grecs té un valor de 4.

Diferència

La diferència és el resultat de restar dues expressions o nombres (n 1 - n 2 ), on el signe minus denota la resta. Per exemple, la diferència entre 5 i 3 és…

Ε ε

Epsilon (ε, ε)

Epsilon (ε, ε) o lunat ϵ o grec: έέιλον, és la cinquena lletra de l'alfabet grec, corresponent fonèticament a una vocal de mitja part del front mig /e /. …

Η η

ETA (η, η)

ETA (η, η) és la setena lletra de l’alfabet grec. Originalment, que denotava una consonant /h /, el seu valor sòlid en el dialecte de les golfes clàssiques de …

Γ γ

Gamma (γ, γ)

Gamma (Γ, γ) is the third letter of the Greek alphabet. In the system of Greek numerals it has a value of 3.

Googol

Un Googol és un nombre gran igual a 10 10 2 o 10 100 . En altres termes, el dígit 1 amb 100 zeros seguint -lo. Escrit explícitament, 10, 000, 000, 000, 00…

Googolplex

GoogolPlex és un gran nombre igual a 10 10 100 o 10 Googol . En altres termes, el dígit 1 amb un nombre de Googol (10 100 ) de zeros que el segueix.

Alfabet grec

L’alfabet grec s’ha utilitzat per escriure la llengua grega des de finals del novè o principis del segle VIII aC. Es deriva de l’alfabet fenici anterior i va s…

Númeris grecs

Els numerals grecs, també coneguts com a números iònics, jònics, milesians o alexandris, són un sistema de números d’escriptura mitjançant les lletres de l’alf…

SI

International System of Units (SI)

The International System of Units, internationally known by the abbreviation SI (Système International), is the modern form of the metric system.

Ι ι

Iota (ι, ι)

Iota (ι, ι) és la novena lletra de l’alfabet grec. Es va derivar de la carta fenícia Yodh.

Κ κ

Kappa (κ, κ)

Kappa (κ, κ) és la desena lletra de l’alfabet grec, que s’utilitza per representar el so [k] en grec antic i modern.

Λ λ

Lambda (λ, λ)

Lambda (λ, λ) és la onzena lletra de l’alfabet grec, que representa el so /l /. Al sistema de números grecs, Lambda té un valor de 30.

Μ μ

MU (μ, μ)

Mu (μ, μ) o My és la 12a lletra de l’alfabet grec. Al sistema de números grecs té un valor de 40.

Ν ν

Nu (ν, ν)

Nu (ν, ν) és la 13a lletra de l’alfabet grec. En el sistema de numerals grecs té un valor de 50. Es deriva de l’antiga Monja Fenícia.

Ω ω

Omega (ω, ω)

Omega (ω, ω) és la 24a i última lletra de l’alfabet grec. Al sistema de números grecs té un valor de 800.

Ο ο

Omicron (ο, o)

Omicron (ο, ο) és la 15a lletra de l’alfabet grec. Al sistema de números grecs té un valor de 70.

Φ φ

Phi (φ, φ)

Phi (φ, φ) és la 21a lletra de l’alfabet grec. En el sistema de números tradicionals grecs, PHI té un valor de 500 (φ ʹ) o 500.000 (͵ φ).

Π π

Pi (π, π)

Pi (π, π) és la setzena lletra de l’alfabet grec, que representa el so [P]. Al sistema de números grecs té un valor de 80.

Ψ ψ

PSI (ψ, ψ)

PSI (ψ, ψ) és la 23a lletra de l’alfabet grec. Al sistema de numerals grecs té un valor numèric de 700.

Ρ ρ

Rho (ρ, ρ)

Rho (ρ, ρ) és la 17a lletra de l’alfabet grec. Al sistema de números grecs té un valor de 100. Es deriva de la lletra fenícia res.

Σ σ

Sigma (σ, σ)

Sigma (σ, σ) és la divuitena lletra de l’alfabet grec. En el sistema de números grecs, té un valor de 200. En general Matemàtiques, majúscules Σ s'ut…

Τ τ

Tau (τ, τ)

El tau (τ, τ) és la 19a lletra de l’alfabet grec. Al sistema de números grecs té un valor de 300.

Θ θ

Theta (θ, θ)

Theta (θ, θ) és la vuitena lletra de l’alfabet grec, derivada de la lletra fenícia. Al sistema de números grecs té el valor 9.

Triple

Triple significa multiplicar per tres. És important tenir en compte que pel que fa a altres termes i conceptes com els vectors i el triple producte, això no se…

Trivial

Trivial està relacionat amb o és el cas matemàticament més senzill. Més generalment, el terme trivial s’utilitza per descriure qualsevol resultat que requereix…

Truncar un número

Truncing a un nombre que es fa referència altrament com el truncament és un mètode d'aproximació a un nombre decimal deixant tots els llocs decimals passa…

Tronc

El truncament es coneix com a truncar un nombre és un mètode d'aproximació d'un nombre decimal deixant tots els llocs decimals passats per un punt de…

Bessons primes

Un bessó és un nombre principal que és 2 menys o 2 més que un altre número principal. Per exemple, qualsevol dels membres de la parella Twin Prime 41 i 43.

Υ υ

Upsilon (υ, υ)

Upsilon (υ, υ) o ypsilon és la 20a lletra de l’alfabet grec. Al sistema de números grecs, Υ ʹ té un valor de 400.

Vinculum

Vinculum és una línia horitzontal situada per sobre de diverses quantitats per indicar que formen una unitat. Sovint, és la línia horitzontal dibuixada com a p…

Mitjana ponderada

La mitjana ponderada o la mitjana aritmètica ponderada és similar a una mitjana aritmètica ordinària (el tipus de mitjana més comú), excepte que en canvi s’uti…

Nombres sencers

Els nombres sencers són qualsevol nombre del conjunt de nombres enters no negatius. Per exemple, qualsevol dels números 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc.

Ξ ξ

Xi (ξ, ξ)

Xi (ξ, ξ) és la 14a lletra de l’alfabet grec. Al sistema de números grecs, té un valor de 60. Xi es va derivar de la lletra fenícia Samekh.

Zero

Zero és un nombre que no indica cap quantitat, mida ni magnitud. Zero és l’únic nombre enter (i l’únic nombre real) que no és ni un valor positiu ni negatiu.

Ζ ζ

Zeta (ζ, ζ)

Zeta (ζ, ζ) és la sisena lletra de l’alfabet grec. Al sistema de números grecs, té un valor de 7. Es va derivar de la lletra fenícia Zayin.

×

Aplicació

Consulteu la nostra aplicació gratuïta per a iOS i Android.

Per obtenir més informació sobre la nostra aplicació Visiteu aquí!

Afegiu a la pantalla d'inici

Afegiu Math Converse com a aplicació a la pantalla d'inici.

Aplicació

Consulteu la nostra aplicació d'escriptori gratuïta per a macOS, Windows i Linux.

Per obtenir més informació sobre la nostra aplicació d'escriptori Visiteu aquí!

Extensió del navegador

Consulteu la nostra extensió gratuïta del navegador per a Chrome, Firefox, Edge, Safari i Opera.

Per obtenir més informació sobre la nostra extensió del navegador Visiteu aquí!

Benvingut a Math Converse

Posseïdor del lloc

Posseïdor del lloc

Citeu aquesta pàgina

Codi QR

Feu una foto del codi QR per compartir aquesta pàgina o per obrir -la ràpidament al telèfon:

Compartir
×