Domov Všechno Definice Algebra Trinomial Definice

Trinomial Definice

A trinomial is a polynomial consisting of three terms or monomials which are not like terms. Examples of trinomials include: x2 + 4x - 6, 4x5 - 3x4 + x3, and a2b + 6x + c.

Trinomiální výrazy

Příklady trinomiálních výrazů:

 • 3x + 5y + 8z s proměnnými x, y, Z.

 • 3T + 9s 2 + 3Y 3 s proměnnými t, S, Y.

 • 3ts + 9t + 5s s proměnnými t, S.

 • AX A y B Z C + BT + CS s proměnnými X, Y, Z, T, S, A, B, C Nonnegativní celá čísla a a, b, c jakékoli konstanty.

 • PX A + QX B + RX C kde x je variabilní a konstanty A, B, C jsou nezáporná celá čísla a p, q, r jakékoli jakékoli konstanty.

Trinomiální rovnice

Trinomiální rovnice je polynomiální rovnice zahrnující tři termíny. Příkladem je rovnice x = q + x m studovaná Johannem Heinrichem Lambertem v 18. století. Mezi pozoruhodné trinomy patří:

 • Součet nebo rozdíl dvou kostek:

  • (A 3 ± 2 )

 • Zvláštní typ trinomií může být prokázán podobným způsobem jako kvadratika, protože může být považován za kvadratický v nové proměnné (x n níže). Tento formulář je faktorován jako:

  • X 2n + sx n + p = (x n + a 1 ) (x n < n < /sup> + a 2 ),

  • Kde:

   • A 1 + A 2 = s.

   • a 1 ∙ a 2 = p.

 • Například polynom (x 2 + 3x + 2) je příkladem tohoto typu trinomiálního s n = 1. Roztok A 1 = 2 a A 2 = 1 z výše uvedeného systému dává trinomiální faktoring:

  • (x 2 + 3x + 2) = (x + a 1 ) (x + a 2 ) = (x + 2) (x + 1).

 • Stejný výsledek může být zajištěn Ruffiniho pravidlem, ale se složitějším a časově náročným procesem.

Související definice

Prameny

“Trinomial.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 29 Oct. 2019, en.wikipedia.org/wiki/Trinomial.

×

Aplikace

Podívejte se na naši bezplatnou aplikaci pro iOS & Android.

Další informace o naší aplikaci Navštivte zde!

Přidat na domácí obrazovku

Přidejte Math Converse jako aplikaci na svou domovskou obrazovku.

Aplikace

Podívejte se na naši bezplatnou aplikaci pro stolní počítače pro MacOS, Windows & Linux.

Další informace o naší aplikaci pro stolní počítače Navštivte zde!

Prodloužení prohlížeče

Podívejte se na naše bezplatné prodloužení prohlížeče pro Chrome, Firefox, Edge, Safari a Opera.

Další informace o rozšíření našeho prohlížeče Navštivte zde!

Vítejte v Math Converse

Zástupný symbol

Zástupný symbol

Citujte tuto stránku

QR kód

Vyfoťte kód QR pro sdílení této stránky nebo jej rychle otevřete v telefonu:

Příbuzný
Podíl
×