Domov Všechno Definice Počet Geometrie Pre-Calculus Hlasitost Definice

Hlasitost Definice

Volume is the total amount of space enclosed or occupied in a solid. Volume generally has units of length & distance cubed (such as cm3, in3, m3 km3, etc.) In the case of a simple box calculating volume is V = L x W x H (Where V = volume, L = length, W = width, and H = height respectively). Volume can also be computed for irregularly shaped and curved solids such as cylinders or cones. The volume of a surface of revolution is particularly simple to compute due to its symmetry. For a more comprehensive breakdown of formulas for various figures see the table below.

SI Multiples

A table of various volume units derived from SI multiples:

Submultiples

Multiples

Scientific Notation

Hodnota

Předpona

název

Scientific Notation

Hodnota

Předpona

název

10-1 L

0.1 L

Deci (d) Deciliter (DL)

101 L

10 L

DECA (da) Dekatalitor (dal)

10-2 L

0.01 L

Centi (C) Centiliter (CL)

102 L

100 L

Hecto (h) Hectoliter (HL)

10-3 L

0.001 L

Milli (M) Milliliter (ML)

103 L

1000 L

Kilo (k) Kiloliter (KL)

10-6 L

0.000001 L

Mikro (µ) Microliter (µL)

106 L

1000000 L

Mega (m) Megaliter (ML)

10-9 L

0.000000001 L

Nano (n) Nanoliter (NL)

109 L

1000000000 L

Giga (G) Gigaliter (GL)

10-12 L

0.000000000001 L

Pico (p) Picoliter (PL)

1012 L

1000000000000 L

Tera (t) Delariter (TL)

10-15 L

0.000000000000001 L

Femto (f) Femtoliter (FL)

1015 L

1000000000000000 L

PETA (P) Petaliter (PL)

10-18 L

0.000000000000000001 L

Atto (a) Attoliter (AL)

1018 L

1000000000000000000 L

Exa (e) Exaliter (EL)

10-21 L

0.000000000000000000001 L

Zepto (z) Zeptoliter (zL)

1021 L

1000000000000000000000 L

Zetta (z) Zettaliter (ZL)

10-24 L

0.000000000000000000000001 L

Yocto (Y) Yoctoliter (yL)

1024 L

1000000000000000000000000 L

Yotta (y) Yottaliter (YL)

10-27 L

0.000000000000000000000000001 L

Ronto (r) Rontoliter (rL)

1027 L

1000000000000000000000000000 L

Ronna (R) Ronnaliter (RL)

10-30 L

0.000000000000000000000000000001 L

Quecto (q) Quectoliter (qL)

1030 L

1000000000000000000000000000000 L

Quetta (Q) Quettaliter (QL)

Vzorec objemu

Vzorec objemu pro různé postavy včetně boční plochy povrchu, plochy základny a celkové plochy povrchu:

Postava

Hlasitost

Plocha postranního povrchu

Oblast základny

Celkem povrchová plocha

Box (také nazýván pravoúhlý paralelní vypuštění , pravý obdélníkový hranol ))

lwh

2lh + 2wh

2lw

2lw + 2lh + 2wh

Hranol

Bh

Ph

2B

Ph + 2B

Pyramida

13Bh

-

B

-

Pravá pyramida

13Bh

12Ps

B

B + 12Ps

Válec

Bh

-

2B

-

Pravý válec

Bh

Ph

2B

Ph + 2B

Pravý kruhový válec

πR2h

2πRh

2πR2

2πRh + 2πR2

Kužel

13Bh

-

B

-

Pravý kruhový kužel

13πR2h

πRs

πR2

πRs + πR2

Vzorce objemu pro různé postavy včetně celkové povrchové plochy:

Postava

Hlasitost

Celkem povrchová plocha

Koule

43πr3

4πr2

Pravidelný tetrahedron

 2 12a3

a2 3 

Cube ( Pravidelný hexahedron )

a3

6a2

Pravidelný oktahedron

 2 3a3

2a2 3 

Pravidelný dodecahedron

15 + 7√ 5 4a3

3a2 25 + 10√ 5  

Pravidelný icosahedron

5(3 + √ 5 )12a3

5a2 3 

Pro výše uvedené tabulky:

h = výška z solidní

s = výška sklonu

P = Perimetr nebo Obvod Base

L = délka solidní

B = oblast základny

r = Radius nebo sféra

w = šířka solidní

R = RADIUS ZASEDY

a = délka edge

Ostatní definice jednotky svazku

 • Acre Foot (AC ∙ ft)

 • Acre Foot Us Survey (AC ∙ FT)

 • Acre Inch (ac ∙ in)

 • Attoliter (AL)
 • Sudové pivo USA (BL)

 • Barrel Dry Us (BL)

 • Kapalina válce US (BL)

 • Barrel Petroleum Us (BL)

 • Barrel UK (BL)

 • Barrel Wine UK (BL)

 • Miliarda kubických metrů (miliarda M 3 )

 • Opatření na desce (FBM)

 • Bucket UK (BKT)

 • Bucket Us (BKT)

 • Bushel suchý nás (bu)

 • Bushel UK (BU)

 • Centiliter (CL)
 • Párečkové dříví (CD-ft)

 • Dřevo Cord Foot (CD-FT)

 • Cubic Angstrom (A 3 )

 • Cubic Centimetr (cm 3 )

 • Kubický loketový starověký Egypt (krychlový dhirā)

 • Cubic Decimetr (DM 3 )

 • Kubický dekametr (přehrada 3 )

 • Cubic Foot (ft 3 )

 • Kubický hektometr (HM 3 )

 • Cubic Inch (v 3 )

 • Kubický kilometr (km 3 )

 • Metr krychlový (m 3 )

 • Kubický mikrometr (μm 3 )

 • Kubická míle (mi 3 )

 • Kubický milimetr (mm 3 )

 • Kubický nanometr (NM 3 )

 • Cubic Picometer (PM 3 )

 • Krychlový dvůr (yd 3 )

 • Cup Canada (c)

 • Metrika poháru (c)

 • Pohár US (c)

 • Dekatalitor (dal)
 • Deciliter (DL)
 • DeKaliter (Dal)
 • Metrika dessertspoon (DSP)

 • DRAM (DR)

 • Metrika ropy bubenu (buben)

 • Buben ropa US (buben)

 • Exaliter (EL)
 • Femtoliter (FL)
 • Pátý (pátý)

 • Galon suchý nás (gal)

 • Gallon Liquid Us (gal)

 • Gallon UK (gal)

 • Galon nás (gal)

 • Gigaliter (GL)
 • Gill UK (GI)

 • Gill US (GI)

 • Gram cukr (G)

 • Gramová voda (G)

 • Polovina US Gallon (Half-Gallon-USA)

 • Hektarový měřič (ha ∙ m)

 • Hectoliter (HL)
 • Hogshead UK (HHD)

 • Hogshead nás (HHD)

 • Imperial Gallon (Gil)

 • Jack Wine (Jack)

 • Jigger (Jigger)

 • Kiloliter (KL)
 • Kilolitro (KL)

 • Litr (L)
 • Litro (L)

 • Změřte starověké hebrejštiny (opatření)

 • Megaliter (ML)
 • Mikroliter (μl)
 • Mikrolitro (μl)

 • Milliliter (ML)
 • Millilitro (ML)

 • Milion metrů krychlových (milion M 3 )

 • Minim UK (min)

 • Minim Us (min)

 • Nanoliter (NL)
 • Ounce Liquid UK (oz)

 • Unce kapalina nás (oz)

 • Peck UK (PK)

 • Peck Us (PK)

 • Petaliter (PL)
 • Picoliter (PL)
 • Pint Dry Us (PT)

 • Pint Liquid Us (PT)

 • Pint UK (PT)

 • Pipe UK (trubka)

 • Potrubí nás (potrubí)

 • Pony (Pony)

 • Pottle Liquid (Pottle)

 • Quart Starověká hebrejština (QT)

 • Quart Us suché (qt)

 • Quart Německo (QT)

 • Quart Liquid Us (QT)

 • Quart UK (QT)

 • Čtvrtletní kapalina (čtvrtletí)

 • Quectoliter (qL)
 • Quettaliter (QL)
 • Ronnaliter (RL)
 • Rontoliter (rL)
 • Shot (Shot)

 • Stere (stere)

 • Metrika lžíce (TBSP)

 • Lžíce lžíce uk (TBSP)

 • Polévková lžíce US (TBSP)

 • Metrika čajové lžičky (TSP)

 • Lžička uk (TSP)

 • Lžička USA (TSP)

 • Delariter (TL)
 • Tisíc metrů krychlových (tisíc m 3 )

 • Blilion krychlových metrů (bilion M 3 )

 • Americká tekutina unce (FL Oz)

 • Yard (yd)

 • Yoctoliter (yL)
 • Yottaliter (YL)
 • Zeptoliter (zL)
 • Zettaliter (ZL)

Převést na jinou svazkovou jednotkuAbecední

Reverzní abecední

Greatest to Smallest

Smallest to Greatest

Abecední

Reverzní abecední

Greatest to Smallest

Smallest to Greatest

Kulaté (desetinná místa):

Související definice

Zřeknutí se odpovědnosti

Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí na otestování tohoto převaděče jednotek, nemáme být odpovědní za žádné zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody nebo peněžní ztráty jakéhokoli druhu, které vyplývají z nebo v souvislosti s používáním kteréhokoli z nástrojů pro převodník a informace pocházející z tohoto webu. Tento převodník jednotky je poskytován jako služba pro vás, použijte prosím na vlastní riziko. Nepoužívejte výpočty pro nic, kde by ztráta na životech, peníze, majetek atd. By mohly vyplynout z nepřesných jednotek.

Více informací: Viz naše úplné vyloučení odpovědnosti .

Prameny

“Volume.” From Wolfram MathWorld, mathworld.wolfram.com/Volume.html.

×

Aplikace

Podívejte se na naši bezplatnou aplikaci pro iOS & Android.

Další informace o naší aplikaci Navštivte zde!

Přidat na domácí obrazovku

Přidejte Math Converse jako aplikaci na svou domovskou obrazovku.

Aplikace

Podívejte se na naši bezplatnou aplikaci pro stolní počítače pro MacOS, Windows & Linux.

Další informace o naší aplikaci pro stolní počítače Navštivte zde!

Prodloužení prohlížeče

Podívejte se na naše bezplatné prodloužení prohlížeče pro Chrome, Firefox, Edge, Safari a Opera.

Další informace o rozšíření našeho prohlížeče Navštivte zde!

Vítejte v Math Converse

Zástupný symbol

Zástupný symbol

Citujte tuto stránku

QR kód

Vyfoťte kód QR pro sdílení této stránky nebo jej rychle otevřete v telefonu:

Podíl

Tisk
Kopírovat odkaz
Citovat stránku
E-mailem
Facebook
𝕏
Whatsapp
Reddit
SMS
Skype
Čára
Google Classroom
Záložky Google
Facebook Messenger
Evernote
Telegram
LinkedIn
Kapsa
Douban
WeChat
Trello
QR kód
×