Σπίτι Ολα Ορισμοί Λογισμός Γεωμετρία Προ-όγκος Ενταση ΗΧΟΥ Ορισμός

Ενταση ΗΧΟΥ Ορισμός

Volume is the total amount of space enclosed or occupied in a solid. Volume generally has units of length & distance cubed (such as cm3, in3, m3 km3, etc.) In the case of a simple box calculating volume is V = L x W x H (Where V = volume, L = length, W = width, and H = height respectively). Volume can also be computed for irregularly shaped and curved solids such as cylinders or cones. The volume of a surface of revolution is particularly simple to compute due to its symmetry. For a more comprehensive breakdown of formulas for various figures see the table below.

SI Multiples

A table of various volume units derived from SI multiples:

Submultiples

Multiples

Scientific Notation

αξία

Πρόθεμα

Ονομα

Scientific Notation

αξία

Πρόθεμα

Ονομα

10-1 L

0.1 L

Deci (δ) Δεκαδότης (DL)

101 L

10 L

DECA (DA) Decaliter (DAL)

10-2 L

0.01 L

Centi (c) Centiliter (cl)

102 L

100 L

Hecto (H) Βακολίτρα (HL)

10-3 L

0.001 L

Milli (m) Milliliter (ML)

103 L

1000 L

Kilo (k) Κιλολιτρικό (KL)

10-6 L

0.000001 L

Μικρο (μ) Microliter (µL)

106 L

1000000 L

Mega (m) Μεγαλίτρα (ML)

10-9 L

0.000000001 L

Νανο (n) Νανοολίτσα (NL)

109 L

1000000000 L

Giga (g) Gigaliter (GL)

10-12 L

0.000000000001 L

Pico (p) Picoliter (PL)

1012 L

1000000000000 L

Tera (t) Teraliter (TL)

10-15 L

0.000000000000001 L

Femto (f) Femtoliter (FL)

1015 L

1000000000000000 L

PETA (P) Πέταλο (PL)

10-18 L

0.000000000000000001 L

Atto (α) Attoliter (Al)

1018 L

1000000000000000000 L

Exa (ε) Exaliter (EL)

10-21 L

0.000000000000000000001 L

Zepto (z) Zeptoliter (zL)

1021 L

1000000000000000000000 L

Zetta (z) Zettaliter (ZL)

10-24 L

0.000000000000000000000001 L

Yocto (y) Yoctoliter (yL)

1024 L

1000000000000000000000000 L

Yotta (y) Yottaliter (YL)

10-27 L

0.000000000000000000000000001 L

Ronto (r) Rontoliter (rL)

1027 L

1000000000000000000000000000 L

Ronna (R) Ronnaliter (RL)

10-30 L

0.000000000000000000000000000001 L

Quecto (q) Quectoliter (qL)

1030 L

1000000000000000000000000000000 L

Quetta (Q) Quettaliter (QL)

Έντυποι όγκος

Έντυποι όγκου για διάφορα σχήματα που περιλαμβάνουν πλευρική επιφάνεια, περιοχή βάσης και συνολική επιφάνεια:

Εικόνα

Ενταση ΗΧΟΥ

Πλευρική επιφάνεια

Περιοχή της βάσης

Σύνολο επιφάνεια

box (ονομάζεται επίσης ορθογώνια παραλληλιές , δεξιά ορθογώνια πρίσματα )

lwh

2lh + 2wh

2lw

2lw + 2lh + 2wh

Πρίσμα

Bh

Ph

2B

Ph + 2B

Πυραμίδα

13Bh

-

B

-

Δεξιά πυραμίδα

13Bh

12Ps

B

B + 12Ps

Κύλινδρος

Bh

-

2B

-

Δεξιός κύλινδρος

Bh

Ph

2B

Ph + 2B

Κυκλικός κύλινδρος

πR2h

2πRh

2πR2

2πRh + 2πR2

Κώνος

13Bh

-

B

-

Δεξί κυκλικός κώνος

13πR2h

πRs

πR2

πRs + πR2

Έντυποι όγκου για διάφορα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής επιφάνειας:

Εικόνα

Ενταση ΗΧΟΥ

Σύνολο επιφάνεια

Σφαίρα

43πr3

4πr2

Τακτική τετράεδρο

 2 12a3

a2 3 

cube ( κανονική hexahedron )

a3

6a2

Τακτική οκτάεδρο

 2 3a3

2a2 3 

Τακτική δωδεκαέδριο

15 + 7√ 5 4a3

3a2 25 + 10√ 5  

Τακτικό εικονοστοιχείο

5(3 + √ 5 )12a3

5a2 3 

Για τα προαναφερθέντα τραπέζια:

h = ύψος του solid

S = slant Ύψος

P = περίμετρος ή περιφέρεια της βάσης

l = Μήκος Στερεό

B = περιοχή της βάσης

r = ακτίνα ή σφαίρα

W = πλάτος στερεό

R = ακτίνα της βάσης

a = μήκος ενός άκρου

Άλλοι ορισμοί μονάδας έντασης όγκου

 • Acre Foot (AC ∙ Ft)

 • Acre Foot US Survey (AC ∙ ft)

 • Acre Inch (ac ∙ in)

 • Attoliter (Al)
 • Barrel Beer US (BL)

 • Βαρέλι ξηρό μας (BL)

 • Βαρέλι υγρό US (BL)

 • Βαρέλι πετρελαίου ΗΠΑ (BL)

 • Barrel UK (BL)

 • Barrel Wine UK (BL)

 • Δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα (δισεκατομμύρια m 3 )

 • Μέτρο ποδιών του σκάφους (FBM)

 • Bucket UK (BKT)

 • Babet Us (BKT)

 • Bushel στεγνώστε μας (BU)

 • Bushel UK (BU)

 • Centiliter (cl)
 • Καυσόξυλα καλωδίου (CD-FT)

 • Ξυλεία ποδιών καλωδίου (CD-ft)

 • Cubic Angstrom (A 3 )

 • Κυβικά εκατοστά (cm 3 )

 • Cubic Cubit Αρχαία Αίγυπτο (Cubic Dhirā)

 • Κυβικό δεκαδικό (dm 3 )

 • Cubic dekameter (φράγμα 3 )

 • Κυβικό πόδι (ft 3 )

 • Κυβικό εκκρίσιμο (hm 3 )

 • Κυβική ίντσα (σε 3 )

 • Κυβικά χιλιόμετρα (km 3 )

 • Κυβικό μέτρο (m 3 )

 • Κυβικό μικρόμετρο (μm 3 )

 • Cubic Mile (Mi 3 )

 • Κυβικό χιλιοστό (mm 3 )

 • Κυβικό νανομετό (nm 3 )

 • Κυβικό picometer (pm 3 )

 • Cubic Yard (yd 3 )

 • Κύπελλο Καναδά (γ)

 • Μετρικό κύπελλο (γ)

 • Φλιτζάνι μας (γ)

 • Decaliter (DAL)
 • Δεκαδότης (DL)
 • Dekaliter (dal)
 • Μετρικό επιδόρπιο (DSP)

 • DRAM (DR)

 • Μέτρηση πετρελαίου τυμπάνου (τύμπανο)

 • Drum Petroleum US (τύμπανο)

 • Exaliter (EL)
 • Femtoliter (FL)
 • Πέμπτον (πέμπτο)

 • Γαλόνι στεγνώστε μας (GAL)

 • Gallon Liquid US (GAL)

 • Gallon UK (Gal)

 • Γαλόνι ΗΠΑ (gal)

 • Gigaliter (GL)
 • Gill UK (GI)

 • Gill Us (GI)

 • Gram Sugar (g)

 • Gram Water (g)

 • Μισό γαλόνι (μισό γαλόνι-ΗΠΑ)

 • Μετρητής εκτάσεων (ha ∙ m)

 • Βακολίτρα (HL)
 • Hogshead UK (HHD)

 • Hogshead US (HHD)

 • Αυτοκρατορικό γαλόνι (Gil)

 • Jack Wine (Jack)

 • Jigger (jigger)

 • Κιλολιτρικό (KL)
 • Kilolitro (KL)

 • Λίτρο (L)
 • Litro (l)

 • Μετρήστε τα αρχαία εβραϊκά (μέτρο)

 • Μεγαλίτρα (ML)
 • Μικρολίτλο (μL)
 • Microlitro (μL)

 • Milliliter (ML)
 • Millilitro (ML)

 • Εκατομμύρια κυβικά μέτρα (εκατομμύρια m 3 )

 • Ελάχιστο Ηνωμένο Βασίλειο (min)

 • Ελάχιστο (min)

 • Νανοολίτσα (NL)
 • Ουγκιά υγρό Ηνωμένο Βασίλειο (OZ)

 • Ουγκιά υγρό ΗΠΑ (oz)

 • Peck UK (PK)

 • Peck US (PK)

 • Πέταλο (PL)
 • Picoliter (PL)
 • Pint Dry Us (PT)

 • Pint Liquid US (PT)

 • Pint UK (PT)

 • Pipe UK (σωλήνας)

 • Pipe Us (σωλήνας)

 • Πόνυ (πόνυ)

 • Υγρό ποτήρι (Pottle)

 • Quart Αρχαία Εβραϊκά (QT)

 • Στεγνώστε μας (QT)

 • Quart Germany (qt)

 • Quart Liquid US (QT)

 • Quart UK (QT)

 • Quarter Liquid UK (Quarter)

 • Quectoliter (qL)
 • Quettaliter (QL)
 • Ronnaliter (RL)
 • Rontoliter (rL)
 • Πυροβολισμός (πυροβολισμός)

 • Στερεοφωνικό (στερεοφωνικό)

 • Μετρική κουταλιά της σούπας (TBSP)

 • Κουταλιά της σούπας Ηνωμένο Βασίλειο (TBSP)

 • Κουταλιά της σούπας (TBSP)

 • Μετρικό κουταλάκι του γλυκού (TSP)

 • Κουταλάκι του γλυκού Ηνωμένο Βασίλειο (TSP)

 • Κουταλάκι του γλυκού μας (TSP)

 • Teraliter (TL)
 • Χιλιάδες κυβικά μέτρα (χιλιάδες m 3 )

 • Τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (τρισεκατομμύρια m 3 )

 • Η ουγκιά US US (Fl oz)

 • Αυλή (yd)

 • Yoctoliter (yL)
 • Yottaliter (YL)
 • Zeptoliter (zL)
 • Zettaliter (ZL)

Μετατρέψτε σε άλλη μονάδα όγκουΑλφαβητικός

Αντίστροφος αλφαβητικός

Greatest to Smallest

Smallest to Greatest

Αλφαβητικός

Αντίστροφος αλφαβητικός

Greatest to Smallest

Smallest to Greatest

Στρογγυλός (δεκαδικά μέρη):

Σχετικοί ορισμοί

Αποποίηση ευθυνών

Αν και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον έλεγχο αυτού του μετατροπέα μονάδας, δεν πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για τυχόν ειδικές, παρεμπιπτόντες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες ή νομισματικές απώλειες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση οποιουδήποτε από τα εργαλεία μετατροπέα και πληροφορίες που προέρχονται από αυτόν τον ιστότοπο. Αυτός ο μετατροπέας μονάδας παρέχεται ως υπηρεσία σε εσάς, χρησιμοποιήστε με δική σας ευθύνη. Μην χρησιμοποιείτε υπολογισμούς για τίποτα όπου η απώλεια ζωής, τα χρήματα, η ιδιοκτησία κ.λπ. θα μπορούσε να προκύψει από ανακριβείς μετατροπές μονάδων.

For more information: please see our full disclaimer.

Πηγές

“Volume.” From Wolfram MathWorld, mathworld.wolfram.com/Volume.html.

×

Εφαρμογή

Ελέγξτε την δωρεάν εφαρμογή μας για το iOS & Android.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή μας Επισκεφθείτε εδώ!

Προσθέστε στην αρχική οθόνη

Προσθέστε το Math Converse ως εφαρμογή στην αρχική σας οθόνη.

Εφαρμογή

Ελέγξτε την ελεύθερη εφαρμογή της επιφάνειας εργασίας μας για MacOS, Windows & Linux.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της επιφάνειας εργασίας μας Επισκεφθείτε εδώ!

Επέκταση του προγράμματος περιήγησης

Ελέγξτε την επέκταση δωρεάν προγράμματος περιήγησης για Chrome, Firefox, Edge, Safari, & Opera.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επέκταση του προγράμματος περιήγησης Επισκεφθείτε εδώ!

Καλώς ήλθατε στο Math Converse

Σύμβουλο

Σύμβουλο

Αναφέρετε αυτήν τη σελίδα

Κώδικας QR

Τραβήξτε μια φωτογραφία του κώδικα QR για να μοιραστείτε αυτήν τη σελίδα ή να την ανοίξετε γρήγορα στο τηλέφωνό σας:

Μερίδιο

Τυπώνω
Αντιγραφή συνδέσμου
Αναφορά στη σελίδα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Facebook
𝕏
Whatsapp
Ερυθρός
γραπτό μήνυμα
Σκυδιέριο
Γραμμή
Αίθουσα διδασκαλίας Google
Σελιδοδείκτες Google
Messenger Facebook
Evernote
Τηλεγράφημα
LinkedIn
Τσέπη
Διπλή
Σούπα
Πρέος
Κώδικας QR
×