خانه همه تعاریف احتمال و آمار کوارتیل سوم تعریف

کوارتیل سوم تعریف

The third quartile given a set of data, is a number for which 75% of the data is less than that number. The third quartile is the same as the median of the part of the data which is greater than the median. It is the same as 75th percentile. The third quartile is also referred to as the upper quartile, high quartile, higher quartile and Q3. An example is provided in the diagram below.

تعاریف مرتبط

منابع

“Third Quartile.” Mathwords, www.mathwords.com/t/third_quartile.htm.

×

برنامه

برنامه رایگان ما را برای iOS و Android بررسی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ما از اینجا بازدید کنید!

افزودن به صفحه اصلی

Converse Math را به عنوان برنامه به صفحه اصلی خود اضافه کنید.

برنامه

برنامه دسک تاپ رایگان ما را برای MacOS ، Windows & Linux بررسی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه دسک تاپ ما از اینجا بازدید کنید!

پسوند مرورگر

پسوند مرورگر رایگان ما را برای Chrome ، Firefox ، Edge ، Safari و Opera بررسی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد پسوند مرورگر ما از اینجا بازدید کنید!

به Converse Math خوش آمدید

محل نگهدارنده

محل نگهدارنده

به این صفحه استناد کنید

کد QR

برای به اشتراک گذاشتن این صفحه یا باز کردن سریع آن بر روی تلفن خود از کد QR عکس بگیرید:

اشتراک گذاری
×