خانه همه تعاریف جبر هندسه پیش حساب فضای دو بعدی تعریف

فضای دو بعدی تعریف

Two dimensional space otherwise referred to as bi-dimensional space is a geometric setting in which two values (called parameters) are required to determine the position of an element (a point). The set2 of pairs of real numbers with appropriate structure often serves as the canonical example of a two dimensional Euclidean space. For a generalization of the concept, see dimension. Two-dimensional space can be seen as a projection of the physical universe onto a plane. Usually, it is thought of as a Euclidean space and the two dimensions are called length and width.

تعاریف مرتبط

منابع

“Two-Dimensional Space.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 26 May 2020, en.wikipedia.org/wiki/Two-dimensional_space.

×

برنامه

برنامه رایگان ما را برای iOS و Android بررسی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ما از اینجا بازدید کنید!

افزودن به صفحه اصلی

Converse Math را به عنوان برنامه به صفحه اصلی خود اضافه کنید.

برنامه

برنامه دسک تاپ رایگان ما را برای MacOS ، Windows & Linux بررسی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه دسک تاپ ما از اینجا بازدید کنید!

پسوند مرورگر

پسوند مرورگر رایگان ما را برای Chrome ، Firefox ، Edge ، Safari و Opera بررسی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد پسوند مرورگر ما از اینجا بازدید کنید!

به Converse Math خوش آمدید

محل نگهدارنده

محل نگهدارنده

به این صفحه استناد کنید

کد QR

برای به اشتراک گذاشتن این صفحه یا باز کردن سریع آن بر روی تلفن خود از کد QR عکس بگیرید:

اشتراک گذاری
×