خانه همه تعاریف حساب حساب بردار تعریف

حساب بردار تعریف

Vector calculus or vector analysis is the use of calculus (limits, derivatives, and integrals) with two or more independent variables, or two or more dependent variables. This can be thought of as the calculus of three dimensional figures. Vector calculus is concerned with differentiation and integration of vector fields, primarily in 3-dimensional Euclidean space R3. The term vector calculus is sometimes used as a synonym for the broader subject of multivariable calculus, which includes vector calculus as well as partial differentiation and multiple integration. Common elements of multivariable calculus include parametric equations, vectors, partial derivatives, multiple integrals, line integrals, and surface integrals. Vector calculus plays an important role in differential geometry and in the study of partial differential equations. It is used extensively in physics and engineering, especially in the description of electromagnetic fields, gravitational fields and fluid flow.

بررسی اجمالی

حساب وکتور از تجزیه و تحلیل کواترنیون توسط J. Willard Gibbs و Oliver Heaviside در اواخر قرن نوزدهم تهیه شده است ، و بیشتر نشانه ها و اصطلاحات توسط گیبس و ادوین بیدول ویلسون در کتاب 1901 خود ، تجزیه و تحلیل بردار تأسیس شده است. در شکل معمولی با استفاده از محصولات متقاطع ، حساب وکتور به ابعاد بالاتر تعمیم نمی یابد ، در حالی که رویکرد جایگزین جبر هندسی ، که از محصولات بیرونی استفاده می کند ، تعمیم می یابد.

تعاریف مرتبط

منابع

“Vector Calculus.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 19 Apr. 2020, en.wikipedia.org/wiki/Vector_calculus.

×

برنامه

برنامه رایگان ما را برای iOS و Android بررسی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ما از اینجا بازدید کنید!

افزودن به صفحه اصلی

Converse Math را به عنوان برنامه به صفحه اصلی خود اضافه کنید.

برنامه

برنامه دسک تاپ رایگان ما را برای MacOS ، Windows & Linux بررسی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه دسک تاپ ما از اینجا بازدید کنید!

پسوند مرورگر

پسوند مرورگر رایگان ما را برای Chrome ، Firefox ، Edge ، Safari و Opera بررسی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد پسوند مرورگر ما از اینجا بازدید کنید!

به Converse Math خوش آمدید

محل نگهدارنده

محل نگهدارنده

به این صفحه استناد کنید

کد QR

برای به اشتراک گذاشتن این صفحه یا باز کردن سریع آن بر روی تلفن خود از کد QR عکس بگیرید:

اشتراک گذاری

چاپ
لینک کپی
استناد به صفحه
پست الکترونیک
فیس بوک
𝕏
واتساپ
رنگ قرمز
پیامک
اسکایپ
خط
کلاس گوگل
نشانه های گوگل
پیام رسان فیس بوک
چیز دیگر
تلگرام
وابسته به لینکدین
جیب
دوان
وکت
ترول
کد QR
×