خانه همه تعاریف جبر ریشه سه گانه تعریف

ریشه سه گانه تعریف

A triple root is a root of a polynomial equation with a multiplicity of 3. Triple root also refers to a zero of a polynomial function with multiplicity 3. For instance in the equation (x - 2)3, 2 is a multiple (triple) root. Multiple roots otherwise referred to as multiple points or repeated roots are roots with multiplicity of n ≥ 2. If a polynomial has a multiple root, its derivative also shares that root.

تعاریف مرتبط

منابع

“Multiple Root.” From Wolfram MathWorld, mathworld.wolfram.com/MultipleRoot.html.

×

برنامه

برنامه رایگان ما را برای iOS و Android بررسی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ما از اینجا بازدید کنید!

افزودن به صفحه اصلی

Converse Math را به عنوان برنامه به صفحه اصلی خود اضافه کنید.

برنامه

برنامه دسک تاپ رایگان ما را برای MacOS ، Windows & Linux بررسی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه دسک تاپ ما از اینجا بازدید کنید!

پسوند مرورگر

پسوند مرورگر رایگان ما را برای Chrome ، Firefox ، Edge ، Safari و Opera بررسی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد پسوند مرورگر ما از اینجا بازدید کنید!

به Converse Math خوش آمدید

محل نگهدارنده

محل نگهدارنده

به این صفحه استناد کنید

کد QR

برای به اشتراک گذاشتن این صفحه یا باز کردن سریع آن بر روی تلفن خود از کد QR عکس بگیرید:

اشتراک گذاری
×