خانه همه ماشین حساب

همه ماشین حساب

All Calculators Header Showcase

مجموعه رو به رشد ما از ماشین حساب ها را مرور کنید که ممکن است برای حل مشکلات خاص مفید باشد:

|-x| = x|-3| = 3

قدر مطلق

Determine the absolute value of a given positive or negative number.

Coin Flip Probability

Calculate the probability of obtaining a fixed number of heads or tails from a fixed number of tosses. Also calculate the probability of getting at least or at…

Decimal to Percentage

Calculate the equivalent percentage from its associated decimal value.

Fraction to Decimal

Calculate the equivalent decimal value from its associated fraction.

Fraction to Percentage

Calculate the equivalent percentage value from its associated fraction.

ساعتی به حقوق

محاسبه کنید که پرداخت ساعتی شما از نظر حقوق سالانه معادل آن است. به سرعت تجزیه و تحلیل ساعتی ، روزانه ، هفتگی ، دو هفته ، ماهانه ، سه ماهه ، سالانه ، پرداخت یا…

مالش

قبل از سفر خود به فروشگاه برای خرید مقداری ، میزان مالچ مورد نیاز خود را محاسبه کنید. به سرعت تجزیه و تحلیل مقادیر مختلف مالچ را از ابعاد یا از یک منطقه محاسبه…

درصد

Determine the percentage increase or decrease between two numbers, and numbers as they relate to a percentage and vice versa.

تغییر درصد

Calculate the exact percentage increase or percentage decrease from one initial value or number to another final value.

Percentage Difference

Calculate the percentage difference between two nonnegative values greater than or equal to zero.

Percentage Error

Calculate the relative percentage error between a true value and the observed value found in a measurement.

Percentage to Decimal

Calculate the equivalent decimal from its associated percentage value.

حقوق به ساعتی

آنچه را که حقوق سالانه شما از نظر نرخ پرداخت ساعتی نشان می دهد محاسبه کنید. به سرعت تجزیه و تحلیل ساعتی ، روزانه ، هفتگی ، دو هفته ، ماهانه ، سه ماهه ، سالانه …

Sleeping Time

Quickly determine how many hours you slept last night. Get to terms with how good or bad your sleep was last night.

×

برنامه

برنامه رایگان ما را برای iOS و Android بررسی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ما از اینجا بازدید کنید!

افزودن به صفحه اصلی

Converse Math را به عنوان برنامه به صفحه اصلی خود اضافه کنید.

برنامه

برنامه دسک تاپ رایگان ما را برای MacOS ، Windows & Linux بررسی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه دسک تاپ ما از اینجا بازدید کنید!

پسوند مرورگر

پسوند مرورگر رایگان ما را برای Chrome ، Firefox ، Edge ، Safari و Opera بررسی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد پسوند مرورگر ما از اینجا بازدید کنید!

به Converse Math خوش آمدید

محل نگهدارنده

محل نگهدارنده

به این صفحه استناد کنید

کد QR

برای به اشتراک گذاشتن این صفحه یا باز کردن سریع آن بر روی تلفن خود از کد QR عکس بگیرید:

اشتراک گذاری

چاپ
لینک کپی
استناد به صفحه
پست الکترونیک
فیس بوک
𝕏
واتساپ
رنگ قرمز
پیامک
اسکایپ
خط
کلاس گوگل
نشانه های گوگل
پیام رسان فیس بوک
چیز دیگر
تلگرام
وابسته به لینکدین
جیب
دوان
وکت
ترول
کد QR
×