Dom svi Definicije Setovi, logika i dokazi Vennov dijagrami Definicija

Vennov dijagrami Definicija

Venn dijagram (također se naziva i primarni dijagram, postavljeni dijagram ili logički dijagram) dijagram je koji prikazuje sve moguće logičke odnose između konačne prikupljanja različitih setova. Ovi dijagrami prikazuju elemente kao točke u ravnini i postavljaju se kao regije unutar zatvorenih krivulja. Vennov dijagram sastoji se od višestrukih preklapajućih zatvorenih krivulja , obično krugova, od kojih svaka predstavlja skup. Točke unutar krivulje s oznakom S predstavljaju elemente skupa S, dok točke izvan granice predstavljaju elemente koji nisu u setu S. To posuđuje lako čitanje vizualizacije; Na primjer, skup svih elemenata koji su članovi oba skupa S i T, S & 8745; T, vizualno je prikazano područje preklapanja regija S i T. U Vennovim dijagramima krivulje se preklapaju na svaki mogući način, pokazujući sve moguće odnose između skupova. Stoga su poseban slučaj Eulerovih dijagrama , koji ne nužno pokazuju sve odnose.

Ilustracije postavljenih operacija kao što je prikazano na slici ispod.

Pregled

Venn dijagrame zamislio je oko 1880. John Venn. Koriste se za podučavanje teorije elementarnih skupova, kao i ilustriraju jednostavne odnose u vjerojatnosti , logike, statistike, lingvistike i informatike. Vennov dijagram u kojem je područje svakog oblika proporcionalno broju elemenata koje sadrži naziva se površinski proporcionalni ili skalirani Vennov dijagram.

Izvori

“Venn Diagram.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 18 Apr. 2020, en.wikipedia.org/wiki/Venn_diagram.

×

Aplikacija

Pogledajte našu besplatnu aplikaciju za iOS & Android.

Za više informacija o našoj aplikaciji Posjetite ovdje!

Dodaj na početni zaslon

Dodajte Math Converse kao aplikaciju na svoj početni zaslon.

Aplikacija

Provjerite našu besplatnu radnu aplikaciju za MacOS, Windows & Linux.

Za više informacija o našoj radnoj aplikaciji Posjetite ovdje!

Proširenje preglednika

Pogledajte naše besplatno proširenje preglednika za Chrome, Firefox, Edge, Safari i Opera.

Za više informacija o našem proširenju preglednika Posjetite ovdje!

Dobrodošli u Math Converse

Rezerviranog mjesta

Rezerviranog mjesta

Navedite ovu stranicu

QR kod

Fotografirajte QR kôd da biste podijelili ovu stranicu ili je brzo otvorili na telefonu:

Na ovoj stranici

Udio

Ispis
Kopiraj link
Navesti stranicu
E -pošta
Facebook
𝕏
Što ima
Reddit
SMS
Skype
Crta
Google učionica
Google oznake
Facebook glasnik
Efernota
Telegram
LinkedIn
Džep
Doub
Wehat
Trello
QR kod
×