Dom svi Pretvarači jedinice

svi Pretvarači jedinice

All Unit Converters Header Showcase

Pregledajte širok izbor pretvarača jedinica kako biste pretvorili mnoge kombinacije različitih jedinica s kojima se susrećete svakodnevno:

Ubrzanje

Pretvorite između kilometara u sekundi u sekundi (km/s/s), metra u sekundi na sat (m/s/hr), miljama po sekundi po satu (MI/S/HR), centimetrima godišnje (cm/d /…

Količina tvari

Pretvorite između molova (mol), atoma (atoma), milimola (MMOL), molekula (molekula), kiloMOLE (KMOL), centimola (CMOL) i mnogih drugih varijacija količine sups…

Kut

Pretvori između radijana (RAD), stupnjeva (°), luka (lukmin), udio kruga (1/n), gradskih (grad), postotak (%), četvrtine bodova (QP) i mnoge druge varijacije …

Područje

Pretvori između hektara (AC), hektara (HA), kvadratnih kilometara (km

2 ), četvornih metara (ft 2 ), kvadratnih milja (MI 2 ) i mnoge druge varijacije podru…

Kapacitet

Pretvorite između Farad (F), Coulomb/Volt (C/V), staklenku (staklenku), Kilofarad (KF), Puff (PF), sekunde/ohm (S/ω), elektrostatičku jedinicu (ESU) i mnoge dr…

Pohrana podataka

Pretvorite između bita (b), bajtova (b), kilobajta (KB), megabajta (MB), gigabajta (GB), terabajta (TB), petabajta (PB), megabita (MB) i mnogih drugih varijaci…

Stopa prijenosa podataka

Pretvorite između megabajta u sekundi (MB/s), gigabajte u minuti (GB/min), gigabajte po satu (GB/HR), terabajta dnevno (TB/dan), petabajti godišnje (PB/YR) i m…

Gustoća

Pretvorite između kilograma po litri (kg/L), miligram po žličici (mg/tbsp), tonu po galonu (t/gal), unce po kubnom dvorištu (Oz/yd 3

) i mnogih drugih varijac…

Dinamička viskoznost

Pretvorite između kilograma po nogama na sat (lb/ft/h), kilograme po metru u sekundi (kg/m/s), unci po inču na sat (oz/hr), miligrami po centimetru po miliseku…

Električno punjenje

Pretvorite između Coulombs (C), ampere-sekunde (A ∙ S) Abcoulombs (ABC), Franklin (FR), Kilocoulomb (KC), Faraday Constant (F), elektroničkog naboja (Q) i mnog…

Električna vodljivost

Pretvorite između MHO (℧), Siemens (S), Millimho (M℧), Centisiemens (CS), kiloMO (K℧), kiloSiemens (KS), Micromho (μ℧) i mnogih drugih jedinica električne prov…

Električna struja

Pretvorite između ampera (a), elektrostatičke jedinice struje (ESU), miliameresa (MA), Siemen Volts (S ∙ V), kilograma (KA) i mnogih drugih varijacija jedinica…

Električni otpor

Pretvorite između ohma (ω), Kiloohms (Kω), mikroohmi (µω), Volt/Ampere (V/A), ABOHM (ABΩ) i mnoge druge varijacije jedinica električnog otpora.

Energija

Pretvorite između Joulesa (J), ELECTRON LOLTS (EV), kalorija (CAL), WATTHOURS (W ∙ H), FUUNTALS (FT ∙ PDL) i mnogih drugih varijacija energetskih jedinica.

Sila

Pretvorite između Newtona (n), kilograma-sile (kgf), unce-sile (OZF), poundal (pdl), joule/metra (j/m), kilonewton (kn), meganewton (mn) i mnoge druge varijaci…

Frekvencija

Pretvorite između Hertza (HZ), Gigahertza (GHZ), Megahertza (MHZ), ciklusa u sekundi (c/s), revolucija po milisekundi (rev/ms), okretaja (RPM), stupnjeva na sa…

Potrošnja goriva

Pretvorite između milja po galonu (MI/gal), miljama po litri (MI/L), kilometrima po litri (km/L), metara po galonu (m/gal) i mnogim drugim varijacijama jedinic…

Visina

Pretvorite između centimetara (CM), stopala (FT), inča (IN) i metra (m).

Induktivnost

Pretvorite između Henryja (H), Kilohenry (KH), Megahenry (MH), Millihenry (MH), Microhenry (μH), Exahenry (EH) i mnogih drugih varijacija induktivnih jedinica.

Dužina i udaljenost

Pretvorite između milja (MI), kilometara (km), decimetra (DM), svjetlosnih godina (LY), metara (m), inča (in), stopala (ft), centimetara (cm) i mnogih drugih v…

Svjetlosna jakost

Pretvorite između Candela (CD), Candlepower (CP), Millicandela (MCD), Violle (Violle), Hefner jedinice (HK) i mnoge druge varijacije jedinica svjetlosnog inten…

Magnetic Flux

Convert between milliweber (mWb), kiloweber (kWb), weber (Wb), teraweber (TWb) and many other variations of magnetic flux units.

Magnetomotivna sila

Pretvorite između ampere-okretaja (AT), elektrostatičke jedinice struje (ESU), Milliampere-Turn (MAT), Siemen Volts (S ∙ V), Kiloampere-Turn (KAT) i mnoge drug…

Masa i težina

Pretvorite između kilograma (kg), kilograma (lb), unci (OZ), karata (CT), newtons (n), grama (g), tona (t) i mnogih drugih varijacija jedinica mase i težine.

Brzina protoka mase

Pretvorite između kilograma na sat (lb/hr), kilograme dnevno (kg/dan), unce u sekundi (oz/s), tone mjesečno (t/mo), miligrami po nanosekundi (mg/ns) i mnogih d…

Masovni tok

Pretvorite između kilograma u sekundi po metru kvadrat (kg/s/m 2 ), kilograma po satu po nozi (lb/s/ft

2 ), grami u sekundi po metru po metru (g/s/m 2 ), ki…

Brzina protoka mola

Pretvorite između krtice dnevno (mol/dan), milimola u sekundi (mmol/s), gigamol tjedno (gmol/wk), megamol godišnje (mmol/yr), mikromol u minuti (µmol/min) i mn…

Vlast

Pretvorite između Watts (W), Joules po satu (J/HR), kalorije po satu (CAL/HR), Megawatt (MW), Gigawatt (GW), Poncelet (P), ERG (ERG) i mnoge druge varijacije s…

Prefiks

Pretvori između deca (da), deci (d), kilo (k), milli (m), mikro (µ), mega (m), giga (g), nano (n), peta (p), pico (p ), exa (e), atto (a) i mnoge druge varijac…

Pritisak

Pretvorite između šipke (traka), Pascal (PA), Millihg (MHG), Torr (TORR), Pieze (PZ), atmosferu (ATM) i mnoge druge varijacije tlačnih jedinica.

Izlaganje zračenju

Pretvorite između Coulomba po kilogramu (C/kg), Roentgen (R), Parker (Parker), Rep (Rep), Millicoulomb po kilogramu (MC/LB), tkiva Roentgen (R) i mnoge druge v…

Razina zvuka

Pretvorite između decibela (DB), Nepersa (NP), BELS (B), MILLIBELS (MB), MICROBELS (µB), DECABELS (DAB), HECTOBELS (HB), MILINEPERS (MNP) i mnoge druge varijac…

Koncentracija tvari

Pretvorite između molova po litri (mol/L), molara (m), mikromola po kubičnom metru (µmol/m 3 ), millimole po čaši (mmol/c), nanomolarni (NM) i mnoge druge dru…

Površinska napetost

Pretvorite između newtona po metru (n/m), milinewtona po inču (mn/in), unce snage po stopalu (OZF/ft), poundlalnog po centimetru (PDL/cm) i mnogih drugih varij…

Temperatura

Pretvorite između stupnjeva Fahrenheita (° F), stupnjeva Celzija ili Centigrade (° C), Kelvin (K), stupnjeva Réaumur (° Ré), stupnjeva Newtona (° N) i mnoge dr…

Vrijeme

Pretvorite između sekundi (i), dana (dana), godina (YR), olimpijade (olimpijade), tjednima (WK), mjeseci (MO), jubileja (jubileji) i mnogih drugih varijacija v…

Moment

Pretvorite između Newton-Meter (N ∙ M), dina centimetra (dyn ∙ cm), funtalnog stopala (pdl ∙ ft), kilograma kilograma (kp ∙ mm) i mnogih drugih varijacija jedi…

Brzina

Pretvorite između kilometara na sat (km/h), metara u sekundi (m/s), centimetre u sekundi (cm/s), dvorišta u minuti (yd/min) i mnoge druge varijacije jedinica z…

napon

Pretvorite između volta (V), kilovolts (kV), milivolta (MV), gigavolta (GV), megavolta (MV) i mnogih drugih varijacija naponskih jedinica.

Volumen

Pretvorite između galona (gal), litara (L), kubičnih inča (u 3

), šalica (c), mililitara (ML), tekućih unci (OZ) i mnogih drugih varijacija volumena jedinica.

Protok volumena

Pretvorite između galona na sat (gal/hr), litre u minuti (l/min), mililitera u sekundi (ml/s), pinta dnevno (pt/dan) i mnoge druge varijacije jedinica protoka …

Težina vode

Pretvorite između šalica (c), galona (gal), litara (l), militera (ml) i pints (pt) vode u kilograma (lb), unci (Oz), grama (g), kilograma (kg) i Mnoge druge va…

Težina do volumena

Pretvori između kilograma (lb) i kubičnih stopa (ft 3 ), kilograma (kg) i kubičnih metara (m 3

), unci (Oz) i galona (gal), Milligrams (MG) i litre (L) i mno…

×

Aplikacija

Pogledajte našu besplatnu aplikaciju za iOS & Android.

Za više informacija o našoj aplikaciji Posjetite ovdje!

Dodaj na početni zaslon

Dodajte Math Converse kao aplikaciju na svoj početni zaslon.

Aplikacija

Provjerite našu besplatnu radnu aplikaciju za MacOS, Windows & Linux.

Za više informacija o našoj radnoj aplikaciji Posjetite ovdje!

Proširenje preglednika

Pogledajte naše besplatno proširenje preglednika za Chrome, Firefox, Edge, Safari i Opera.

Za više informacija o našem proširenju preglednika Posjetite ovdje!

Dobrodošli u Math Converse

Rezerviranog mjesta

Rezerviranog mjesta

Navedite ovu stranicu

QR kod

Fotografirajte QR kôd da biste podijelili ovu stranicu ili je brzo otvorili na telefonu:

Udio

Ispis
Kopiraj link
Navesti stranicu
E -pošta
Facebook
𝕏
Što ima
Reddit
SMS
Skype
Crta
Google učionica
Google oznake
Facebook glasnik
Efernota
Telegram
LinkedIn
Džep
Doub
Wehat
Trello
QR kod
×