Mājas Viss Definīcijas Algebra Trinomāls Definīcija

Trinomāls Definīcija

A trinomial is a polynomial consisting of three terms or monomials which are not like terms. Examples of trinomials include: x2 + 4x - 6, 4x5 - 3x4 + x3, and a2b + 6x + c.

Trinomiālas izpausmes

Trinomiālo izpausmju piemēri:

 • 3x + 5y + 8z ar x, y, z mainīgajiem.

 • 3t + 9s 2 + 3y 3 ar t, s, y mainīgajiem.

 • 3TS + 9T + 5S ar T, S mainīgajiem.

 • AX a y B z c + bt + cs ar x, y, z, t, s mainīgajiem, a, b, c nenegatīvajiem veseliem skaitļiem un A, B, C jebkuras konstantes.

 • Px a + qx b + rx c kur x ir mainīgs un konstantes a, b, c ir nenegatīvi veseli skaitļi un p, q, r jebkurš Konstantes.

Trinomiālais vienādojums

Trinomiālais vienādojums ir polinoma vienādojums, kurā iesaistīti trīs termini. Piemērs ir vienādojums x = q + x m , kuru 18. gadsimtā pētīja Johans Heinrihs Lamberts. Daži no ievērojamiem trinomiāliem ietver:

 • Divu kubu summa vai starpība:

  • (A 3 ± b 3 ) = (a ± b) (A 2 ∓ AB + B 2 )

 • Īpašu trinomiālo veidu var ņemt vērā līdzīgi kā kvadrāte, jo to var uzskatīt par kvadrātu jaunā mainīgā lielumā (X n zemāk). Šī forma tiek ņemta vērā kā:

  • X 2n + SX n + P = (x n + a 1 ) (x n < /sup> + a 2 ),

  • Kur:

   • A 1 + a 2 = s.

   • A 1 ∙ A 2 = p.

 • Piemēram, polinoms (X 2 + 3x + 2) ir šāda veida trinomiālais piemērs ar n = 1. Risinājums a 1 = 2 un a 2 = 1 no iepriekšminētās sistēmas dod trinomiālo faktoringu:

  • (X 2 + 3x + 2) = (x + a 1 ) (x + a 2 ) = (x + 2) (x + 1).

 • To pašu rezultātu var nodrošināt Ruffini noteikums, bet ar sarežģītāku un laikietilpīgāku procesu.

Saistītās definīcijas

Avoti

“Trinomial.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 29 Oct. 2019, en.wikipedia.org/wiki/Trinomial.

×

Lietotne

Iepazīstieties ar mūsu bezmaksas lietotni iOS & Android.

Lai iegūtu papildinformāciju par mūsu lietotni Apmeklējiet šeit!

Pievienojiet sākuma ekrānam

Pievienojiet Math Converse kā lietotni sākuma ekrānam.

Lietotne

Iepazīstieties ar mūsu bezmaksas darbvirsmas lietojumprogrammu MacOS, Windows & Linux.

Lai iegūtu papildinformāciju par mūsu darbvirsmas lietojumprogrammu Apmeklējiet šeit!

Pārlūka pagarinājums

Iepazīstieties ar mūsu bezmaksas pārlūka pagarinājumu Chrome, Firefox, Edge, Safari un Opera.

Lai iegūtu papildinformāciju par mūsu pārlūka paplašinājumu Apmeklējiet šeit!

Laipni lūdzam matemātikā Converse

Vietturis

Vietturis

Citējiet šo lapu

QR kods

Nofotografējiet QR koda fotoattēlu, lai koplietotu šo lapu vai ātri to atvērtu tālrunī:

Akcija
×