Hjem Alle Definisjoner Kalkulus Geometri Pre-calculus Volum Definisjon

Volum Definisjon

Volume is the total amount of space enclosed or occupied in a solid. Volume generally has units of length & distance cubed (such as cm3, in3, m3 km3, etc.) In the case of a simple box calculating volume is V = L x W x H (Where V = volume, L = length, W = width, and H = height respectively). Volume can also be computed for irregularly shaped and curved solids such as cylinders or cones. The volume of a surface of revolution is particularly simple to compute due to its symmetry. For a more comprehensive breakdown of formulas for various figures see the table below.

SI Multiples

A table of various volume units derived from SI multiples:

Submultiples

Multiples

Scientific Notation

Verdi

Prefiks

Navn

Scientific Notation

Verdi

Prefiks

Navn

10-1 L

0.1 L

Deci (D) DECILITER (DL)

101 L

10 L

Deca (DA) DECALITER (DAL)

10-2 L

0.01 L

Centi (c) Centiliter (CL)

102 L

100 L

Hekto (h) Hektoliter (HL)

10-3 L

0.001 L

Milli (m) Milliliter (ML)

103 L

1000 L

Kilo (k) Kiloliter (KL)

10-6 L

0.000001 L

Mikro (µ) Microliter (µL)

106 L

1000000 L

Mega (M) Megaliter (ML)

10-9 L

0.000000001 L

Nano (n) Nanoliter (NL)

109 L

1000000000 L

Giga (g) Gigaliter (GL)

10-12 L

0.000000000001 L

Pico (P) Picoliter (PL)

1012 L

1000000000000 L

Tera (t) Teraliter (TL)

10-15 L

0.000000000000001 L

Femto (f) Femtoliter (fl)

1015 L

1000000000000000 L

PETA (P) Petaliter (PL)

10-18 L

0.000000000000000001 L

Atto (a) ATTOLITER (Al)

1018 L

1000000000000000000 L

Exa (e) Exaliter (El)

10-21 L

0.000000000000000000001 L

Zepto (z) Zeptoliter (zL)

1021 L

1000000000000000000000 L

Zetta (Z) Zettaliter (ZL)

10-24 L

0.000000000000000000000001 L

Yocto (y) Yoctoliter (yL)

1024 L

1000000000000000000000000 L

Yotta (y) Yottaliter (YL)

10-27 L

0.000000000000000000000000001 L

Ronto (r) Rontoliter (rL)

1027 L

1000000000000000000000000000 L

Ronna (R) Ronnaliter (RL)

10-30 L

0.000000000000000000000000000001 L

Quecto (q) Quectoliter (qL)

1030 L

1000000000000000000000000000000 L

Quetta (Q) Quettaliter (QL)

Volumformler

Volumformler for forskjellige figurer, inkludert sideveis overflateareal, baseområde (er) og totalt overflateareal:

Figur

Volum

Lateral overflate

Området til base (er)

Totalt Overflateareal

boks (også kalt rektangulær parallelepiped , høyre rektangulært prisme )

lwh

2lh + 2wh

2lw

2lw + 2lh + 2wh

Prisme

Bh

Ph

2B

Ph + 2B

Pyramide

13Bh

-

B

-

Høyre pyramide

13Bh

12Ps

B

B + 12Ps

Sylinder

Bh

-

2B

-

Høyre sylinder

Bh

Ph

2B

Ph + 2B

Høyre sirkulær sylinder

πR2h

2πRh

2πR2

2πRh + 2πR2

Kjegle

13Bh

-

B

-

Høyre sirkulær kjegle

13πR2h

πRs

πR2

πRs + πR2

Volumformler for forskjellige figurer inkludert totalt overflateareal:

Figur

Volum

Totalt Overflateareal

Sfære

43πr3

4πr2

Vanlig tetrahedron

 2 12a3

a2 3 

Cube ( vanlig heksahedron )

a3

6a2

Vanlig oktaedron

 2 3a3

2a2 3 

Regelmessig dodecaedron

15 + 7√ 5 4a3

3a2 25 + 10√ 5  

Vanlig icosahedron

5(3 + √ 5 )12a3

5a2 3 

For de nevnte tabellene:

h = høyde av fast

s = skrå høyde

P = omkrets eller omkrets av basen

l = lengde på fast

B = arealet på basen

r = radius eller sfære

w = bredde på fast

R = radius av basen

a = lengde på en kant

Andre definisjoner av volumenhet

 • Acre Foot (AC ∙ ft)

 • Acre Foot US Survey (AC ∙ FT)

 • Dekar tomme (AC ∙ in)

 • ATTOLITER (Al)
 • Barrel Beer Us (BL)

 • Barrel Dry Us (BL)

 • Barrel Liquid Us (BL)

 • Tønne petroleum oss (BL)

 • Barrel UK (BL)

 • Barrel Wine UK (BL)

 • Milliarder kubikkmåler (milliarder m 3 )

 • Board Foot -mål (FBM)

 • Bucket UK (BKT)

 • Bucket Us (BKT)

 • Bushel tørr oss (bu)

 • Bushel UK (BU)

 • Centiliter (CL)
 • Ledningsbrann (CD-ft)

 • Ledningsfotet tømmer (CD-ft)

 • Kubisk angstrom (a 3 )

 • Kubikk centimeter (cm 3 )

 • Cubic Cubit Ancient Egypt (Cubic Dhirā)

 • Cubic Decimeter (DM 3 )

 • Kubisk dekameter (dam 3 )

 • Kubikkfot (ft 3 )

 • Kubisk hektometer (hm 3 )

 • Kubikk tomme (i 3 )

 • Kubikk kilometer (km 3 )

 • Kubikkmåler (M 3 )

 • Kubisk mikrometer (μm 3 )

 • Cubic Mile (Mi 3 )

 • Kubikk millimeter (mm 3 )

 • Kubisk nanometer (nm 3 )

 • Kubikk picometer (pm 3 )

 • Cubic Yard (yd 3 )

 • Cup Canada (C)

 • Koppmetrikk (c)

 • Kopp oss (c)

 • DECALITER (DAL)
 • DECILITER (DL)
 • DeKaliter (Dal)
 • Dessertspoon Metric (DSP)

 • Dram (dr)

 • Trommel petroleumsmetrikk (trommel)

 • Trommel petroleum oss (trommel)

 • Exaliter (El)
 • Femtoliter (fl)
 • Femte (femte)

 • Gallon Dry Us (gal)

 • Gallon Liquid Us (gal)

 • Gallon UK (gal)

 • Gallon US (gal)

 • Gigaliter (GL)
 • Gill UK (GI)

 • Gill Us (GI)

 • Gram sukker (g)

 • Gram vann (g)

 • Half US Gallon (Half-Gallon-USA)

 • Hektarmåler (ha ∙ m)

 • Hektoliter (HL)
 • Hogshead UK (HHD)

 • Hogshead Us (HHD)

 • Imperial Gallon (Gil)

 • Jack Wine (Jack)

 • Jigger (Jigger)

 • Kiloliter (KL)
 • Kilolitro (KL)

 • Liter (l)
 • Litro (L)

 • Mål Ancient Hebrew (mål)

 • Megaliter (ML)
 • Microliter (μL)
 • Microlitro (μL)

 • Milliliter (ML)
 • Millilitro (ML)

 • Million Cubic Meter (Million M 3 )

 • Minim UK (min)

 • Minim oss (min)

 • Nanoliter (NL)
 • Ounce Liquid UK (Oz)

 • Ounce Liquid Us (Oz)

 • Peck UK (PK)

 • Peck Us (PK)

 • Petaliter (PL)
 • Picoliter (PL)
 • Pint Dry Us (PT)

 • Pint Liquid Us (PT)

 • Pint UK (PT)

 • Pipe UK (Pipe)

 • Rør oss (rør)

 • Ponni (ponni)

 • Pottle Liquid (Pottle)

 • Quart Ancient Hebrew (QT)

 • Quart Dry Us (QT)

 • Quart Germany (QT)

 • Quart Liquid Us (QT)

 • Quart UK (QT)

 • Quarter Liquid UK (Quarter)

 • Quectoliter (qL)
 • Quettaliter (QL)
 • Ronnaliter (RL)
 • Rontoliter (rL)
 • Skudd (skudd)

 • Stere (stere)

 • Spiseskje metrikk (ts)

 • Spiseskje UK (tbsp)

 • Spiseskje oss (tbsp)

 • Teskje metrikk (TSP)

 • Teskpoon UK (TSP)

 • Teskje oss (TSP)

 • Teraliter (TL)
 • Tusen kubikkmåler (tusen m 3 )

 • Billion kubikkmeter (billion m 3 )

 • US Fluid Ounce (FL Oz)

 • Yard (YD)

 • Yoctoliter (yL)
 • Yottaliter (YL)
 • Zeptoliter (zL)
 • Zettaliter (ZL)

Konvertere til en annen volumenhetAlfabetisk

Omvendt alfabetisk

Greatest to Smallest

Smallest to Greatest

Alfabetisk

Omvendt alfabetisk

Greatest to Smallest

Smallest to Greatest

Runde (desimaler):

Relaterte definisjoner

Ansvarsfraskrivelse

Selv om alle anstrengelser er gjort for å teste denne enhetskonverteren, skal vi ikke holdes ansvarlig for noen spesielle, tilfeldige, indirekte eller følgeskader eller økonomiske tap av noe slag som oppstår i eller i forbindelse med bruken av noen av omformerverktøyene og informasjon hentet fra dette nettstedet. Denne enhetskonverteren leveres som en tjeneste for deg, bruk på egen risiko. Ikke bruk beregninger for noe der tap av liv, penger, eiendom osv. Kan være resultatet av unøyaktige enhetskonverteringer.

For mer informasjon: Vennligst se full ansvarsfraskrivelse .

Kilder

“Volume.” From Wolfram MathWorld, mathworld.wolfram.com/Volume.html.

×

App

Sjekk ut vår gratis app for iOS & Android.

For mer informasjon om appen vår Besøk her!

Legg til startskjermen

Legg til Math Converse som app på startskjermen.

App

Sjekk ut vår gratis stasjonære applikasjon for MacOS, Windows & Linux.

For mer informasjon om skrivebordsprogrammet vårt Besøk her!

Nettleserutvidelse

Sjekk ut vår gratis nettleserutvidelse for Chrome, Firefox, Edge, Safari og Opera.

For mer informasjon om nettleserens utvidelse Besøk her!

Velkommen til Math Converse

Stedholder

Stedholder

Sitat denne siden

QR kode

Ta et bilde av QR -koden for å dele denne siden eller for å åpne den raskt på telefonen:

Dele

Skrive ut
Kopier link
Sitat side
E -post
Facebook
𝕏
Hva skjer
Reddit
tekstmelding
Skype
Linje
Google klasserom
Google bokmerker
Facebook Messenger
Evernote
Telegram
LinkedIn
Lomme
Douban
WeChat
Trello
QR kode
×