Hjem Alle Enhetsomformere

Alle Enhetsomformere

All Unit Converters Header Showcase

Bla gjennom et bredt utvalg av enhetsomformere for å konvertere de mange kombinasjonene av forskjellige enheter du møter på en daglig basis:

Akselerasjon

Konverter mellom kilometer per sekund per sekund (km/s/s), meter per sekund per time (m/s/t), miles per sekund per time (mi/s/t), centimeter per dag per år (cm…

Mengde stoff

Konverter mellom føflekker (mol), atomer (atom), millimol (mmol), molekyler (molekyl), kilomol (kmol), centimoles (cmol) og mange andre varianter av mengden st…

Vinkel

Konverter mellom radianer (rad), grader (DEG), Arcminute (Arcmin), sirkelfraksjoner (1/n), gradianer (grad), prosent (%), kvartpoeng (QP) og mange andre varia…

Område

Konverter mellom dekar (AC), hektar (HA), kvadratkilometer (km 2 ), kvadratmeter (ft 2 ), kvadrat miles (mi 2 ), kvadrat miles (mi 2 2 ), kvadrat miles (m…

Kapasitans

Konverter mellom Farad (F), Coulomb/Volt (C/V), JAR (JAR), Kilafarad (KF), Puff (PF), Second/Ohm (S/ω), elektrostatisk enhet (ESU) og mange andre variasjoner a…

Datalagring

Konverter mellom biter (B), byte (B), Kilobytes (KB), Megabyte (MB), Gigabyte (GB), Terabyte (TB), petabyte (PB), Megabits (MB) og mange andre variasjoner av d…

Dataoverføringshastighet

Konverter mellom megabyte per sekund (MB/s), gigabyte per minutt (GB/min), gigabyte per time (GB/t), terabyte per dag (TB/dag), petabyte per år (PB/år) og mang…

Tetthet

Konverter mellom kilo per liter (kg/l), milligram per spiseskje (mg/ss), tonn per gallon (t/gal), unse per kubikkgård (oz/yd 3 ) og mange andre variasjoner av…

Dynamisk viskositet

Konverter mellom pund per fot per time (lb/ft/time), kilo per meter per sekund (kg/m/s), gram per tomme per time (oz/in/t), milligram per centimeter per millis…

Elektrisk ladning

Konverter mellom Coulombs (C), Ampere-Second (A ∙ S) Abcoulombs (ABC), Franklin (FR), Kilocoulomb (KC), Faraday Constant (F), elektronisk ladning (Q) og mange …

Elektrisk ledning

Konverter mellom MHO (℧), Siemens (S), Millimho (M℧), Centisiemens (CS), Kilomho (K℧), Kilosiemens (KS), Micromho (μ℧) og mange andre elektriske konduktansenhe…

Elektrisk strøm

Konverter mellom ampere (A), elektrostatisk strømmenhet (ESU), Milliamperes (MA), Siemen Volts (S ∙ V), Kiloamperes (Ka) og mange andre varianter av elektriske…

Elektrisk motstand

Konverter mellom ohm (ω), kiloohm (kω), mikroohm (μω), volt/ampere (v/a), abohm (abω) og mange andre varianter av elektriske resistensenheter.

Energi

Konverter mellom Joules (J), Electron Volts (EV), Calories (CAL), Watthours (W ∙ H), Foot Poundals (FT ∙ PDL) og mange andre varianter av energienheter.

Makt

Konverter mellom Newtons (N), Kilogram-Force (KGF), Ounce-Force (OZF), Poundal (PDL), Joule/Meter (J/M), Kilonewton (KN), Meganewton (MN) og mange andre varian…

Frekvens

Konverter mellom Hertz (Hz), Gigahertz (GHz), Megahertz (MHz), sykluser per sekund (C/S), revolusjoner per millisekund (REV/MS), RPM (RPM), grader per time (de…

Drivstofforbruk

Konverter mellom miles per gallon (mi/gal), miles per liter (mi/l), kilometer per liter (km/l), meter per gallon (m/gal) og mange andre varianter av drivstoffo…

Høyde

Konverter mellom centimeter (cm), føtter (ft), inches (in) og meter (m).

Induktans

Konverter mellom Henry (H), Kilohenry (KH), Megahenry (MH), Millihenry (MH), Microhenry (μh), Exahenry (EH) og mange andre varianter av induktansenheter.

Lengde og avstand

Konverter mellom miles (mi), kilometer (km), desimeter (DM), lysår (LY), meter (m), tommer (in), føtter (ft), centimeter (cm) og mange andre varianter av lengd…

Lysstyrke

Konverter mellom Candela (CD), Candlepower (CP), Millicandela (MCD), Violle (Violle), Hefner Unit (HK) og mange andre varianter av luminøse intensitetsenheter.

Magnetic Flux

Convert between milliweber (mWb), kiloweber (kWb), weber (Wb), teraweber (TWb) and many other variations of magnetic flux units.

Magnetomotiv kraft

Konverter mellom Ampere-sving (AT), elektrostatisk enhet (ESU), milliampere-sving (MAT), Siemen Volts (S ∙ V), kiloampere-sving (KAT) og mange andre varianter …

Masse og vekt

Konverter mellom kilo (kg), pund (lb), unse (oz), karat (CT), newton (n), gram (g), tonn (t) og mange andre varianter av masse- og vektenheter.

Massestrømningshastighet

Konverter mellom pund per time (lb/t), kilo per dag (kg/dag), gram per sekund (oz/s), tonn per måned (t/mo), milligram per nanosekund (mg/ns) og mange andre va…

Massefluks

Konverter mellom kilo per sekund per meter kvadrat (kg/s/m 2 ), pund per time per fot per fot (lb/s/ft 2 ), gram per sekund per meter per meter (g/s/m 2 ), …

Mole strømningshastighet

Konverter mellom føflekk per dag (mol/dag), millimol per sekund (mmol/s), gigamol per uke (gmol/wk), megamol per år (mmol/år), mikromol per minutt (umol/min) o…

Makt

Konverter mellom watt (w), joules per time (j/t), kalorier per time (cal/hr), megawatt (MW), gigawatt (GW), poncelet (p), erg (erg) og mange andre varianter av…

Prefiks

Konverter mellom Deca (DA), Deci (D), Kilo (K), Milli (M), Micro (µ), Mega (M), Giga (G), Nano (N), PETA (P), Pico (P ), EXA (E), Atto (A) og mange andre varia…

Press

Konverter mellom bar (bar), Pascal (PA), Millihg (MHG), Torr (Torr), Pieze (PZ), Atmosphere (ATM) og mange andre varianter av trykkenheter.

Strålingseksponering

Konverter mellom Coulomb per kilo (C/kg), Roentgen (R), Parker (Parker), Rep (Rep), Millicoulomb per pund (MC/LB), Tissue Roentgen (R) og mange andre variasjon…

Lydnivå

Konverter mellom desibel (DB), Nepers (NP), BELS (B), Millibels (MB), MicroBels (µB), Decabels (DAB), HECTOBELS (HB), Millinepers (MNP) og mange andre variante…

Stoffkonsentrasjon

Konverter mellom føflekker per liter (mol/l), molar (m), mikromoler per kubikkmeter (umol/m 3 ), millimoler per kopp (mmol/c), nanomolar (nm) og mange andre V…

Overflatespenning

Konverter mellom newton per meter (N/m), millinewtons per tommer (mn/in), ounce-styrke per fot (OZF/ft), pund per centimeter (PDL/cm) og mange andre variasjone…

Temperatur

Konverter mellom grader Fahrenheit (° F), grader celsius eller centigrade (° C), Kelvin (K), grader Réaumur (° Ré), grader Newton (° N) og mange andre variasjo…

Tid

Konverter mellom sekunder (er), dager (dager), år (YR), Olympiads (Olympiads), Weeks (WK), måneder (MO), Jubilees (Jubilees) og mange andre varianter av tidsen…

Dreiemoment

Konverter mellom Newton-meter (n ∙ m), dyne centimeter (dyn ∙ cm), pundfot (PDL ∙ ft), kilopond millimeter (kp ∙ mm) og mange andre varianter av dreiemomentenh…

Hastighet

Konverter mellom kilometer per time (km/t), meter per sekund (m/s), centimeter per sekund (cm/s), meter per minutt (yd/min) og mange andre varianter av hastigh…

Spenning

Konverter mellom Volt (V), Kilovolts (KV), millivolt (MV), Gigavolts (GV), Megavolts (MV) og mange andre varianter av spenningsenheter.

Volum

Konverter mellom gallon (gal), liter (l), kubikk tommer (i 3 ), kopper (c), milliliter (ml), flytende unser (oz) og mange andre varianter av volumenheter.

Volumstrømningshastighet

Konverter mellom gallon per time (gal/t), liter per minutt (l/min), milliliter per sekund (ml/s), halvliter per dag (pt/dag) og mange andre varianter av volums…

Vannvekt

Konverter mellom kopper (c), gallons (gal), liter (l), millitere (ml) og halvliter (pt) til vann til pund (lb), gram (oz), gram (g), kilo (kg) og Mange andre v…

Vekt til volum

Konverter mellom pund (lb) og kubikkfot (ft 3 ), kilo (kg) og kubikkmeter (m 3 ), ounces (oz) og gallons (gal), milligram (mg) og liter (L) og mange andre ve…

×

App

Sjekk ut vår gratis app for iOS & Android.

For mer informasjon om appen vår Besøk her!

Legg til startskjermen

Legg til Math Converse som app på startskjermen.

App

Sjekk ut vår gratis stasjonære applikasjon for MacOS, Windows & Linux.

For mer informasjon om skrivebordsprogrammet vårt Besøk her!

Nettleserutvidelse

Sjekk ut vår gratis nettleserutvidelse for Chrome, Firefox, Edge, Safari og Opera.

For mer informasjon om nettleserens utvidelse Besøk her!

Velkommen til Math Converse

Stedholder

Stedholder

Sitat denne siden

QR kode

Ta et bilde av QR -koden for å dele denne siden eller for å åpne den raskt på telefonen:

Dele

Skrive ut
Kopier link
Sitat side
E -post
Facebook
𝕏
Hva skjer
Reddit
tekstmelding
Skype
Linje
Google klasserom
Google bokmerker
Facebook Messenger
Evernote
Telegram
LinkedIn
Lomme
Douban
WeChat
Trello
QR kode
×