Thuis Alle Definities

Alle Definities

All Definitions Header Showcase

Blader door onze groeiende verzameling definities die u misschien nuttig vindt om uw begrip van bepaalde concepten en onderwerpen te bevorderen:

ABCE△ABC ~ △DEFDF

AA gelijkenis

AA -gelijkenis of hoekige hoekovereenkomst betekent wanneer twee driehoeken overeenkomstige hoeken hebben die congruent zijn zoals weergegeven in de onderstaan…

ABCDEF△ABC ≅ △DEF

AAS congruentie

AAS congruentie of hoekige hoek van de hoek is wanneer twee driehoeken overeenkomstige hoeken en partijen hebben die congruent zijn zoals weergegeven in de ond…

ARC =_ΔyΔx

BOOG

Boog een afkorting van de gemiddelde veranderingspercentage is de verandering in de waarde van een hoeveelheid gedeeld door de verstreken tijd. Voor een functi…

(x,y)

Abscis

In de wiskunde zijn de abscis en de ordinaat respectievelijk de eerste en tweede coördinaten van een punt in een coördinatensysteem. De abscis is de eerste coö…

|-x| = x|-3| = 3

Absolute waarde

De absolute waarde of modulus van een reëel getal x, aangeduid met | x |, is de niet-negatieve waarde van x zonder rekening te houden met het teken.

Nauwkeurigheid

Nauwkeurigheid is hoe dichtbij een benadering is ten opzichte van een werkelijke waarde. In andere termen verwijst de nauwkeurigheid bij het meten van een set …

Scherpe hoek

Een acute hoek is een hoek die een maat heeft minder dan π & frasl; 2 radialen of 90 ° graden.

Acute driehoek

Een acute driehoek (of acute hoekige driehoek) is een driehoek waarin alle drie de binnenhoeken acute hoeken zijn (minder dan π & frasl; 2 radialen of…

Algoritme

Een algoritme is een specifieke reeks instructies voor het uitvoeren van een procedure of het oplossen van een probleem, meestal met de vereiste dat de procedu…

Α α

Alfa (α, α)

Alpha (α, α) is de eerste letter van het Griekse alfabet. In het systeem van Griekse cijfers heeft het een waarde van 1.

Alfabet

Een alfabet is een set (meestal alleen letters) waaruit een subset is afgeleid. Een reeks letters wordt een woord genoemd en een reeks woorden wordt een code g…

Alfametisch

Een alfametiek is een cryptarithmetica (nummerpuzzel) waarbij de letters die worden gebruikt om verschillende cijfers weer te geven, zijn afgeleid van gerelate…

Afwisselende serie

Een afwisselende serie is een serie die wisselt tussen positieve en negatieve termen.

Hoogte

Hoogte, anders wordt de hoogte genoemd, wordt gedefinieerd op basis van de context waarin het wordt gebruikt (luchtvaart, geometrie, geografische enquête, spor…

Hoogte van een kegel

De hoogte of hoogte van een kegel is de afstand van de top van een kegel tot zijn basis. Het is het kortste lijnsegment tussen de top van een kegel en de (moge…

Hoogte van een cilinder

De hoogte of hoogte van een cilinder is de afstand tussen de basen van een cilinder. Het is het kortste lijnsegment tussen de (mogelijk uitgebreide) basen. Hoo…

Hoogte van een parallellogram

De hoogte of hoogte van een parallellogram is de afstand tussen tegenovergestelde zijden van een parallellogram. Het is het kortste lijnsegment tussen tegenove…

Hoogte van een prisma

De hoogte of hoogte van een prisma is de afstand tussen de twee bases van een prisma. Het is het kortste lijnsegment tussen de (mogelijk uitgebreide) basen. Ho…

Hoogte van een piramide

De hoogte of hoogte van een piramide is de afstand van de top tot de basis van een piramide. Het is het kortste lijnsegment tussen de top van een piramide en d…

Hoogte van een trapezoid

De hoogte of hoogte van een trapezium is de afstand tussen de twee basen van een trapezoid. Het is het kortste lijnsegment tussen de bases. Hoogte kan ook word…

Hoogte van een driehoek

De hoogte of hoogte van een driehoek is de afstand tussen een hoekpunt van een driehoek en de andere kant. Het is het kortste lijnsegment tussen een hoekpunt v…

Rr

Annulus

Een annulus of wasmachine is het gebied tussen twee concentrische cirkels die verschillende stralen hebben. Het gebied van een annulus = π (R 2 - r 2 )

Top

Een top is het hoekpunt van een gelijkbenige driehoek met een andere hoek dan de twee gelijke hoeken. Een top kan ook het gemeenschappelijke hoekpunt zijn bove…

Gebied van een cirkel

Het gebied van een cirkel wordt berekend met behulp van de formule: a = π r 2 waarbij r de cirkelsradius vertegenwoordigt.

Oppervlakte van een gelijkzijdige driehoek

Het gebied van een gelijkzijdige driehoek wordt berekend met behulp van de formule: a = s 2 & radic; & nbsp; 3 & nbsp; & frasl; 4 waarbij s de gelijk…

Argand -vliegtuig

Het Argand-vlak dat ook bekend staat als het complexe vlak, z-vlak of Gauss-vlak is een geometrische weergave van de complexe getallen die zijn vastgesteld doo…

Rekenkundig

Arithmetic is een tak van wiskunde die te maken heeft met gehele getallen of, meer in het algemeen, numerieke berekening. Rekenkundige bewerkingen omvatten toe…

Gemiddeld

Een gemiddelde is een enkel getal dat wordt genomen als representatief voor een lijst met getallen. Verschillende concepten van gemiddeld worden in verschillen…

ARC =_ΔyΔx

Gemiddelde veranderingspercentage

Gemiddelde verandering van verandering of boog is de verandering in de waarde van een hoeveelheid gedeeld door de verstreken tijd. Voor een functie is dit de v…

Β β

Beta (β, β)

Beta (β, β) is de tweede letter van het Griekse alfabet. In het systeem van Griekse cijfers heeft het een waarde van 2.

Bidimensionale ruimte

Bidimensionale ruimte anders aangeduid als tweedimensionale ruimte is een geometrische instelling waarin twee waarden (parameters worden genoemd) vereist om de…

Doosproduct

Box-product anders aangeduid als Scalair Triple Product, Mixed Product en Triple Scalair Product is een methode om drie driedimensionale vectoren te vermenigvu…

Χ χ

Chi (χ, χ)

Chi (χ, χ) is de 22e letter van het Griekse alfabet, gebruikt om het CH -geluid te vertegenwoordigen (zoals in het Schotse Loch of Duitse bauch) in het oude en…

Akkoord

Een akkoord van een cirkel is een recht lijnsegment aan het interieur van een cirkel waarvan de eindpunten beide op die cirkel liggen. De oneindige lijnverleng…

Omtrek

Omtrek kan door sommigen worden gedefinieerd als de afstand rond de buitenkant van een willekeurig gesloten object (soms beperkt tot een gesloten gebogen objec…

Collineair

In geometrie is collineariteit van een reeks punten het eigendom van hun liggende op een enkele lijn. Een reeks punten met deze eigenschap zou collineair zijn …

Complex vlak

Het complexe vlak dat ook bekend staat als het Argand-vlak, Z-vlak of Gauss-vlak is een geometrische weergave van de complexe getallen die zijn vastgesteld doo…

Compressie

Een compressie of samentrekking is een transformatie waarbij een figuur kleiner wordt. Compressies kunnen zijn met betrekking tot een punt (compressie van een …

Gelijktijdig

Gelijktijdig verwijst naar wanneer twee of meer lijnen of curven op een enkel punt elkaar kruisen.

Conversieperiode

Conversieperiode is de tijdspanne tussen rentebetalingen.

Deciles

Een deciel is een van de negen waarden die de gesorteerde gegevens in tien gelijke delen delen, zodat elk deel een tiende van de steekproef of populatie verteg…

Δ δ

Delta (Δ, δ)

Delta (δ, 8) is de vierde letter van het Griekse alfabet. In het systeem van Griekse cijfers heeft het een waarde van 4.

Diameter

Diameter is een lijnsegment dat twee punten verbindt op een cirkel of bol die door het midden gaan. Diameter wordt ook gebruikt om te verwijzen naar de specifi…

Verschil

Verschil is het resultaat van het aftrekken van twee uitdrukkingen of getallen (n 1 - n 2 ), waarbij het minusteken de aftrekking aangeeft. Het verschil tus…

Digimetisch

Een digimetic is een cryptarithmetica (nummerpuzzel) waarbij sommige cijfers worden gebruikt om andere cijfers weer te geven of te vervangen.

Dilemma

Een dilemma is een situatie waarin een beslissing moet worden genomen uit een reeks van verschillende alternatieve beslissingen waarbij geen van hen duidelijk …

Endecagon

Een endecagon die anders wordt genoemd als een undecagon, Hendecagon of 11-Gon in geometrie is een elfzijdige polygoon.

Ε ε

Epsilon (ε, ε)

Epsilon (ε, ε) of lunaat ϵ of Grieks: έέιλον, is de vijfde letter van het Griekse alfabet, fonetisch overeenkomend met een mid -front niet geredde klinker /e /…

Vrijwaardig

Er wordt gezegd dat een punt op gelijke hoogte is van een set objecten als de afstanden tussen dat punt en elk object in de set gelijk zijn.

Η η

ETA (η, η)

ETA (η, η) is de zevende letter van het Griekse alfabet. Oorspronkelijk een medeklinker /h /, de geluidswaarde in het klassieke zolderdialect van het oude Grie…

Evenement

Een gebeurtenis is een bepaalde subset van een waarschijnlijkheidsruimte. Gebeurtenissen zijn daarom collecties van resultaten waarop kansen zijn toegewezen.

Vast

Opgelost betekent dat het object wordt beschouwd als vast in het vlak, zodat het mogelijk niet wordt opgehaald en omgedraaid als het naar een vlakke object wor…

Γ γ

Gamma (γ, γ)

Gamma (Γ, γ) is the third letter of the Greek alphabet. In the system of Greek numerals it has a value of 3.

Googol

Een googol is een groot getal gelijk aan 10 10 2 of 10 100 . In andere termen de cijfer 1 met 100 nullen die het volgen. Expliciet geschreven, 10.000, 000…

Googolplex

Googolplex is een groot getal gelijk aan 10 10 100 of 10 googol . In andere termen het cijfer 1 met een GOOGOL (10 100 ) aantal nullen die het volgt.

Grieks alfabet

Het Griekse alfabet is gebruikt om de Griekse taal te schrijven sinds de late negende of vroege achtste eeuw voor Christus. Het is afgeleid van het eerdere Fen…

Griekse cijfers

Griekse cijfers, ook bekend als Ionische, Ionische, Milesiaanse of Alexandriaanse cijfers, zijn een systeem van het schrijven van nummers met behulp van de let…

Hoogte

Hoogte anders wordt de hoogte genoemd gedefinieerd op basis van de context waarin het wordt gebruikt (luchtvaart, geometrie, geografische enquête, sport, atmos…

Hoogte van een kegel

De hoogte of hoogte van een kegel is de afstand van de top van een kegel tot zijn basis. Het is het kortste lijnsegment tussen de top van een kegel en de (moge…

Hoogte van een cilinder

De hoogte of hoogte van een cilinder is de afstand tussen de basen van een cilinder. Het is het kortste lijnsegment tussen de (mogelijk uitgebreide) basen. Hoo…

Hoogte van een parallellogram

De hoogte of hoogte van een parallellogram is de afstand tussen tegenovergestelde zijden van een parallellogram. Het is het kortste lijnsegment tussen tegenove…

Hoogte van een prisma

De hoogte of hoogte van een prisma is de afstand tussen de twee bases van een prisma. Het is het kortste lijnsegment tussen de (mogelijk uitgebreide) basen. Ho…

Hoogte van een piramide

De hoogte of hoogte van een piramide is de afstand van de top tot de basis van een piramide. Het is het kortste lijnsegment tussen de top van een piramide en d…

Hoogte van een trapezoid

De hoogte of hoogte van een trapezium is de afstand tussen de twee basen van een trapezoid. Het is het kortste lijnsegment tussen de bases. Hoogte kan ook word…

Hoogte van een driehoek

De hoogte of hoogte van een driehoek is de afstand tussen een hoekpunt van een driehoek en de andere kant. Het is het kortste lijnsegment tussen een hoekpunt v…

Hendecagon

Een Hendecagon die anders wordt aangeduid als een undecagon, endecagon of 11-gon in geometrie is een elfzijdige polygoon. De naam Hendecagon, uit het Griekse H…

Hoog kwartiel

The high quartile given a set of data, is a number for which 75% of the data is less than that number. The high quartile is the same as the median of the part…

Hoger kwartiel

The higher quartile given a set of data, is a number for which 75% of the data is less than that number. The higher quartile is the same as the median of the …

Horizontaal

Horizontale middelen georiënteerd in een positie loodrecht op op en neer, en daarom parallel aan een vlak oppervlak. Een vloer of de horizon zijn bijvoorbeeld …

Horizontale verwijding

Een horizontale dilatatie of rek is een stuk waarin een vlakke figuur horizontaal wordt vervormd.

Horizontaal stuk

Een horizontale stuk of dilatatie is een stuk waarin een vlakfiguur horizontaal wordt vervormd.

Hyperspace

Hyperspace verwijst naar een ruimte met dimensies n> 3.

Onmogelijke gebeurtenis

Een onmogelijke gebeurtenis is een gebeurtenis die geen kans heeft om op te treden.

Integratie

Integratie is het proces van het berekenen of het verkrijgen van een integraal, een duidelijke integrale of een onbepaalde integrale. Een meer archaïsche term …

SI

International System of Units (SI)

The International System of Units, internationally known by the abbreviation SI (Système International), is the modern form of the metric system.

Ι ι

Iota (ι, ι)

Iota (ι, ι) is de negende letter van het Griekse alfabet. Het was afgeleid van de Fenicische brief yodh.

Spring discontinuïteit

Een sprong discontinuïteit of stap discontinuïteit is een discontinuïteit waarbij de grafiek stapt of springt van het ene aangesloten stuk van de grafiek naar …

Κ κ

Kappa (κ, κ)

Kappa (κ, κ) is de 10e letter van het Griekse alfabet, gebruikt om het [k] geluid in het oude en moderne Grieks te vertegenwoordigen.

Vlieger

Een vlieger is een vlakke convexe vierhoek bestaande uit twee aangrenzende zijden van lengte A en de andere twee zijden van lengte B die congruent zijn.

Λ λ

Lambda (λ, λ)

Lambda (λ, λ) is de 11e letter van het Griekse alfabet, die het geluid /l /vertegenwoordigt. In het systeem van Griekse cijfers heeft Lambda een waarde van 30.

Leidende coëfficiënt

Een toonaangevende coëfficiënt is de coëfficiënt van een toonaangevende polynomen. Bijvoorbeeld, gezien de polynoom 8x 5 + 3x 2 - 3x + 7, is de leidende co…

Lemniscate

A lemniscate is a curve usually expressed in polar coordinates and is in the form of any of the various figure eight shaped curves.

Brief

Een letter is een element van een alfabet en een verzameling letters vormt een woord.

Gemengd product

Gemengd product anders aangeduid als Scalair Triple Product, Triple Scalair Product en Box-product is een methode om drie driedimensionale vectoren te vermenig…

Μ μ

MU (μ, μ)

MU (μ, μ) of mijn is de 12e letter van het Griekse alfabet. In het systeem van Griekse cijfers heeft het een waarde van 40.

Ν ν

Nu (ν, ν)

Nu (ν, ν) is de 13e letter van het Griekse alfabet. In het systeem van Griekse cijfers heeft het een waarde van 50. Het is afgeleid van de oude Fenicische taal…

Stompe hoek

Een stompe hoek is een hoek die een maat heeft die groter is dan π & frasl; 2 radialen of 90 ° graden maar minder dan π radialen of 180 ° graden.

Stompe driehoek

Een stompe driehoek (of stompe hoekige driehoek) is een driehoek waarin een van de binnenhoeken een stompe hoek is (groter dan π & frasl; 2 radialen o…

Ω ω

Omega (ω, ω)

Omega (ω, ω) is de 24e en laatste letter van het Griekse alfabet. In het systeem van Griekse cijfers heeft het een waarde van 800.

Ο ο

Omicron (ο, ο)

Omicron (ο, ο) is de 15e letter van het Griekse alfabet. In het systeem van Griekse cijfers heeft het een waarde van 70.

(x,y)

Vervelen

In de wiskunde zijn de ordinaat en abscis respectievelijk de tweede en eerste coördinaten van een punt in een coördinatensysteem. De ordinaat is de tweede coör…

Pappus & apos; s stelling

Pappus & Apos; s Stelling of de stelling van Pappus verwijzen in het algemeen naar verschillende stellingen. Ze omvatten Pappus & Apos; S Centroid Stelling, Th…

Omtrek

Een perimeter is een pad dat een tweedimensionale vorm omvat of omgeeft. De term perimeter verwijst naar de curve die de grens van een lamina vormt of anders t…

Φ φ

Phi (φ, φ)

Phi (φ, φ) is de 21e letter van het Griekse alfabet. In het systeem van traditionele Griekse cijfers heeft PHI een waarde van 500 (φ ʹ) of 500.000 (͵ `…

Π π

Pi (π, π)

Pi (π, π) is de zestiende letter van het Griekse alfabet, die het geluid vertegenwoordigt [p]. In het systeem van Griekse cijfers heeft het een waarde van 80.

Punt

A point is the geometric figure formed at the intersection of two distinct lines.

Voorvoegsel

A prefix is an affix which is placed before the stem of a word to denote additional information or change the meaning of that word.

Ψ ψ

Psi (ψ, ψ)

Psi (ψ, ψ) is de 23e letter van het Griekse alfabet. In het systeem van Griekse cijfers heeft het een numerieke waarde van 700.

Q1

The Q1 given a set of data, is a number for which 25% of the data is less than that number. The Q1 is the same as the median of the part of the data which is …

Q3

The Q3 given a set of data, is a number for which 75% of the data is less than that number. The Q3 is the same as the median of the part of the data which is …

Ρ ρ

Rho (ρ, ρ)

Rho (ρ, ρ) is de 17e letter van het Griekse alfabet. In het systeem van Griekse cijfers heeft het een waarde van 100. Het is afgeleid van Fenicische letter Res.

Scalair drievoudig product

Scalair drievoudige product anders aangeduid als drievoudig scalair product, gemengd product- en doosproduct is een methode om drie driedimensionale vectoren t…

Σ σ

Sigma (σ, σ)

Sigma (σ, σ) is de achttiende letter van het Griekse alfabet. In het systeem van Griekse cijfers heeft het een waarde van 200. In het algemeen wiskunde, hoofdl…

Vergelijkbaar

Er wordt gezegd dat twee cijfers vergelijkbaar zijn wanneer alle overeenkomstige hoeken gelijk zijn en alle afstanden worden verhoogd of verlaagd in dezelfde v…

Stap discontinuïteit

Een stap discontinuïteit of spring discontinuïteit is een discontinuïteit waarbij de grafiek stapt of springt van het ene aangesloten stuk van de grafiek naar …

Haalhoek

Een afhaalhoek is de hoek die uit een cirkelvormig oppervlak of stuk papier wordt gesneden, zodat het oppervlak in een rechter cirkelvormige kegel kan worden g…

Τ τ

Tau (τ, τ)

Tau (τ, τ) is de 19e letter van het Griekse alfabet. In het systeem van Griekse cijfers heeft het een waarde van 300.

Termijn

Een term in wiskunde is een variabele, constante of het resultaat van het handelen op variabelen en constanten per functiesymbolen. In eenvoudiger termen zijn …

Terminale kant van een hoek

De terminalzijde van een hoek θ getekend in hoekstandaardpositie is de zijde die niet de eerste kant is. In andere termen is het de straal waar het meten van e…

Stelling

Een stelling is een niet-zelf-evident verklaring waarvan is bewezen dat het waar is, hetzij op basis van algemeen aanvaarde verklaringen zoals axioma's, p…

Stelling van Pappus

De stelling van Pappus of Pappus & Apos; s Stelling verwijst in het algemeen naar verschillende stellingen. Ze omvatten Pappus & Apos; S Centroid Stelling, The…

Θ θ

Theta (θ, θ)

Theta (θ, θ) is de achtste letter van het Griekse alfabet, afgeleid van de Fenicische letter Teth. In het systeem van Griekse cijfers heeft het de waarde 9.

Derde kwartiel

The third quartile given a set of data, is a number for which 75% of the data is less than that number. The third quartile is the same as the median of the pa…

Tijd

Time is the continued sequence of existence and events that occur in an apparently irreversible succession from the past, through the present, and into the fut…

Transversaal

Een transversaal is een lijn die op twee verschillende punten door twee lijnen in hetzelfde vlak gaat. Transversals spelen een rol bij het vaststellen of twee …

Triangulatie

Triangulatie is een proces in trigonometrie en geometrie van het bepalen van de richting en of afstand tot een object of punt van twee of meer observatiepunten.

Trinomiaal

Een trinomiaal is een polynoom bestaande uit drie termen of monomials die niet zoals termen zijn. Voorbeelden van trinomials zijn: x 2 + 4x - 6, 4x 5 - 3x …

Verdrievoudigen

Triple betekent vermenigvuldigen met drie. Het is belangrijk op te merken dat met betrekking tot enkele andere termen en concepten zoals vectoren en drievoudig…

Drievoudige wortel

Een drievoudige wortel is een wortel van een polynoomvergelijking met een veelvoud van 3. Triple Root verwijst ook naar een nul van een polynoomfunctie met mul…

Drievoudige scalair product

Triple Scalair-product anders aangeduid als Scalair Triple Product, Mixed Product en Box-product is een methode om drie driedimensionale vectoren te vermenigvu…

Triviaal

Triviaal is gerelateerd aan of het wiskundig meest eenvoudige geval zijn. Meer in het algemeen wordt de term triviaal gebruikt om elk resultaat te beschrijven …

Afgeknotte kegel of piramide

Een afgeknotte kegel of piramide is een kegel of piramide die zijn top heeft afgesneden door een kruisend vlak. Het vlak kan schuin of parallel aan de basis zi…

Afgeknotte cilinder of prisma

Een afgeknotte cilinder of prisma is een cilinder of prisma dat één basis heeft afgesneden door een kruisend vlak. De andere basis wordt niet beïnvloed door de…

Een nummer afkappen

Het afkappen van een nummer dat anders wordt genoemd, is een methode om een ​​decimaal getal te benaderen door alle decimalen langs een bepaald punt te laten v…

Afkorting

Truncatie anders aangeduid als het afkappen van een getal is een methode om een ​​decimaal getal te benaderen door alle decimalen langs een bepaald punt te lat…

Tweelingprimes

Een Twin Prime is een priemgetal dat 2 minder of 2 meer is dan een ander priemgetal. Bijvoorbeeld, beide lid van het Twin Prime -paar 41 en 43.

Tweedimensionaal

Tweedimensionale of twee dimensies is de eigenschap van een vlak dat aangeeft dat beweging in twee loodrechte richtingen kan plaatsvinden.

Tweedimensionale ruimte

Tweedimensionale ruimte die anders wordt aangeduid als bi-dimensionale ruimte is een geometrische instelling waarin twee waarden (parameters worden genoemd) ve…

Twee dimensies

Twee dimensies of tweedimensionaal is de eigenschap van een vlak dat aangeeft dat beweging in twee loodrechte richtingen kan plaatsvinden.

Twee onderscheppingsvorm voor de vergelijking van een lijn

Twee onderscheppingsformulier voor de vergelijking van een lijn is een vergelijking van een lijn waarbij x & frasl; a + y & frasl; b < /sub> = 1, waarbij a het…

U-substitutie

U-substitutie, ook bekend als integratie door substitutie of substitutiemethode, is een integratiemethode voor het evalueren van integralen. Directe toepassing…

Onbegrensde set cijfers

Onbegrensde reeks getallen is een reeks getallen die niet zijn begrensd. Met andere termen een set die een ondergrens of een bovengrens mist.

Ontelbaar

ONMIDDELLIJK ONTBEELDE ANDIEN ONTEKENDE SET OF ONEMERELIJK INFINITE is een oneindige set die te veel elementen bevat die kunnen worden geteld.

Ontelbare set

Onbestrijdingssets die ook bekend als ontelbaar of ontelbaar oneindig is, is een oneindige set die te veel elementen bevat om te telbaar zijn.

Ontelbaar oneindig

ONEMERELIJK INFINITE ONKOMEN ONDER BEKENDEN ALS ONTELLINGENDE OF ONEMPELAIRE SET IS EEN ONESPINITE Set die te veel elementen bevat om te telbaar zijn.

Onderbrug

Een undecagon die anders wordt genoemd als een Hendecagon, Endecagon of 11-Gon in geometrie is een elfzijdige polygoon.

Ongedefinieerde helling

Niet -gedefinieerde helling treedt op wanneer de helling voor een verticale lijn is. Een verticale lijn heeft een ongedefinieerde helling omdat alle punten op …

Onderbepaald systeem van vergelijkingen

Onderbepaald systeem van vergelijkingen is een systeem van lineaire vergelijkingen of een systeem van polynoomvergelijkingen als er minder vergelijkingen zijn …

Unie

Union (aangeduid door ∪) In set theorie van een verzameling sets is de set van alle elementen in de collectie.

Eenheidscirkel

De eenheidscirkel is een cirkel met een straal van 1 die is gecentreerd op de oorsprong op het X-Y-vlak.

Definities van de eenheid Circle trigs

Eenheid Circle Trig -definities zijn een reeks definities van de trigonometrische functies sinus, cosinus, raaklijn, cosecant, secant en cotangent die allemaal…

Eenheid Vector

Een eenheidsvector is een vector met een lengte of grootte van 1. Soms wordt de eenheidsvector ook een richtingvector genoemd.

Bovengrens

De bovengrens van een functie C bestaat voor een functie F als de voorwaarde f (x) ≤ C voor alle X in zijn domein.

Bovenkwartiel

The upper quartile given a set of data, is a number for which 75% of the data is less than that number. The upper quartile is the same as the median of the pa…

Υ υ

Upsilon (υ, υ)

Upsilon (υ, υ) of Ypsilon is de 20e letter van het Griekse alfabet. In het systeem van Griekse cijfers heeft Υ ʹ een waarde van 400.

Variabel

In de wiskunde is een variabele een symbool dat wordt gebruikt om een ​​willekeurig element weer te geven dat kan veranderen of dat verschillende waarden kan a…

Varignon parallellogram van een vierhoek

Een variignon parallellogram van een vierhoek is een parallellogram gevormd door het verbinden van de middelpunten van aangrenzende zijden van een vierhoek.

Vector

Vectoren zijn een kwantiteit, getekend als een pijl, met zowel richting als grootte. Kracht en snelheid zijn bijvoorbeeld vectoren. Als een hoeveelheid een gro…

Vectorcalculus

Vectorcalculus of vectoranalyse is het gebruik van calculus (limieten, derivaten en integralen) met twee of meer onafhankelijke variabelen, of twee of meer afh…

Snelheid

De snelheid van een object is de snelheid van verandering van zijn positie ten opzichte van een referentiekader en is een functie van de tijd.

Venn diagrammen

Een Venn -diagram (ook wel een primair diagram genoemd, ingesteld diagram of logisch diagram) is een diagram dat alle mogelijke logische relaties vertoont tuss…

Controleer een oplossing

Het verifiëren of controleren van een oplossing is het proces om ervoor te zorgen dat een oplossing correct is door ervoor te zorgen dat deze voldoet aan alle …

Hoekpunt

Een hoekpunt is een speciaal punt van een wiskundig object en is meestal een locatie waar twee of meer lijnen of randen elkaar ontmoeten. In andere termen is e…

Hoekpunt van een hyperbool

De hoekpunten van een hyperbool zijn de punten waarop een hyperbool zijn scherpste bochten maakt. De hoekpunten staan ​​op de hoofdas die de lijn door de foci …

Hoekpunt van een parabool

Het hoekpunt van een parabool is het punt waarop een parabool zijn scherpste wending maakt. Het hoekpunt ligt halverwege tussen de directrix en de focus.

Hoekpunt van een ellips

De hoekpunten van een ellips zijn de punten waarop een ellips zijn scherpste bochten maakt. De hoekpunten staan ​​op de hoofdas die de lijn door de foci is.

Verticaal

Verticale middelen georiënteerd in een recht op en neer positie. Een muur is bijvoorbeeld verticaal.

Verticale hoeken

Verticale hoeken zijn hoeken die tegenover elkaar staan ​​op de kruising van twee lijnen. In andere termen, gezien twee kruisende lijnen, wordt gezegd dat de t…

Verticale compressie

Een verticale compressie of krimp is een compressie waarbij een vlakke figuur verticaal wordt vervormd.

Verticale verwijding

Een verticale dilatatie of rek is een stuk waarin een vlakke figuur verticaal wordt vervormd.

Verticale ellips

Een verticale ellips is een conische sectie die in wezen een verticaal uitgerekte cirkel is. In meer formele termen betekent een ellips voor twee gegeven punte…

Verticale hyperbool

Een verticale hyperbool is een conische sectie die kan worden beschouwd als een inside-out ellips die omhoog of naar beneden opent. In meer formele termen bete…

Verticale lijnvergelijking

De vergelijking van een verticale lijn is x = k, waarbij a het x-intercept vertegenwoordigt.

Verticale lijntest

De verticale lijntest is een grafische methode om te bepalen of een curve in het vlak de grafiek van een functie vertegenwoordigt door het aantal kruispunten v…

Verticale parabool

Een verticale parabool is een U-vormige curve met bepaalde eigenschappen. In het bijzonder is een verticale parabola een parabool die omhoog of naar beneden op…

Verticale reflectie

Een verticale reflectie is een reflectie waarin een vlakfiguur verticaal overgaat. Een verticale reflectie heeft een horizontale reflectieas.

Verticale verschuiving

In geometrie is een verticale verschuiving die ook bekend als verticale vertaling, een vertaling van een geometrisch object in een richting parallel aan de ver…

Verticale krimp

Een verticale krimp of compressie is een krimp waarin een vlakfiguur verticaal wordt vervormd.

Verticaal stuk

Een verticale rek of dilatatie is een stuk waarin een vlakke figuur verticaal wordt vervormd.

Verticale vertaling

In geometrie is een verticale vertaling die ook bekend als verticale verschuiving, een vertaling van een geometrisch object in een richting parallel aan de ver…

Hoekpunten van een hyperbool

De hoekpunten van een hyperbool zijn de punten waarop een hyperbool zijn scherpste bochten maakt. De hoekpunten staan ​​op de hoofdas die de lijn door de foci …

Hoekpunten van een ellips

De hoekpunten van een ellips zijn de punten waarop een ellips zijn scherpste bochten maakt. De hoekpunten staan ​​op de hoofdas die de lijn door de foci is.

Vinculum

Vinculum is een horizontale lijn die boven meerdere hoeveelheden wordt geplaatst om aan te geven dat ze een eenheid vormen. Vaak is het de horizontale lijn get…

Volume

Volume is de totale hoeveelheid ruimte ingesloten of bezet in een vaste stof. Volume heeft over het algemeen eenheden van lengte en afstand in blokjes (zoals c…

Volume door parallelle dwarsdoorsneden

De formule (volume = a b a (x) dx, waarbij a (x) de formule is voor het gebied van parallelle dwarsdoorsneden over het hele lengte van de vaste sto…

Wasmachine

Een wasmachine of annulus is het gebied tussen twee concentrische cirkels die verschillende stralen hebben. Het gebied van een wasmachine = π (R 2 - r

Wasmethode

De wasmachine-methode is een methode voor het berekenen van het volume van een solide van revolutie die hol is over de as door te integreren over de volumes va…

Golflengte

In de natuurkunde is de golflengte de ruimtelijke periode van een periodieke golf. In andere termen de afstand waarover de vorm van de golf en apos; herhaalt.

Gewogen gemiddelde

Het gewogen gemiddelde of gewogen rekenkundig gemiddelde is vergelijkbaar met een gewoon rekenkundig gemiddelde (het meest voorkomende type gemiddelde), behalv…

Hele getallen

Hele getallen zijn nummers van de set niet -negatieve gehele getallen. Bijvoorbeeld een van de getallen 0, 1, 2, 3, 4, 5, enz.

Wilde punt

Voor elk punt (P) op de grens van een gewone bal, zoek een buurt van P waarvoor de kruising met de Ball & Apos; S Boundary de buurt in twee secties snijdt, elk…

Werk

In de natuurkunde is werk het product van kracht en verplaatsing. Er wordt gezegd dat een kracht werk doet als er bij het handelen een verplaatsing van het toe…

X-Intercept

Een punt waarop een grafiek kruist met de x-as. De x-intercepts van een functie moeten reële getallen zijn, in tegenstelling tot wortels en nullen van een func…

X-y vliegtuig

Een vliegtuig gevormd door de x-as en de y-as.

X-Z-vliegtuig

Een vliegtuig gevormd door de x-as en de z-as.

Ξ ξ

Xi (ξ, ξ)

Xi (ξ, ξ) is de 14e letter van het Griekse alfabet. In het systeem van Griekse cijfers heeft het een waarde van 60. Xi is afgeleid van de Fenicische letter Sam…

Y-Intercept

Een punt waarop een grafiek de y-as snijdt.

Y-Z-vliegtuig

Een vliegtuig gevormd door de y-as en de z-as.

Z-beurt

Een punt waarop een grafiek de z-as snijdt.

Nul

Zero is een getal dat geen hoeveelheid, grootte of grootte aangeeft. Zero is het enige geheel getal (en het enige reële getal) dat noch een positieve of negati…

Nul dimensies

Zero -dimensies of nuldimensionaal is de eigenschap van een punt dat aangeeft dat geen beweging mogelijk is zonder dat punt te verlaten. Het vermelden van een …

Nulmatrix

Een nulmatrix is ​​een M x N -matrix waarbij alle elementen gelijk zijn aan nul en aangeduid met 0 . Zero -matrices worden soms ook wel nulmatrices genoemd.

Nul helling

Een helling van nul betekent dat de lijn een horizontale lijn is. Een horizontale lijn heeft een helling van 0 omdat al zijn punten dezelfde y-coördinaat hebbe…

Nul vector

Een vector met een grootte van nul. Aangeduid met 0, het is een vector van lengte 0 en heeft dus alle componenten gelijk aan nul.

Nul van een functie

Een waarde van x die een functie f (x) gelijk is aan nul. In andere termen een waarde van x zodanig dat f (x) = 0. Een nul van een functie kan een reëel of com…

Ζ ζ

Zeta (ζ, ζ)

Zeta (ζ, ζ) is de zesde letter van het Griekse alfabet. In het systeem van van Griekse cijfers heeft het een waarde van 7. Het is afgeleid van de Fenicische br…

×

App

Bekijk onze gratis app voor iOS & Android.

Voor meer informatie over onze app Bezoek hier!

Toevoegen aan het startscherm

Voeg wiskundeconverse toe als app aan uw startscherm.

App

Bekijk onze gratis desktop -applicatie voor macOS, Windows & Linux.

Voor meer informatie over onze desktoptoepassing Bezoek hier!

Browserverlenging

Bekijk onze gratis browserverlenging voor Chrome, Firefox, Edge, Safari en Opera.

Voor meer informatie over onze browserverlenging Bezoek hier!

Welkom bij Math Converse

Tijdelijke plaats

Tijdelijke plaats

Citeer deze pagina

QR code

Maak een foto van de QR -code om deze pagina te delen of om deze snel op uw telefoon te openen:

Deel
×