Dom Wszystko Definicje Pre-Calculus Definicje

Pre-Calculus Definicje

Przeglądaj naszą rosnącą kolekcję definicji pre-kalculus:

ARC =_ΔyΔx

ŁUK

ARC Skrót średniej szybkości zmiany to zmiana wartości ilości podzielonej przez upływający czas. Dla funkcji jest to zmiana wartości y (Δ y) podzielonej p…

Algorytm

Algorytm jest określonym zestawem instrukcji przeprowadzania procedury lub rozwiązania problemu, zwykle z wymogiem, aby procedura zakończyła się w pewnym momen…

Argand samolot

Płaszczyzna Argand znana również jako płaszczyzna złożona, płaszczyzna Z lub płaszczyzny Gaussa jest geometryczną reprezentacją liczb złożonych ustalonych prze…

ARC =_ΔyΔx

Średnia stopa zmiany

Średnia szybkość zmiany lub łuku to zmiana wartości ilości podzielonej przez upływający czas. Dla funkcji jest to zmiana wartości y (Δ y) podzielonej prze…

Przestrzeń podawana

Przestrzeń bidwimencyjna określona jako przestrzeń dwuwymiarowa jest ustawieniem geometrycznym, w którym wymagane są dwie wartości (nazywane parametry) do okre…

Produkt pudełkowy

Produkt Box, który inaczej nazywany Triple Product, produkt mieszany i potrójny produkt skalarny jest metodą mnożenia trzech wektorów 3-wymiarowych, zwykle wek…

Złożona płaszczyzna

Złożona płaszczyzna znana również jako płaszczyzna Argand, płaszczyzna Z lub płaszczyzny Gaussa jest geometryczną reprezentacją liczb złożonych ustalonych prze…

Kompresja

Kompresja lub skurcz to transformacja, w której figura staje się mniejsza. Uciski mogą być w odniesieniu do punktu (kompresja figury geometrycznej) lub w odnie…

Δ δ

Delta (δ, δ)

Delta (δ, δ) to czwarta litera greckiego alfabetu. W systemie greckich cyfr ma wartość 4.

Naprawił

Naprawiono oznacza, że ​​obiekt jest uważany za ustalony w płaszczyźnie, aby nie mógł go odebrać i odwrócić, jeśli odnosi się do obiektu płaskiego. W rezultaci…

Grecki alfabet

Grecki alfabet był używany do pisania języka greckiego od końca dziewiątego lub na początku ósmego wieku pne. Pochodzi z wcześniejszego alfabetu fenickiego i b…

Rozszerzenie poziome

Poziome rozszerzenie lub rozciąganie to odcinek, w którym postać płaska jest zniekształcona poziomo.

Poziomy odcinek

Poziome rozciąganie lub rozszerzenie to odcinek, w którym postać płaska jest zniekształcona poziomo.

Skok nieciągłość

Nieciągłość skoku lub nieciągłość stopnia to nieciągłość, w której wykres przesuwa się lub przeskakuje z jednego podłączonego kawałka wykresu do drugiego. Jest…

Lemniscate

A lemniscate is a curve usually expressed in polar coordinates and is in the form of any of the various figure eight shaped curves.

Produkt mieszany

Produkt mieszany, który inaczej nazywany Triple Product, potrójny produkt skalarny i produkt Box jest metodą mnożenia trzech wektorów 3-wymiarowych, zwykle wek…

Ω ω

Omega (ω, ω)

Omega (ω, ω) to 24. i ostatnia litera greckiego alfabetu. W systemie greckich cyfr ma wartość 800.

Φ φ

Phi (φ, φ)

Phi (φ, φ) to 21 litera greckiego alfabetu. W systemie tradycyjnych greckich cyfr PHI ma wartość 500 (φ ʹ) lub 500 000 (͵ φ).

Ρ ρ

Rho (ρ, ρ)

Rho (ρ, ρ) to 17. litera greckiego alfabetu. W systemie greckich cyfr ma wartość 100. Pochodzi z fenickiej litery Res.

Triple Product skalarny

Triple Product Scallar, określany jako potrójny produkt skalarny, produkt mieszany i pudełkowy jest metodą mnożenia trzech wektorów 3-wymiarowych, zwykle wekto…

Σ σ

Sigma (σ, σ)

Sigma (σ, σ) jest osiemnastą literą greckiego alfabetu. W systemie greckich cyfr ma on wartość 200. Ogólnie matematyka, wielka ilość Σ jest używany jako o…

Nieciągłość kroku

Nieciągłość lub nieciągłość skoku to nieciągłość, w której wykres wykrywa lub przeskakuje z jednego podłączonego kawałka wykresu do drugiego.

Τ τ

Tau (τ, τ)

Tau (τ, τ) to 19. litera greckiego alfabetu. W systemie greckich cyfr ma wartość 300.

Twierdzenie Pappusa

Twierdzenie Pappusa lub Pappusa ogólnie odnosi się do kilku różnych twierdzeń. Obejmują one twierdzenie Centroida Pappusa, łańcuch Pappusa, Twierdzenie harmoni…

Potrójny produkt skalarny

Produkt potrójnego skalarnego określany jako produkt Triple Product Scallar, produkt mieszany i pudełkowy jest metodą mnożenia trzech wektorów 3-wymiarowych, z…

Dwukierunkowy

Dwuwymiarowe lub dwa wymiary to właściwość płaszczyzny, która wskazuje, że ruch może odbywać się w dwóch prostopadłych kierunkach.

Dwuwymiarowa przestrzeń

Dwuwymiarowa przestrzeń, w której inaczej przestrzeń dwwymiarowa jest ustawieniem geometrycznym, w którym wymagane są dwie wartości (nazywane parametry) do okr…

Dwa wymiary

Dwa wymiary lub dwuwymiarowe to właściwość płaszczyzny, która wskazuje, że ruch może odbywać się w dwóch prostopadłych kierunkach.

Wektor jednostkowy

Wektor jednostkowy jest wektorem o długości lub wielkości 1. Czasami wektor jednostki nazywany jest również wektorem kierunku.

Wektor

Wektory to ilość, narysowana jako strzałka, zarówno z kierunkiem, jak i wielkością. Na przykład siła i prędkość są wektorami. Jeśli ilość ma wielkość, ale nie …

Prędkość

Prędkość obiektu jest szybkość zmiany jego pozycji w odniesieniu do ramki odniesienia i jest funkcją czasu.

Kompresja pionowa

Pionowa ścisk lub kurczenie się to kompresja, w której płaszczyzna figura jest zniekształcona pionowo.

Pionowe rozszerzenie

Pionowe rozszerzenie lub rozciąganie to odcinek, w którym płaszczyzna jest zniekształcona pionowo.

Pionowy test linii

Pionowy test linii jest graficzną metodą określania, czy krzywa w płaszczyźnie reprezentuje wykres funkcji poprzez wizualne badanie liczby skrzyżowań krzywej z…

Zmiana pionowa

W geometrii przesunięcie pionowe znane również jako tłumaczenie pionowe, jest tłumaczeniem obiektu geometrycznego w kierunku równoległym do osi pionowej układu…

Kurczenie się pionowego

Pionowy kurczenie się lub kompresja to kurczenie się, w którym postać płaska jest zniekształcona pionowo.

Pionowy rozciąganie

Pionowe rozciąganie lub rozszerzenie to odcinek, w którym płaszczyzna jest zniekształcona pionowo.

Tłumaczenie pionowe

W geometrii tłumaczenie pionowe znane również jako przesunięcie pionowe, jest tłumaczeniem obiektu geometrycznego w kierunku równoległym do osi pionowej układu…

Tom

Objętość to całkowita ilość przestrzeni zamkniętej lub zajęta w stałym. Objętość zwykle ma jednostki o długości i odległości kostki (takie jak CM 3 , w 3 , M…

Płaszczyzna x-y

Płaszczyzna utworzona przez oś x i osi y.

Płaszczyzna x-Z

Płaszczyzna utworzona przez osi x i oś Z.

Samolot Y-Z

Płaszczyzna utworzona przez oś y i oś Z.

MATRIX ZERO

Matryca zerowa to macierz m x n, w której wszystkie jej elementy są równe zero i oznaczone przez 0 . Matryce zerowe są czasem również określane jako matryce z…

Zero wektor

Wektor o wielkości zerowej. Oznacza 0, jest to wektor o długości 0, a zatem wszystkie składniki równe zero.

×

App

Sprawdź naszą bezpłatną aplikację na iOS i Android.

Aby uzyskać więcej informacji o naszej aplikacji Odwiedź tutaj!

Dodaj do ekranu głównego

Dodaj matematykę jako aplikację do ekranu głównego.

App

Sprawdź naszą bezpłatną aplikację komputerową dla macOS, Windows i Linux.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej aplikacji komputerowej Odwiedź tutaj!

Rozszerzenie przeglądarki

Sprawdź nasze bezpłatne rozszerzenie przeglądarki dla Chrome, Firefox, Edge, Safari i Opera.

Aby uzyskać więcej informacji o rozszerzeniu naszego przeglądarki Odwiedź tutaj!

Witamy w Math Converse

Symbol zastępczy

Symbol zastępczy

Cytować tę stronę

Kod QR

Zrób zdjęcie kodu QR, aby udostępnić tę stronę lub szybko ją otworzyć na telefonie:

Udział
×