Dom Wszystko Definicje Algebra Trójmian Definicja

Trójmian Definicja

A trinomial is a polynomial consisting of three terms or monomials which are not like terms. Examples of trinomials include: x2 + 4x - 6, 4x5 - 3x4 + x3, and a2b + 6x + c.

Wyrażenia trójmianowe

Przykłady wyrażeń trójmianowych:

 • 3x + 5y + 8z ze zmiennymi x, y, z.

 • 3T + 9S 2 + 3y 3 ze zmiennymi T, S, Y.

 • 3TS + 9T + 5s ze zmiennymi T, S.

 • Ax a y b z c + bt + cs ze zmiennymi x, y, z, t, s, a, b, c nieujemne całkowite i A, B, C Wszelkie stałe.

 • PX A + QX B + rx c , gdzie x jest zmienne i stałe a, b, c są nieujemnymi liczbami całkowitymi, a p, q, r dowolne stałe.

Równanie trynomialne

Równanie trójmianowe jest równaniem wielomianowym obejmującym trzy terminy. Przykładem jest równanie x = q + x m badane przez Johanna Heinricha Lamberta w XVIII wieku. Niektóre godne uwagi trynomile obejmują:

 • Suma lub różnica dwóch kostek:

  • (A 3 ± B 3 ) = (A ± B) (A 2 ∓ AB + B 2 )

 • Specjalny rodzaj trynomianu można uwzględnić w sposób podobny do kwadratów, ponieważ można go postrzegać jako kwadratowy w nowej zmiennej (X n poniżej). Ta forma jest uwzględniona jako:

  • X 2n + sx n + p = (x n + a 1 ) (x n < n < n < n < n < n < n << n << /sup> + a 2 ),

  • Gdzie:

   • A 1 + A 2 = s.

   • A 1 ∙ A 2 = p.

 • Na przykład wielomian (X < 2 + 3x + 2) jest przykładem tego typu trynomianu z n = 1. Rozwiązanie a 1 = 2 i a 2 i a 2 i a < > 2 = 1 powyższego układu daje faktoring trynomialny:

  • ) + 1).

 • Ten sam wynik może być zapewniony przez zasadę Ruffini, ale z bardziej złożonym i czasochłonnym procesem.

Powiązane definicje

Źródła

“Trinomial.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 29 Oct. 2019, en.wikipedia.org/wiki/Trinomial.

×

App

Sprawdź naszą bezpłatną aplikację na iOS i Android.

Aby uzyskać więcej informacji o naszej aplikacji Odwiedź tutaj!

Dodaj do ekranu głównego

Dodaj matematykę jako aplikację do ekranu głównego.

App

Sprawdź naszą bezpłatną aplikację komputerową dla macOS, Windows i Linux.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej aplikacji komputerowej Odwiedź tutaj!

Rozszerzenie przeglądarki

Sprawdź nasze bezpłatne rozszerzenie przeglądarki dla Chrome, Firefox, Edge, Safari i Opera.

Aby uzyskać więcej informacji o rozszerzeniu naszego przeglądarki Odwiedź tutaj!

Witamy w Math Converse

Symbol zastępczy

Symbol zastępczy

Cytować tę stronę

Kod QR

Zrób zdjęcie kodu QR, aby udostępnić tę stronę lub szybko ją otworzyć na telefonie:

Powiązany
Udział
×