Domov Všetko Definície Aplikácie skutočného sveta Čas Definícia

Čas Definícia

Time is the continued sequence of existence and events that occur in an apparently irreversible succession from the past, through the present, and into the future. It is a component quantity of various measurements used to sequence events, to compare the duration of events or the intervals between them. Time is also used to quantify rates of change of quantities in material reality or in the conscious experience. It is often referred to as a fourth dimension, along with the three spatial dimensions.

Common Conversions

A table of common unit conversions to illustrate the relative scale of time units:

Sekundy

Minúty (min)

Hodiny (HR)

Dni (dni)

Týždne (WK)

Mesiace (mo)

Štvrťrok (štvrťrok)

Roky (rok)

Desaťročia (desaťročia)

1 Sekundy:

1

0.016666666666666666

0.0002777777777777778

0.000011574074074074073

0.0000016534391534391535

3.8051750380517503e-7

1.2683916793505834e-7

3.1709791983764586e-8

3.1709791983764586e-9

1 Minúty (min):

60

1

0.016666666666666666

0.0006944444444444445

0.0000992063492063492

0.000022831050228310503

0.0000076103500761035

0.000001902587519025875

1.9025875190258752e-7

1 Hodiny (HR):

3600

60

1

0.041666666666666664

0.005952380952380952

0.0013698630136986301

0.0004566210045662101

0.00011415525114155252

0.000011415525114155251

1 Dni (dni):

86400

1440

24

1

0.14285714285714285

0.03287671232876712

0.010958904109589041

0.0027397260273972603

0.000273972602739726

1 Týždne (WK):

604800

10080

168

7

1

0.23013698630136983

0.07671232876712329

0.019178082191780823

0.0019178082191780822

1 Mesiace (mo):

2628000

43800

730

30.41666666666667

4.345238095238095

1

0.3333333333333333

0.08333333333333333

0.008333333333333333

1 Štvrťrok (štvrťrok):

7884000

131400

2190

91.25

13.035714285714286

3

1

0.25

0.025

1 Roky (rok):

31536000

525600

8760

365

52.142857142857146

12

4

1

0.1

1 Desaťročia (desaťročia):

315360000

5256000

87600

3650

521.4285714285714

120

40

10

1

Definície inej časovej jednotky

Convert to Another Time Unit

Abecedný

Reverzný abecedný

Greatest to Smallest

Smallest to Greatest

Abecedný

Reverzný abecedný

Greatest to Smallest

Smallest to Greatest

Kolo (desatinné miesta):

Clay (mokré vykopané)

Zrieknutie sa

Aj keď sa vynaložilo všetko úsilie na testovanie tohto prevodníka jednotky, nemáme byť zodpovední za žiadne špeciálne, náhodné, nepriame alebo následné škody alebo peňažné straty akéhokoľvek druhu, ktoré vznikajú z alebo v súvislosti s použitím ktoréhokoľvek z nástrojov prevodníka a informácie získané z tejto webovej stránky. Tento prevodník jednotiek je poskytnutý ako služba vám, prosím, použite na svoje vlastné riziko. Nepoužívajte výpočty pre nič, kde by strata na životoch, peniaze, majetok atď. Mohla byť výsledkom nepresných konverzií jednotiek.

For more information: please see our full disclaimer.

Zdroje

“Time.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 3 Dec. 2023, en.wikipedia.org/wiki/Time.

×

Aplikácia

Pozrite sa na našu bezplatnú aplikáciu pre iOS & Android.

Viac informácií o našej aplikácii Navštívte tu!

Pridať na domovskú obrazovku

Pridajte matematický Converse ako aplikáciu na svoju domovskú obrazovku.

Aplikácia

Pozrite sa na našu bezplatnú pracovnú aplikáciu pre MacOS, Windows & Linux.

Viac informácií o našej aplikácii pre stolné počítače Navštívte tu!

Predĺženie prehliadača

Pozrite sa na naše bezplatné rozšírenie prehliadača pre Chrome, Firefox, Edge, Safari a Opera.

Viac informácií o našom rozšírení prehliadača Navštívte tu!

Vitajte v matematickom konverzácii

Zástupný symbol

Zástupný symbol

Citujte túto stránku

QR kód

Vyfotografujte QR kód na zdieľanie tejto stránky alebo ju rýchlo otvoríte vo svojom telefóne:

Súvisiaci
zdieľam
×