Domov Všetko Definície Algebra Trinomický Definícia

Trinomický Definícia

A trinomial is a polynomial consisting of three terms or monomials which are not like terms. Examples of trinomials include: x2 + 4x - 6, 4x5 - 3x4 + x3, and a2b + 6x + c.

Trinomické výrazy

Megabajt je násobkom jednotkového bajtu (B) pre digitálne informácie. Predpona jednotky MEGA (M) je multiplikátor 1000000 (10 6 ) v medzinárodnom systéme jednotiek (SI). Preto je jeden megabajt milión informácií. Megabajt predstavuje symbol MB.:

 • Nibble (Nibble)

 • Pri výpočte je okusovanie (občas nybble alebo nyble, ktoré zodpovedajú pravopisu bajtu), štvorbočná agregácia alebo polovica oktetu.

 • OBCHODNÉ (PIB)

 • PEBIBIT je násobok BIT (B), jednotky ukladania digitálnych informácií, vopred stanovený multiplikátorom PEBI založeným na štandardoch (PI), binárnej predpony, ktorá znamená 2 50 . Preto 1 pebibit = 2 50 bity = 11258999906842624 bity = 1024 tebibitov (TIB). Pebibit predstavuje symboly Pibit a Pib.

 • Pebibytes (PIB)

Trinomická rovnica

Pebibyte je násobok jednotkového bajtu (B) pre digitálne informácie. Predpona PEBI (PI) predstavuje násobenie 1024 5 , preto: 1 pebibyte = 2 50 bajtov = 11258999906842624 bajtov = 1024 tebibijtov (TIB). Pebibyte je reprezentovaný symbolom PIB.:

 • Petabits (PB):

  • Petabit je násobok jednotkového bitu (b) pre digitálne informácie alebo ukladanie počítača. Predpona PETA (P) je definovaná v medzinárodnom systéme jednotiek (SI) ako multiplikátor 10 15 (1 kvadrilion, krátka mierka), a teda 1 petabit = 10 15 BITS = 1000000000000000 BITS = 1000 terabitov (TB). Petabit predstavujú symboly PBIT a PB.

 • Petabajt je 10 15 bajtov (b) digitálnych informácií. Preto 1 pb = 1000000000000000 B = 10 15 bajtov = 1000 terabajtov (TB) a 1000 pb = 1 exabyte (EB). Petabajt predstavuje symbol PB.:

  • Tebibits (TIB)

  • Tebibit je násobok bitov (b), jednotky informácií, vopred stanovený multiplikátorom TEBI založeným na štandardoch (TI), binárnej predpony, ktorá znamená 2 40 . Preto 1 tebibit = 2 40 bity = 1099511627776 bity = 1024 gibitov (GIB). Tebibit (TIB) predstavujú symboly Tibit a TIB.:

   • Tebibytes (TIB)

   • Tebibyte je násobok jednotkového bajtu (B) pre digitálne informácie. Predpona TEBI (Ti) predstavuje násobenie 1024 4 , preto: 1 tebibyte = 2 40

    bajty = 1099511627776 bajtov = 1024 gibibytov (GIB) a 1024 TIB = 1 pebibyte (pebibyte (PEBIBYTE ( Pib). Tebibyte predstavuje symbol TIB.

 • Terabit je násobok jednotkového bitu (b) pre digitálne informácie alebo počítač. Predpona Tera (T) je definovaná v medzinárodnom systéme jednotiek (SI) ako multiplikátor 10 12 (1 bilión, krátka mierka), a teda 1 terabit = 10 12 BITS = 1000000000000 BITS = 1000 Gigabits. Terabit predstavujú symboly tbit a TB.:

  • Terabajt je násobok jednotkového bajtu (B) pre digitálne informácie. Predpona Tera (T) predstavuje štvrtú silu 1000 a znamená 10 12 v medzinárodnom systéme jednotiek (SI), a preto je jeden terabajt jeden bilión (krátkych) bajtov. Preto 1 TB = 100000000000000 bajtov = 10 12 bajtov = 1000 gigabajtov (GB) a 1000 TB = 1 petabyte (PB). Terabajt je reprezentovaný symbolom TB.

 • Yobibits (yib)

Clay (mokré vykopané)

Zdroje

“Trinomial.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 29 Oct. 2019, en.wikipedia.org/wiki/Trinomial.

×

Aplikácia

Pozrite sa na našu bezplatnú aplikáciu pre iOS & Android.

Viac informácií o našej aplikácii Navštívte tu!

Pridať na domovskú obrazovku

Pridajte matematický Converse ako aplikáciu na svoju domovskú obrazovku.

Aplikácia

Pozrite sa na našu bezplatnú pracovnú aplikáciu pre MacOS, Windows & Linux.

Viac informácií o našej aplikácii pre stolné počítače Navštívte tu!

Predĺženie prehliadača

Pozrite sa na naše bezplatné rozšírenie prehliadača pre Chrome, Firefox, Edge, Safari a Opera.

Viac informácií o našom rozšírení prehliadača Navštívte tu!

Vitajte v matematickom konverzácii

Zástupný symbol

Zástupný symbol

Citujte túto stránku

QR kód

Vyfotografujte QR kód na zdieľanie tejto stránky alebo ju rýchlo otvoríte vo svojom telefóne:

Súvisiaci
zdieľam
×