Doma Vse Definicije

Vse Definicije

All Definitions Header Showcase

Brskajte po naši vse večji zbirki definicij, ki se vam zdijo koristne za nadaljnje razumevanje določenih konceptov in tem:

ABCE△ABC ~ △DEFDF

AA podobnost

AA podobnost ali kotna podobnost pomeni, če imata dva trikotnika ustrezne kote, ki sta skladni, kot je prikazano na spodnji sliki, trikotniki so podobni.

ABCDEF△ABC ≅ △DEF

AAS skladnost

AAS skladnost ali kotna stranska skladnost je, ko imata dva trikotnika ustrezne kote in stranice, ki sta skladni, kot je prikazano na spodnji sliki, trikotniki…

ARC =_ΔyΔx

LOK

Lok okrajšava povprečne stopnje sprememb je sprememba vrednosti količine, deljene s pretečenim časom. Za funkcijo je to sprememba vrednosti y (Δ y), delje…

(x,y)

Abscisa

V matematiki sta Abscisa in ordinata prva in druga koordinata točke v koordinatnem sistemu. Abscisa je prva koordinata v urejenem paru, ordinata pa je druga ko…

|-x| = x|-3| = 3

Absolutna vrednost

Absolutna vrednost ali modul realne številke x, označeno z | x |, je negativna vrednost x, ne glede na njegov znak.

Natančnost

Natančnost je, kako blizu je približek dejanski vrednosti. V drugem smislu se natančnost pri merjenju niza nanaša na bližino meritev na določeno vrednost, medt…

Ostri kot

Akutni kot je kot, ki ima manj kot π & Frasl; 2 radians ali 90 ° stopinj.

Akutni trikotnik

Akutni trikotnik (ali akutni kotni trikotnik) je trikotnik, v katerem so vsi trije notranji koti akutni koti (manj kot π & Frasl; 2 radians ali 90 sto…

Algoritem

Algoritem je poseben sklop navodil za izvedbo postopka ali reševanje težave, običajno z zahtevo, da se postopek v nekem trenutku odpove.

Α α

Alfa (α, α)

Alpha (α, α) je prva črka grške abecede. V sistemu grških številk ima vrednost 1.

Abeceda

Abeceda je niz (ponavadi samo črke), iz katerega izhaja podskupina. Zaporedje črk se imenuje beseda, nabor besed pa se imenuje koda.

Alfamična

Alphamet je kriptaritmetična (številka uganka), kjer črke, ki se uporabljajo za predstavljanje različnih števk, izhajajo iz sorodnih besed ali smiselnih besedn…

Izmenična serija

Izmenična serija je serija, ki se spreminja med pozitivnimi in negativnimi izrazi.

Višina

Višina, ki je drugače imenovana višina, je opredeljena v okviru konteksta, v katerem se uporablja (letalstvo, geometrija, geografski pregled, šport, atmosfersk…

Nadmorska višina stožca

Višina ali višina stožca je razdalja od vrha stožca do njegove baze. Gre za najkrajši segment črte med vrhom stožca in (morda podaljšano) osnovo. Višina se lah…

Nadmorska valj

Višina ali višina valja je razdalja med osnovami valja. Gre za najkrajši segment črte med (morda razširjenimi) bazami. Višina se lahko uporabi tudi za skliceva…

Nadmorska paralelogram

Višina ali višina paralelograma je razdalja med nasprotnimi stranicami paralelograma. To je najkrajši segment črte med nasprotnimi stranicami. Višina se lahko …

Nadmorska višina prizme

Nadmorska višina ali višina prizme je razdalja med obema bazama prizme. Gre za najkrajši segment črte med (morda razširjenimi) bazami. Višina se lahko uporabi …

Nadmorska višina piramide

Višina ali višina piramide je razdalja od vrha do dna piramide. Gre za najkrajši segment črte med vrhom piramide in (morda razširjeno) osnovo.

Nadmorska višina trapeza

Nadmorska višina ali višina trapezoida je razdalja med obema podstavki trapezoida. To je najkrajši segment črte med bazami. Višina se lahko uporabi tudi za skl…

Nadmorska višina trikotnika

Nadmorska višina ali višina trikotnika je razdalja med vrhom trikotnika in nasprotnim delom. Gre za najkrajši segment črte med vrhom trikotnika in (po možnosti…

Rr

Anulus

ANULUS ALI POGLED je območje med dvema koncentričnimi krogi, ki imata različne polmere. Območje obroka = π (R 2 - R 2 )

Apex

Vrh je vrhova izosceles trikotnika, ki ima kot, ki se razlikuje od dveh enakih kotov. Vrh je lahko tudi skupna točka na vrhu figure, kot je piramida ali stožec.

Območje kroga

Območje kroga se izračuna po formuli: a = π r 2 , kjer r predstavlja polmer krogov.

Območje enakostraničnega trikotnika

Področje enakostraničnega trikotnika se izračuna po formuli: a = s 2 & radič; & nbsp; 3 & nbsp; & frasl; 4 , kjer S predstavlja enakostranične trikotn…

ARGAND ALANE

Argand Plane, ki je sicer znana kot kompleksna ravnina, z-ravnina ali Gaussova ravnina, je geometrijska reprezentacija zapletenih števil, ki jih določa resničn…

Aritmetika

Aritmetika je veja matematike, ki se ukvarja z cela števila ali, na splošno, numerično računanje. Aritmetične operacije vključujejo dodajanje, izračun kongruen…

Povprečje

Povprečno je ena številka, ki je bila predstavljena kot reprezentativna za seznam številk. V različnih okoliščinah se uporabljajo različni koncepti povprečnega.

ARC =_ΔyΔx

Povprečna stopnja sprememb

Povprečna stopnja sprememb ali loka je sprememba vrednosti količine, deljene s pretečenim časom. Za funkcijo je to sprememba vrednosti y (Δ y), deljeno s …

Β β

Beta (β, β)

Beta (β, β) je druga črka grške abecede. V sistemu grških številk ima vrednost 2.

Dvodimenzionalni prostor

Dvodimenzionalni prostor, ki se sicer imenuje dvodimenzionalni prostor, je geometrijska nastavitev, v kateri sta potrebni dve vrednosti (imenovani parametri) z…

Izdelek za škatlo

Okvir, ki se sicer imenuje skalarni trojni izdelek, mešani izdelek in trojni skalarni izdelek, je metoda množenja treh tridimenzionalnih vektorjev, običajno ev…

Χ χ

Chi (χ, χ)

Chi (χ, χ) je 22. črka grške abecede, ki je v starodavni in moderni grščini predstavljala zvok CH (kot v škotskem lochu ali nemškem bauchu). V sistemu grških š…

Akord

Akord kroga je segment ravne črte na notranjosti kroga, katerega končne točke ležijo na tem krogu. Neskončna podaljšek akorda je sekanska linija ali samo secan…

Obod

Obseg lahko nekateri definirajo kot razdaljo okoli zunanje strani poljubnega zaprtega predmeta (včasih omejen na zaprti ukrivljen predmet).

Kolinear

V geometriji je kolinearnost nabora točk last njihovega ležanja na eni vrstici. Nabor točk s to nepremičnino naj bi bil kolinear (včasih napisan kot kolinear).

Zapletena ravnina

Kompleksna ravnina, ki je bila sicer znana kot Argand Plane, Z-ravnina ali Gaussova ravnina, je geometrijska reprezentacija zapletenih števil, ki jih določa re…

Stiskanje

Stiskanje ali krčenje je transformacija, v kateri figura manjša. Stiskanja so lahko glede na točko (stiskanje geometrijske slike) ali glede na osi grafa (stisk…

Sočasno

Sočasno se nanaša na to, kdaj se dve ali več vrstic ali krivulj presekajo na eni točki.

Obdobje pretvorbe

Obdobje pretvorbe je čas med plačili obresti.

Decili

Decil je katera koli od devetih vrednosti, ki razvrščene podatke razdeli na deset enakih delov, tako da vsak del predstavlja eno desetino vzorca ali populacije…

Δ δ

Delta (δ, δ)

Delta (Δ, δ) je četrta črka grške abecede. V sistemu grških številk ima vrednost 4.

Premer

Premer je linijski segment, ki povezuje dve točki na krogu ali krogli, ki prehajajo skozi sredino. Premer se uporablja tudi za sklicevanje na določeno dolžino …

Razlika

Razlika je rezultat odštevanja dveh izrazov ali številk (n 1 - n 2 ), kjer znak minus označuje odštevanje. Na primer, razlika med 5 in 3 je 5 - 3, kar je en…

Digimetično

Digimetik je kriptaritmetika (številka Številčna uganka), kjer se nekatere števke uporabljajo za predstavljanje ali zamenjavo drugih števk.

Dilema

Dilema je situacija, v kateri je treba sprejeti odločitev iz niza več alternativnih odločitev, pri katerih nobena od njih ni očitno bolj optimalna kot druga.

Endecagon

Endecagon, ki ga sicer imenujejo undecagon, Hendecagon ali 11-gon v geometriji, je enajststranski poligon.

Ε ε

Epsilon (ε, ε)

Epsilon (ε, ε) ali lunat ϵ ali grško: έψιλον, je peta črka grške abecede, ki je fonetično ustrezna do srednjega sprednjega neobremenjenega samoglasnika /e /. V…

Enako oddaljen

Točka naj bi bila enako oddaljena od niza predmetov, če so razdalje med to točko in vsakim predmetom v nizu enake.

Η η

Eta (η, η)

ETA (η, η) je sedma črka grške abecede. Prvotno označuje soglasnika /h /, je bila njegova zvočna vrednost v klasičnem podstrešnem narečju starogrščine dolg sam…

Dogodek

Dogodek je določena podskupina verjetnostnega prostora. Dogodki so torej zbirke rezultatov, na katerih so bile dodeljene verjetnosti.

Popravljeno

Fiksno pomeni, da se objekt šteje za pritrjen v ravnini, tako da ga ne smete pobrati in obrniti, če se nanaša na ravninski objekt. Kot rezultat, zrcalne slike …

Γ γ

Gama (γ, γ)

Gamma (Γ, γ) is the third letter of the Greek alphabet. In the system of Greek numerals it has a value of 3.

Googol

Googol je veliko število, ki je enaka 10 10 2 ali 10 100 . V drugem smislu je številka 1 s 100 ničli, ki jo sledijo. Izrecno, 10, 000, 000, 000, 000, 000,…

Googolplex

Googolplex je veliko število, ki je enaka 10 10 100 ali 10 googol . V drugem smislu je številka 1 z googol (10 100 ) število ničle ničle.

Grška abeceda

Grška abeceda je bila uporabljena za pisanje grškega jezika od poznega devetega ali zgodnjega osmega stoletja pred našim štetjem. Izhaja iz prejšnje feničanske…

Grške številke

Grške številke, znane tudi kot ionske, ionske, milezijske ali aleksandrijske številke, so sistem pisanja številk z uporabo črk grške abecede.

Višina

Višina, ki je drugače imenovana nadmorska višina, je opredeljena na podlagi konteksta, v katerem se uporablja (letalstvo, geometrija, geografski pregled, šport…

Višina stožca

Višina ali nadmorska višina stožca je razdalja od vrha stožca do njegove baze. Gre za najkrajši segment črte med vrhom stožca in (morda podaljšano) osnovo. Viš…

Višina valja

Višina ali nadmorska višina valja je razdalja med osnovami valja. Gre za najkrajši segment črte med (morda razširjenimi) bazami. Višina se lahko uporabi tudi z…

Višina paralelograma

Višina ali nadmorska paralelogram je razdalja med nasprotnimi stranicami paralelograma. To je najkrajši segment črte med nasprotnimi stranicami. Višina se lahk…

Višina prizme

Višina ali nadmorska višina prizme je razdalja med obema bazama prizme. Gre za najkrajši segment črte med (morda razširjenimi) bazami. Višina se lahko uporabi …

Višina piramide

Višina ali nadmorska višina piramide je razdalja od vrha do dna piramide. Gre za najkrajši segment črte med vrhom piramide in (morda razširjeno) osnovo.

Višina trapeza

Višina ali nadmorska višina trapezoida je razdalja med obema podstavkom trapezoida. To je najkrajši segment črte med bazami. Višina se lahko uporabi tudi za sk…

Višina trikotnika

Višina ali višina trikotnika je razdalja med vrhom trikotnika in nasprotnim delom. Gre za najkrajši segment črte med vrhom trikotnika in (po možnosti razširjen…

Hendecagon

Hendecagon, ki ga sicer imenujejo undecagon, endecagon ali 11-gon v geometriji, je enajststranski poligon. Ime Hendecagon iz grške Hendeka, ki pomeni Eleven in…

Visok kvartil

The high quartile given a set of data, is a number for which 75% of the data is less than that number. The high quartile is the same as the median of the part…

Višji kvartil

The higher quartile given a set of data, is a number for which 75% of the data is less than that number. The higher quartile is the same as the median of the …

Vodoravno

Vodoravna sredstva, usmerjena v položaj, pravokotno na navzgor in navzdol, in zato vzporedno z ravno površino. Na primer, tla ali obzorje sta vodoravna.

Vodoravna dilatacija

Vodoravna dilatacija ali raztezanje je raztezanje, v katerem je ravninska figura popačena vodoravno.

Vodoravni raztežaj

Vodoravni raztežaj ali dilatacija je razteg, v katerem je ravninska figura popačen vodoravno.

Hiperprostor

Hyperspace se nanaša na prostor z dimenzijami n> 3.

Nemogoč dogodek

Nemogoč dogodek je dogodek, ki ima nič verjetnosti, da se zgodi.

Integracija

Integracija je postopek izračuna ali pridobivanja integrala, bodisi določenega integrala ali nedoločenega integrala. Bolj arhaičen izraz za integracijo je kvad…

SI

International System of Units (SI)

The International System of Units, internationally known by the abbreviation SI (Système International), is the modern form of the metric system.

Ι ι

Iota (ι, ι)

Iota (ι, ι) je deveto pismo grške abecede. Izhaja iz feničanskega pisma Yodh.

Skok diskontinuitete

Diskontinuiteta skoka ali stopnja prekinitev je diskontinuiteta, kjer graf koraka ali skoči iz enega povezanega kosa grafa na drugega. Gre za prekinitev, kjer …

Κ κ

Kappa (κ, κ)

Kappa (κ, κ) je 10. črka grške abecede, ki je v starodavni in moderni grščini predstavljala zvok [K].

Kajt

Kite je ravninski konveksni štirikotnik, sestavljen iz dveh sosednjih strani dolžine A in drugih dveh strani dolžine B, ki sta skladni.

Λ λ

Lambda (λ, λ)

Lambda (λ, λ) je 11. črka grške abecede, ki predstavlja zvok /l /. V sistemu grških številk ima Lambda vrednost 30.

Vodilni koeficient

Vodilni koeficient je koeficient vodilnega mandata polinomov. Na primer, glede na polinom 8x 5 + 3x 2 - 3x + 7, je vodilni koeficient 8.

Lemniscate

A lemniscate is a curve usually expressed in polar coordinates and is in the form of any of the various figure eight shaped curves.

Pismo

Črka je element abecede in zbirka črk tvori besedo.

Mešani izdelek

Mešani izdelek, ki se sicer imenuje skalarni trojni izdelek, trojni skalarni izdelek in škatla, je metoda množenja tri 3-dimenzionalnih vektorjev, običajno evk…

Μ μ

Mu (μ, μ)

Mu (μ, μ) ali moj je 12. črka grške abecede. V sistemu grških številk ima vrednost 40.

Ν ν

Nu (ν, ν)

Nu (ν, ν) je 13. črka grške abecede. V sistemu grških številk ima vrednost 50. Izhaja iz starodavne feničanske redovnice.

Obtapni kot

Obtuseni kot je kot, ki ima ukrep, večji od π & frasl; 2 radians ali 90 ° stopinj, vendar manj kot π radiani ali 180 ° stopinj.

OBTUSE TRIKANJE

Obtujen trikotnik (ali obtujena kotna trikotnik) je trikotnik, v katerem je eden od notranjih kotov nejasni kot (večji od π & Frasl; 2 radians ali 90 …

Ω ω

Omega (ω, ω)

Omega (ω, ω) je 24. in zadnja črka grške abecede. V sistemu grških številk ima vrednost 800.

Ο ο

Omicron (ο, ο)

Omicron (ο, ο) je 15. črka grške abecede. V sistemu grških številk ima vrednost 70.

(x,y)

Ordinirano

V matematiki sta ordinata in abscisa druga in prva koordinata točke v koordinatnem sistemu. Ordinata je druga koordinata v urejenem paru in abscisa je prva koo…

Pappus's teorem

Pappusov teorem ali teorem Pappusa se na splošno nanaša na več različnih teoremov. Vključujejo Pappusov teorem Centroid, verigo Pappusa, harmonični teorem Papp…

Obseg

Obod je pot, ki zajema ali obdaja dvodimenzionalno obliko. Izraz obod se nanaša bodisi na krivuljo, ki predstavlja mejo lamine ali drugače na dolžino te meje.

Φ φ

Phi (φ, φ)

Phi (φ, φ) je 21. črka grške abecede. V sistemu tradicionalnih grških številk ima PHI vrednost 500 (φ ʹ) ali 500.000 (͵ φ).

Π π

Pi (π, π)

Pi (π, π) je šestnajsta črka grške abecede, ki predstavlja zvok [P]. V sistemu grških številk ima vrednost 80.

Točka

A point is the geometric figure formed at the intersection of two distinct lines.

Predpona

A prefix is an affix which is placed before the stem of a word to denote additional information or change the meaning of that word.

Ψ ψ

Psi (ψ, ψ)

Psi (ψ, ψ) je 23. črka grške abecede. V sistemu grških številk ima številčno vrednost 700.

V1

The Q1 given a set of data, is a number for which 25% of the data is less than that number. The Q1 is the same as the median of the part of the data which is …

V3

The Q3 given a set of data, is a number for which 75% of the data is less than that number. The Q3 is the same as the median of the part of the data which is …

Ρ ρ

Rho (ρ, ρ)

Rho (ρ, ρ) je 17. črka grške abecede. V sistemu grških številk ima vrednost 100. Izhaja iz feničanske črke Res.

Skalarni trojni izdelek

Skalarni trojni izdelek, ki se sicer imenuje trojni skalarni izdelek, mešani izdelek in škatla, je metoda množenja tri 3-dimenzionalnih vektorjev, običajno evk…

Σ σ

Sigma (σ, σ)

Sigma (σ, σ) je osemnajsta črka grške abecede. V sistemu grških številk ima vrednost 200. Na splošno matematika je velika črka Σ se uporablja kot operater…

Podobno

Dve številki naj bi bili podobni, če so vsi ustrezni koti enaki in se v istem razmerju vse razdalje povečajo ali zmanjšajo, imenovano razmerje povečave.

Stopnja prekinitev

Stopnja prekinitev ali prekinitev skoka je prekinitev, kjer graf koraka ali skoči iz enega povezanega kosa grafa na drugega.

Kot odvzema

Kot je odvzemni kot izrezan iz krožne površine ali kosa papirja, tako da se lahko površina valja v desni krožni stožec.

Τ τ

Tau (τ, τ)

Tau (τ, τ) je 19. črka grške abecede. V sistemu grških številk ima vrednost 300.

Izraz

Izraz v matematiki je spremenljiv, konstantna ali rezultat delovanja na spremenljivkah in konstantah po funkcijskih simbolih. Poenostavljeno je, da so izrazi d…

Terminalna stran kota

Končna stran kota θ, narisana v standardnem položaju kota, je stran, ki ni začetna stran. V drugem smislu je žarek, kjer se merjenje kota ustavi.

Teorem

Teorem je izjava, ki ni samoumevna, ki je dokazano resnična, bodisi na podlagi splošno sprejetih izjav, kot so aksiomi, postulati ali na podlagi predhodno uvel…

Teorem Pappusa

Teorem Pappusa ali Pappus -ovega teorema se na splošno nanaša na več različnih teoremov. Vključujejo Pappusov teorem Centroid, verigo Pappusa, harmonični teore…

Θ θ

Theta (θ, θ)

Theta (θ, θ) je osma črka grške abecede, ki izhaja iz feničanske črke Teth. V sistemu grških številk ima vrednost 9.

Tretji kvartil

The third quartile given a set of data, is a number for which 75% of the data is less than that number. The third quartile is the same as the median of the pa…

Čas

Time is the continued sequence of existence and events that occur in an apparently irreversible succession from the past, through the present, and into the fut…

Prečna

Prečna je črta, ki prehaja skozi dve črti v isti ravnini na dveh različnih točkah. Prečnosti igrajo vlogo pri ugotovitvi, ali sta dve drugi vrstici v evklidski…

Triangulacija

Triangulacija je postopek v trigonometriji in geometriji določanja smeri ali razdalje do predmeta ali točke od dveh ali več opazovalnih točk.

Trinomial

Trinomial je polinom, sestavljen iz treh izrazov ali monomov, ki niso podobni izrazi. Primeri trinomov vključujejo: x 2 + 4x - 6, 4x 5 - 3x 4 + x 3 in …

Trojna

Triple pomeni, da se pomnoži za tri. Pomembno je opozoriti, da glede na nekatere druge izraze in koncepte, kot so vektorji in trojni izdelek, to ne drži vedno.

Trojni koren

Trojna korenina je koren polinomne enačbe z množico 3. trojne korenine se nanaša tudi na nič polinomne funkcije z večplastičnostjo 3.

Trojni skalarni izdelek

Trojni skalarni izdelek, ki se sicer imenuje skalarni trojni izdelek, mešani izdelek in škatla, je metoda množenja tri 3-dimenzionalnih vektorjev, običajno evk…

Trivialni

Trivial je povezan z matematično najbolj preprostim primerom ali je. Na splošno se izraz trivialni uporablja za opis vsakega rezultata, ki zahteva malo ali nič…

Okrnjeni stožec ali piramida

Odtrgani stožec ali piramida je stožec ali piramida, ki ima vrh, ki jo je odrezala presekajoča ravnina. Letala je lahko poševna ali vzporedna z osnovo.

Okrnjeni valj ali prizma

Odtrgan valj ali prizma je valj ali prizma, ki ima eno osnovo, ki jo odreže presekajoča ravnina. Na drugo bazo ne vpliva okrnjenje.

Mrekanje številke

Urejanje številke, ki se sicer imenuje ravno kot okrnjenje, je metoda približevanja decimalnemu številu tako, da spustite vsa decimalna mesta mimo določene toč…

Torncation

Odtrganje, ki se sicer imenuje odtrganje števila, je metoda približevanja decimalnemu številu tako, da spustite vse decimalne kraje mimo določene točke brez za…

Twin Primes

Twin Prime je glavna številka, ki je bodisi 2 manj ali 2 več kot drugo prvo številko. Na primer, bodisi član Twin Prime para 41 in 43.

Dvodimenzionalna

Dvedimenzionalni ali dve dimenziji je lastnost ravnine, ki kaže, da lahko gibanje poteka v dveh pravokotnih smereh.

Dvodimenzionalni prostor

Dvodimenzionalni prostor, ki se sicer imenuje dvodimenzionalni prostor, je geometrijska nastavitev, v kateri sta potrebni dve vrednosti (imenovani parametri) z…

Dve dimenziji

Dve dimenziji ali dvodimenzionalni je lastnost ravnine, ki kaže, da lahko gibanje poteka v dveh pravokotnih smereh.

Dva prestrezka oblika za enačbo črte

Dva prestrezka za enačbo črte je enačba črte, kjer je x & frasl; a + y & frasl; B < /sub> = 1, kjer je a x-prestrez in b je y-prestrez.

U-substitucija

U-substitucija, znana tudi kot integracija z zamenjavo ali metodo nadomestitve, je metoda integracije za ocenjevanje integralov. Neposredna uporaba temeljnega …

Neomejen niz številk

Neomejen niz številk je niz številk, ki niso omejene. V drugih izrazih je niz, ki nima spodnjega ali zgornje meje.

Nešteto

Nešteto, ki je sicer znan kot nešteti komplet ali nešteto neskončno, je neskončen niz, ki vsebuje preveč elementov, ki bi jih bilo mogoče šteti.

Neobvladljiv komplet

Nešteti kompleti, ki so sicer znani kot nešteti ali nešteto neskončno, je neskončen niz, ki vsebuje preveč elementov, ki bi jih bilo mogoče šteti.

Neizpodbitno neskončno

Neupravičeno neskončno, sicer znan kot nešteti ali nešteti komplet, je neskončen niz, ki vsebuje preveč elementov, ki bi jih bilo mogoče šteti.

Undecagon

Undecagon, ki ga sicer imenujejo Hendecagon, Endecagon ali 11-gon v geometriji, je enajststranski poligon.

Nedefinirano pobočje

Nedefinirano naklon se pojavi, ko je naklon za navpično črto. Navpična črta ima nedefinirano naklon, ker imajo vse točke na črti enako X-koordinato.

Premalo določen sistem enačb

Premalo določen sistem enačb je sistem linearnih enačb ali sistem polinomnih enačb, če je manj enačb kot spremenljivk (v nasprotju s preveč določenim sistemom …

Zvezo

Zveza (označena z ∪) V nastavitvi teorije je zbirka nizov nabor vseh elementov v zbirki.

Krog enote

Krog enote je krog s polmerom 1, ki je osredotočen na izvor na ravnini x-y.

Opredelitve kroga enote

Opredelitve trigonskega kroga so niz definicij trigonometričnih funkcij Sine, kosinus, tangent, kosekant, secant in sovgent, ki izhajajo iz kroga enote.

Enotni vektor

Enotni vektor je vektor z dolžino ali velikostjo 1. Včasih se enota vektor imenuje tudi smerni vektor.

Zgornja meja

Zgornja meja funkcije C obstaja za funkcijo f, če stanje f (x) ≤ C za vse X v svoji domeni.

Zgornji kvartil

The upper quartile given a set of data, is a number for which 75% of the data is less than that number. The upper quartile is the same as the median of the pa…

Υ υ

Upsilon (υ, υ)

Upsilon (υ, υ) ali ypsilon je 20. črka grške abecede. V sistemu grških številk ima vrednost 400.

Spremenljivka

Pri matematiki je spremenljivka simbol, ki se uporablja za predstavljanje poljubnega elementa, ki se lahko spremeni ali ki lahko prevzame različne vrednosti.

Varignon paralelogram štirikotnika

Varignonski paralelogram štirikolesnika je paralelogram, ki nastane s povezovanjem srednjih točk sosednjih strani štirikotnikov.

Vektor

Vektorji so količina, narisana kot puščica, tako s smerjo in velikostjo. Na primer, sila in hitrost sta vektorji. Če ima količina velikosti, vendar ni smer, se…

Vektorski računanje

Vektorska računa ali vektorska analiza je uporaba izračuna (omejitve, derivati ​​in integrali) z dvema ali več neodvisnimi spremenljivkami ali dve ali več odvi…

Hitrost

Hitrost predmeta je hitrost spremembe njegovega položaja glede na referenčni okvir in je funkcija časa.

Vennovi diagrami

Vennov diagram (imenovan tudi primarni diagram, nastavljeni diagram ali logični diagram) je diagram, ki prikazuje vse možne logične odnose med končno zbirko ra…

Preverite rešitev

Preverjanje ali preverjanje rešitve je postopek zagotavljanja, da je rešitev pravilna, saj poskrbi, da bo v težavi izpolnjevala vse enačbe in ali neenakosti.

Vertex

Vrh je posebna točka matematičnega predmeta in je običajno lokacija, kjer se srečata dve ali več vrstic ali robov. V drugem smislu je točka vogalna točka geome…

Točko hiperbole

Vrtice hiperbole so točke, na katerih hiperbola naredi svoje ostre zavoje. Vrtice so na glavni osi, ki je črta skozi žarišča.

Točka parabole

Točka parabole je točka, na kateri parabola naredi svoj oster zavoj. Vrh je na pol poti med Directrixom in fokusom.

Vertex elipse

Vrtice elipse so točke, na katerih elipsa naredi svoje ostre zavoje. Vrtice so na glavni osi, ki je črta skozi žarišča.

Navpično

Navpična sredstva, usmerjena v naravnost navzgor in navzdol. Na primer, stena je navpična.

Navpični koti

Vertikalni koti so koti, ki so nasproti drug drugemu na presečišču dveh črt. V drugem smislu, glede na dve sekalni črti, naj bi bila dva neometljiva kota z ist…

Navpično stiskanje

Vertikalno stiskanje ali krčenje je stiskanje, v katerem je ravninska figura navpično popačen.

Navpična dilatacija

Vertikalna dilatacija ali raztezanje je raztezanje, v katerem je ravninska figura navpično popačena.

Navpična elipsa

Vertikalna elipsa je stožčast odsek, ki je v bistvu navpično raztegnjen krog. V bolj formalnem smislu elipsa pomeni dve dani točki, žarišča, elipsa je lokus to…

Navpična hiperbola

Vertikalna hiperbola je stožčast odsek, ki ga je mogoče obravnavati kot elipse znotraj navzdol, ki se odpira navzgor ali navzdol. V bolj formalnem smislu hiper…

Enačba navpične črte

Enačba navpične črte je x = k, kjer a predstavlja X-prestrez.

Navpični test linije

Navpični preskus je grafična metoda določanja, ali krivulja v ravnini predstavlja graf funkcije z vizualno preučevanje števila križišč krivulje z navpičnimi čr…

Navpična parabola

Vertikalna parabola je krivulja v obliki črke U z določenimi lastnostmi. Zlasti navpična parabola je parabola, ki se odpira bodisi navzgor bodisi navzdol.

Navpični odsev

Vertikalni odsev je odsev, v katerem se vertikalno vrti ravnina. Navpični odsev ima vodoravno os refleksije.

Navpični premik

V geometriji je navpični premik, ki je sicer znan kot navpični prevod, prevod geometrijskega predmeta v smeri, vzporedno z navpično osjo kartezijanskega koordi…

Navpično krčenje

Vertikalno krčenje ali stiskanje je krčenje, v katerem je ravninska figura navpično popačen.

Navpični raztežaj

Vertikalni razteg ali dilatacija je razteg, v katerem je ravninska figura navpično popačen.

Navpični prevod

V geometriji je navpični prevod, ki je sicer znan kot navpični premik, prevod geometrijskega predmeta v smeri, vzporedno z navpično osjo kartezijanskega koordi…

Vrhovi hiperbole

Vrtice hiperbole so točke, na katerih hiperbola naredi svoje ostre zavoje. Vrtice so na glavni osi, ki je črta skozi žarišča.

Vrhovi elipse

Vrtice elipse so točke, na katerih elipsa naredi svoje ostre zavoje. Vrtice so na glavni osi, ki je črta skozi žarišča.

Vinculum

Vinculum je vodoravna črta, nameščena nad več količinami, ki kažejo, da tvorijo enoto. Pogosto gre za vodoravno črto, narisana kot del delčke ali radikala, na …

Glasnost

Prostornina je skupna količina prostora, zaprtega ali zasedenega v trdni snovi. Volume na splošno ima enote dolžine in razdalje (na primer CM 3 , v 3 , m 3 …

Obseg glede vzporednih presekov

Formula (Volume = A ∫ B a (x) DX, kjer je a (x) formula za območje vzporednih prerezov po celotnem celotnem dolžina trdne snovi.) In slika spodaj daj…

Pralec

Podložca ali anulus je območje med dvema koncentričnimi krogi, ki imata različne polmere. Območje podložke = π (R 2 - R 2 )

Metoda pralne lahke

Metoda podložke je metoda za izračun volumna trdne revolucije, ki je votla o svoji osi, tako da se vključi v količine neskončno majhnih rezin v obliki pranja, …

Valovna dolžina

V fiziki je valovna dolžina prostorsko obdobje periodičnega vala. V drugih izrazih se razdalja, nad katero se ponavlja oblika valov.

Povprečna teža

Ponderirana povprečna ali tehtana aritmetična srednja vrednost je podobna navadni aritmetični srednji vrednosti (najpogostejša vrsta povprečja), le da se names…

Celotne številke

Celotne številke so poljubne številke niza negativnih celih števil. Na primer katero koli od številk 0, 1, 2, 3, 4, 5 itd.

Divja točka

Za katero koli točko (p) na meji navadne kroglice poiščite sosesko P, za katero križišče z mejo kroglice razreže sosesko na dva odseka, od katerih vsak homeomo…

Delo

V fiziki je delo produkt sile in premika. Sila naj bi delovala, če se pri delovanju zgodi premik točke uporabe v smeri sile.

X-prestrez

Točka, na kateri se graf seka z osi x. X-prestrezki funkcije morajo biti realne številke, za razliko od korenin in ničle funkcije.

X-y ravnina

Ravnina, ki jo tvori osi x in osi y.

X-z letalo

Ravnina, ki jo tvori osi x in osi z.

Ξ ξ

Xi (ξ, ξ)

Xi (ξ, ξ) je 14. črka grške abecede. V sistemu grških številk ima vrednost 60. Xi je izhajal iz feničanske črke Amakekh.

Y-prestrez

Točka, na kateri graf seka osi y.

Y-z letalo

Ravnina, ki jo tvori osi y in osi z.

Z-prestrez

Točka, na kateri graf seka osi z.

Nič

Zero je številka, ki kaže na količino, velikost ali velikost. Zero je edino celo število (in edino resnično število), ki ni niti pozitivna ali negativna vredno…

Ničelne dimenzije

Zero dimenzije ali ničelna dimenzijska lastnost je lastnost točke, ki kaže, da ni mogoče gibanje, ne da bi zapustili to točko. Navajanje točke ima ničelne dime…

Zero Matrix

Zero matrika je matrika m x n, kjer so vsi njegovi elementi enaki nič in označeni s 0 . Zero matrike se včasih imenujejo tudi null matrike.

Nič naklona

Naklon nič pomeni, da je črta vodoravna črta. Vodoravna črta ima naklon 0, ker imajo vse njegove točke enako koordinato.

Zero vektor

Vektor z magnitudo nič. Označeno 0, je vektor dolžine 0 in tako ima vse komponente enake nič.

Nič funkcije

Vrednost x, zaradi česar je funkcija f (x) enaka nič. V drugih izrazih vrednost x, tako da je f (x) = 0. nič funkcije je lahko resnično ali zapleteno število.

Ζ ζ

Zeta (ζ, ζ)

Zeta (ζ, ζ) je šesta črka grške abecede. V sistemu grških številk ima vrednost 7. Izhaja iz feničanskega pisma Zayin.

×

APP

Oglejte si našo brezplačno aplikacijo za iOS & Android.

Za več informacij o naši aplikaciji Obiščite tukaj!

Dodajte na domači zaslon

Dodajte matematiko Converse kot aplikacijo na svoj začetni zaslon.

APP

Oglejte si našo brezplačno namizno aplikacijo za MacOS, Windows & Linux.

Za več informacij o naši namizni aplikaciji Obiščite tukaj!

Razširitev brskalnika

Oglejte si naš brezplačni podaljšek brskalnika za Chrome, Firefox, Edge, Safari in Opera.

Za več informacij o razširitvi našega brskalnika Obiščite tukaj!

Dobrodošli v Math Converse

Rezervirano mesto

Rezervirano mesto

Navedite to stran

QR koda

Fotografirajte QR kodo, da delite to stran ali jo hitro odprete na telefonu:

Deliti

Tisk
Kopirajte povezavo
CITE STRAN
E-naslov
Facebook
𝕏
Whatsapp
Reddit
Sms
Skype
Linija
Google učilnica
Google zaznamki
Facebook messenger
Evernote
Telegram
LinkedIn
Žep
DUABAN
WeChat
Trello
QR koda
×