Hem Allt Enhetskonverterare

Allt Enhetskonverterare

All Unit Converters Header Showcase

Bläddra i ett brett urval av enhetskonverterare för att konvertera de många kombinationerna av olika enheter du möter på en daglig basis:

Acceleration

Konvertera mellan kilometer per sekund per sekund (km/s/s), meter per sekund per timme (m/s/h), miles per sekund per timme (mi/s/h), centimeter per dag per å...

Mängden substans

Konvertera mellan mol (mol), atomer (atom), millimol (mmol), molekyler (molekyl), kilomoler (kmol), centimol (CMOL) och många andra variationer av mängden su...

Vinkel

Konvertera mellan radianer (rad), grader (deg), arcminute (arcmin), cirkelfraktioner (1/n), grader (grad), procent (%), kvartpoäng (qp) och många andra vari...

Område

Konvertera mellan tunnland (AC), hektar (HA), kvadratkilometer (km 2 ), kvadratfot (ft 2 ), kvadrat miles (MI 2 ) och många andra varianter av områdesenhe...

Kapacitans

Konvertera mellan Farad (F), Coulomb/Volt (C/V), burk (burk), kilofarad (KF), puff (PF), andra/ohm (S/ω), elektrostatisk enhet (ESU) och många andra variante...

Datalagring

Konvertera mellan bitar (b), byte (b), kilobyte (kb), megabyte (MB), gigabyte (GB), terabyte (TB), petabyte (Pb), megabits (MB) och många andra variationer a...

Dataöverföringshastighet

Konvertera mellan megabyte per sekund (MB/s), gigabyte per minut (GB/min), gigabyte per timme (GB/h), terabyte per dag (TB/dag), petabyte per år (Pb/år) och ...

Densitet

Konvertera mellan kilogram per liter (kg/L), milligram per matsked (mg/msp), ton per gallon (t/gal), uns per kubikgård (oz/yd 3 ) och många andra varianter ...

Dynamisk viskositet

Konvertera mellan pund per fot per timme (lb/ft/h), kilogram per meter per sekund (kg/m/s), uns per tum per timme (oz/in/h), milligram per centimeter per mil...

Elektrisk laddning

Konvertera mellan Coulombs (C), Ampere-sekund (A ∙ S) Abcoulombs (ABC), Franklin (FR), Kilocoulomb (KC), Faraday Constant (F), elektronisk laddning (Q) och m...

Elektrisk konduktans

Konvertera mellan MHO (℧), Siemens (S), Millimho (M℧), Centisiemens (CS), Kilomho (K℧), Kilosiemens (KS), Micromho (μ℧) och många andra elektriska ledningsen...

Elektrisk ström

Konvertera mellan ampere (A), elektrostatisk strömenhet (ESU), milliamperes (MA), Siemen -volt (S ∙ V), kiloamperes (KA) och många andra varianter av elektri...

Elektrisk motstånd

Konvertera mellan ohm (ω), kiloohms (kΩ), mikroohms (μω), volt/ampere (v/a), ABOHM (ABΩ) och många andra varianter av elektriska resistensenheter.

Energi

Konvertera mellan Joules (J), Electron Volts (EV), kalorier (CAL), Watthours (W ∙ H), Foot Poundals (FT ∙ PDL) och många andra variationer av energienheter.

Tvinga

Konvertera mellan Newtons (N), kilogram-kraft (KGF), uns-kraft (OZF), Poundal (PDL), Joule/meter (J/M), KiloneWton (KN), Meganewton (MN) och många andra vari...

Frekvens

Konvertera mellan hertz (Hz), gigahertz (GHz), megahertz (MHz), cykler per sekund (c/s), varv per millisekund (varv/ms), rpm (rpm), grader per timme (deg/h) ...

Bränsleförbrukning

Konvertera mellan miles per gallon (mi/gal), miles per liter (mi/l), kilometer per liter (km/l), mätare per gallon (m/gal) och många andra variationer av brä...

Höjd

Konvertera mellan centimeter (cm), fötter (ft), tum (in) och mätare (m).

Induktans

Konvertera mellan Henry (H), Kilohenry (KH), Megahenry (MH), Millihenry (MH), mikrohenry (μH), exahenry (EH) och många andra variationer av induktansenheter.

Längd och avstånd

Konvertera mellan miles (MI), kilometer (km), decimetrar (DM), ljusår (Ly), mätare (M), tum (in), fötter (ft), centimeter (CM) och många andra variationer av...

Ljusintensitet

Konvertera mellan Candela (CD), CandlePower (CP), Millicandela (MCD), Violle (Violle), Hefner Unit (HK) och många andra varianter av lysande intensitetsenheter.

Magnetic Flux

Convert between milliweber (mWb), kiloweber (kWb), weber (Wb), teraweber (TWb) and many other variations of magnetic flux units.

Magnetomotiv

Konvertera mellan Ampere-varv (AT), elektrostatisk strömenhet (ESU), milliampere-turn (MAT), Siemen-volt (S ∙ V), kiloampere-turn (KAT) och många andra varia...

Massa och vikt

Konvertera mellan kilogram (kg), pund (lb), ounce (oz), karat (CT), newtons (n), gram (g), ton (t) och många andra variationer av mass- och viktenheter.

Massflödeshastighet

Konvertera mellan pund per timme (lb/h), kilogram per dag (kg/dag), uns per sekund (oz/s), ton per månad (t/mo), milligram per nanosekund (mg/ns) och många a...

Massflöde

Konvertera mellan kilogram per sekund per kvadrat (kg/s/m 2 ), pund per timme per fot per fot (lb/s/ft 2 ), gram per sekund per meter per meter (g/s/m 2 )...

Molflödeshastighet

Konvertera mellan mol per dag (mol/dag), millimol per sekund (mmol/s), gigamol per vecka (gmol/wk), megamol per år (mmol/år), mikromol per minut (umol/min) o...

Kraft

Konvertera mellan watt (W), Joules per timme (J/HR), kalorier per timme (CAL/HR), Megawatt (MW), Gigawatt (GW), Poncelet (P), ERG (ERG) och många andra varia...

Prefix

Konvertera mellan Deca (DA), Deci (D), Kilo (K), Milli (M), Micro (µ), Mega (M), Giga (G), Nano (N), PETA (P), PICO (P ), exa (e), atto (a) och många andra v...

Tryck

Konvertera mellan bar (bar), Pascal (PA), Millihg (MHG), Torr (Torr), Pieze (PZ), atmosfär (ATM) och många andra variationer av tryckenheter.

Strålningsexponering

Konvertera mellan Coulomb per kilo (c/kg), Roentgen (R), Parker (Parker), REP (REP), Millicoulomb per pund (MC/LB), Tissue Roentgen (R) och många andra varia...

Ljud nivå

Konvertera mellan decibel (DB), Nepers (NP), Bels (B), Millibels (MB), mikrobels (µB), Decabels (DAB), Hectobels (HB), millinepers (MNP) och många andra vari...

Substanskoncentration

Konvertera mellan mol per liter (mol/L), molar (m), mikromol per kubikmeter (µmol/m 3 ), millimol per kopp (mmol/c), nanomolär (nm) och många andra Variatio...

Ytspänning

Konvertera mellan Newtons per meter (N/M), millinewtons per tum (Mn/in), uns-kraft per fot (OZF/ft), pund per centimeter (PDL/CM) och många andra varianter a...

Temperatur

Konvertera mellan grader Fahrenheit (° F), grader Celsius eller Centigrade (° C), Kelvin (K), grader Réaumur (° Ré), grader Newton (° N) och många andra vari...

Tid

Konvertera mellan sekunder, dagar (dagar), år (år), olympiader (olympiader), veckor (WK), månader (MO), jubileer (jubileer) och många andra variationer av ti...

Vridmoment

Konvertera mellan Newton-meter (n ∙ M), dyne centimeter (dyn ∙ cm), pundfot (PDL ∙ ft), kilopond millimeter (kp ∙ mm) och många andra variationer av vridmome...

Hastighet

Konvertera mellan kilometer per timme (km/h), meter per sekund (m/s), centimeter per sekund (cm/s), varv per minut (yd/min) och många andra varianter av hast...

Spänning

Konvertera mellan volt (V), kilovolts (KV), millivolts (MV), Gigavolts (GV), Megavolts (MV) och många andra variationer av spänningsenheter.

Volym

Konvertera mellan gallon (gal), liter (L), kubik tum (i 3 ), koppar (C), milliliter (ML), flytande uns (OZ) och många andra variationer av volymenheter.

Volymflödeshastighet

Konvertera mellan gallon per timme (gal/h), liter per minut (L/min), milliliter per sekund (ml/s), pint per dag (PT/dag) och många andra variationer av volym...

Vattenvikt

Konvertera mellan koppar (C), gallon (gal), liter (L), milliter (ML) och pints (Pt) vatten till pund (LB), uns (OZ), gram (g), kilogram (kg) och Många andra ...

Vikt till volym

Konvertera mellan pund (lb) och kubikfot (ft 3 ), kilogram (kg) och kubikmeter (m 3 ), ounce (oz) och gallon (gal), Milligram (Mg) och liter (L) och många ...

×

App

Kolla in vår gratis app för iOS & Android.

För mer information om vår app besök här!

Lägg till på hemskärmen

Lägg till matematik Converse som app på din hemskärm.

App

Kolla in vår gratis skrivbordsapplikation för macOS, Windows & Linux.

För mer information om vår skrivbordsapplikation besök här!

Webbläsarförlängning

Kolla in vår gratis webbläsarförlängning för Chrome, Firefox, Edge, Safari och Opera.

För mer information om vår webbläsarförlängning besök här!

Välkommen till Math Converse

Platshållare

Platshållare

Citera den här sidan

QR -kod

Ta ett foto av QR -koden för att dela denna sida eller för att öppna den snabbt på din telefon:

Relaterad

Dela med sig

Skriva ut
Kopiera länk
Ange sida
E-post
Facebook
𝕏
Whatsapp
Reddit
SMS
Skype
Linje
Google Classroom
Google Bookmarks
Facebook Messenger
Evernote
Telegram
Linkedin
Ficka
Tvivel
Wechat
Trello
QR -kod
×