வீடு அனைத்தும் வரையறைகள் உண்மையான உலக பயன்பாடுகள் நேரம் வரையறை

நேரம் வரையறை

Time is the continued sequence of existence and events that occur in an apparently irreversible succession from the past, through the present, and into the future. It is a component quantity of various measurements used to sequence events, to compare the duration of events or the intervals between them. Time is also used to quantify rates of change of quantities in material reality or in the conscious experience. It is often referred to as a fourth dimension, along with the three spatial dimensions.

Common Conversions

A table of common unit conversions to illustrate the relative scale of time units:

விநாடிகள் (கள்)

நிமிடங்கள் (நிமிடம்)

மணிநேரம் (மனிதவள)

நாட்கள் (நாட்கள்)

வாரங்கள் (WK)

மாதங்கள் (மோ)

காலாண்டு (கால்)

ஆண்டுகள் (yr)

பல தசாப்தங்கள் (தசாப்தங்கள்)

1 விநாடிகள் (கள்):

1

0.016666666666666666

0.0002777777777777778

0.000011574074074074073

0.0000016534391534391535

3.8051750380517503e-7

1.2683916793505834e-7

3.1709791983764586e-8

3.1709791983764586e-9

1 நிமிடங்கள் (நிமிடம்):

60

1

0.016666666666666666

0.0006944444444444445

0.0000992063492063492

0.000022831050228310503

0.0000076103500761035

0.000001902587519025875

1.9025875190258752e-7

1 மணிநேரம் (மனிதவள):

3600

60

1

0.041666666666666664

0.005952380952380952

0.0013698630136986301

0.0004566210045662101

0.00011415525114155252

0.000011415525114155251

1 நாட்கள் (நாட்கள்):

86400

1440

24

1

0.14285714285714285

0.03287671232876712

0.010958904109589041

0.0027397260273972603

0.000273972602739726

1 வாரங்கள் (WK):

604800

10080

168

7

1

0.23013698630136983

0.07671232876712329

0.019178082191780823

0.0019178082191780822

1 மாதங்கள் (மோ):

2628000

43800

730

30.41666666666667

4.345238095238095

1

0.3333333333333333

0.08333333333333333

0.008333333333333333

1 காலாண்டு (கால்):

7884000

131400

2190

91.25

13.035714285714286

3

1

0.25

0.025

1 ஆண்டுகள் (yr):

31536000

525600

8760

365

52.142857142857146

12

4

1

0.1

1 பல தசாப்தங்கள் (தசாப்தங்கள்):

315360000

5256000

87600

3650

521.4285714285714

120

40

10

1

பிற நேர அலகு வரையறைகள்

Convert to Another Time Unit

அகரவரிசை

தலைகீழ் அகரவரிசை

Greatest to Smallest

Smallest to Greatest

அகரவரிசை

தலைகீழ் அகரவரிசை

Greatest to Smallest

Smallest to Greatest

சுற்று (தசம இடங்கள்):

தொடர்புடைய வரையறைகள்

மறுப்பு

இந்த அலகு மாற்றியைச் சோதிக்க ஒவ்வொரு முயற்சியும் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், எந்தவொரு மாற்றி கருவிகளிலிருந்தும் அல்லது தொடர்புடைய எந்தவொரு சிறப்பு, தற்செயலான, மறைமுக அல்லது விளைவு சேதங்கள் அல்லது எந்தவொரு பண இழப்புகளுக்கும் நாங்கள் பொறுப்பேற்கக்கூடாது மற்றும் இந்த வலைத்தளத்திலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்கள். இந்த அலகு மாற்றி உங்களுக்கு ஒரு சேவையாக வழங்கப்படுகிறது, தயவுசெய்து உங்கள் சொந்த ஆபத்தில் பயன்படுத்தவும். உயிர் இழப்பு, பணம், சொத்து போன்றவை தவறான அலகு மாற்றங்களால் ஏற்படக்கூடிய எதற்கும் கணக்கீடுகளைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

For more information: please see our full disclaimer.

ஆதாரங்கள்

“Time.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 3 Dec. 2023, en.wikipedia.org/wiki/Time.

×

செயலி

IOS & Android க்கான எங்கள் இலவச பயன்பாட்டைப் பாருங்கள்.

எங்கள் பயன்பாட்டைப் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு இங்கே பார்வையிடவும்!

முகப்புத் திரையில் சேர்க்கவும்

உங்கள் முகப்புத் திரையில் கணித உரையாடலை பயன்பாடாக சேர்க்கவும்.

செயலி

MACOS, Windows & Linux க்கான எங்கள் இலவச டெஸ்க்டாப் பயன்பாட்டைப் பாருங்கள்.

எங்கள் டெஸ்க்டாப் பயன்பாடு பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு இங்கே பார்வையிடவும்!

உலாவி நீட்டிப்பு

Chrome, Firefox, Edge, Safari, மற்றும் Opera க்கான எங்கள் இலவச உலாவி நீட்டிப்பைப் பாருங்கள்.

எங்கள் உலாவி நீட்டிப்பு பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு இங்கே பார்வையிடவும்!

கணித உரையாடலுக்கு வருக

இடம் வைத்திருப்பவர்

இடம் வைத்திருப்பவர்

இந்த பக்கத்தை மேற்கோள் காட்டுங்கள்

க்யு ஆர் குறியீடு

இந்த பக்கத்தைப் பகிர அல்லது உங்கள் தொலைபேசியில் விரைவாக திறக்க QR குறியீட்டின் புகைப்படத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்:

தொடர்புடைய
பகிர்
×