హోమ్ అన్నీ నిర్వచనాలు బీజగణితం పదం నిర్వచనం

పదం నిర్వచనం

A term in mathematics is a variable, constant, or the result of acting on variables and constants by function symbols. In simpler terms, terms are parts of an expression or series separated by addition or subtraction signs, or the parts of a sequence separated by commas. The word term is also used commonly to mean a summand of a polynomial including its coefficient (more properly called a monomial), or the corresponding quantity in a series (a series term).

ఉదాహరణలు

వ్యక్తీకరణల ఉదాహరణలు మరియు వాటి అనుబంధ పదాలు:

వ్యక్తీకరణ

నిబంధనలు

3a 4 + 5xy - 1

3a 4 , 5xy, మరియు 1

3K - 2T/X 3 + y 2

3K, 2T, X 3 , మరియు y 2

ABC - డెఫ్

ABC, మరియు డెఫ్

x 3 y 2 ÷ x 2 y

x 3 y 2 , మరియు x 2 y

నిబంధనలను విభజించడం

దాని వేరియబుల్స్ యొక్క పవర్స్ రెండవ మోనోమియల్‌లోని సంబంధిత శక్తుల కంటే గొప్పది కాకపోతే ఒక పదం <స్పాన్> డివైడ్ మరొకదానికి చెప్పబడింది. ఉదాహరణకు, x 2 y x 3 y ని విభజిస్తుంది కాని xy 3 ను విభజించదు. ఆ బహుపది యొక్క ప్రముఖ పదం m ను విభజిస్తే M అనే పదం బహుపదికి సంబంధించి తగ్గుతుందని అంటారు. ఉదాహరణకు, x 2 y 2xy + x + 3 కు సంబంధించి తగ్గుతుంది ఎందుకంటే XY x 2 y ని విభజిస్తుంది, మరియు ఈ తగ్గింపు ఫలితం x 2 y -x (2xy + x + 3)/2, లేదా -x 2 /2 -3x/2. అందువల్ల బహుపదిని దాని పదాలను గొప్పగా తగ్గించి, క్రిందికి కొనసాగించడం ద్వారా తగ్గించవచ్చు. అదేవిధంగా, ఆ సెట్‌లోని ప్రతి మూలకానికి సంబంధించి తగ్గించడం ద్వారా బహుపదిల యొక్క <స్పాన్> సెట్ కు సంబంధించి బహుపదిని తగ్గించవచ్చు. దాని నిబంధనలు ఏవీ తగ్గించలేకపోతే బహుపది పూర్తిగా తగ్గుతుంది.

సంబంధిత నిర్వచనాలు

మూలాలు

“Term.” From Wolfram MathWorld, mathworld.wolfram.com/Term.html.

×

అనువర్తనం

IOS & Android కోసం మా ఉచిత అనువర్తనాన్ని చూడండి.

మా అనువర్తనం గురించి మరింత సమాచారం కోసం ఇక్కడ సందర్శించండి!

హోమ్ స్క్రీన్‌కు జోడించండి

మీ హోమ్ స్క్రీన్‌కు గణిత సంభాషణను అనువర్తనంగా జోడించండి.

అనువర్తనం

మాకోస్, విండోస్ & లైనక్స్ కోసం మా ఉచిత డెస్క్‌టాప్ అప్లికేషన్‌ను చూడండి.

మా డెస్క్‌టాప్ అప్లికేషన్ గురించి మరింత సమాచారం కోసం ఇక్కడ సందర్శించండి!

బ్రౌజర్ పొడిగింపు

క్రోమ్, ఫైర్‌ఫాక్స్, ఎడ్జ్, సఫారి, & ఒపెరా కోసం మా ఉచిత బ్రౌజర్ పొడిగింపును చూడండి.

మా బ్రౌజర్ పొడిగింపు గురించి మరింత సమాచారం కోసం ఇక్కడ సందర్శించండి!

గణిత సంభాషణకు స్వాగతం

ప్లేస్‌హోల్డర్

ప్లేస్‌హోల్డర్

ఈ పేజీని ఉదహరించండి

QR కోడ్

ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయడానికి లేదా మీ ఫోన్‌లో త్వరగా తెరవడానికి QR కోడ్ యొక్క ఫోటో తీయండి:

వాటా
×