Ev Tüm Hesap makinesi İstatistik Yazı Tura Olasılığı Hesap makinesi

Yazı Tura Olasılığı Hesap makinesi

Coin Flip Probability Calculator Header Showcase

Yuvarlak (ondalık yerler):

Genel bakış

Sabit sayıda atıştan sabit sayıda tura veya yazı gelme olasılığını hesaplayın. Ayrıca, belirli sayıda atıştan en az veya en fazla belirli miktarda tura veya yazı gelme olasılığını da hesaplayın.

Klasik Olasılık

Bir olayın meydana gelme olasılığı, o olayın meydana gelme olasılığının sayısal bir temsilidir. 1 olasılığı, olayın her zaman 100% oranında gerçekleşeceğini belirtirken, 0 olasılığı olayın asla gerçekleşmeyeceği anlamına gelir. Klasik olasılık, bir sonucun başka bir sonuca karşı ne sıklıkta meydana geldiğini ve meydana gelen bir olayın gelecekteki olayların olma olasılığını nasıl etkilediğini bulmayı gerektirir.

Bu yöntemi kullanarak: olasılık = (başarılı sonuçların sayısı) / (tüm olası sonuçların sayısı)

Olası sonuçların sayısını artırdıkça veya başarılı sonuçların sayısını azalttıkça, o olayın meydana gelme olasılığı azalır.

Tersine, olası sonuçların sayısını küçültürseniz veya başarılı sonuçların sayısını artırırsanız, o olayın meydana gelme olasılığı artacaktır.

Olasılık Nasıl Hesaplanır

Olasılığı hesaplamak için önce gerçekleşebilecek tüm temel olasılıkları bularak başlayın. Yazı tura durumunda, iki olasılık tura veya yazı.

Ardından, işlemi kaç kez tekrarlayacağınızı belirleyin. Madeni para çevirme durumunda bu, madeni parayı kaç kez çevirmek istediğiniz anlamına gelir.

Ardından, neye ulaşmak istediğinizi belirleyin. Belirli bir sonuç mu yoksa aynı sonuçların en azından veya en fazla belirli bir miktarını mı istiyorsunuz? Yazı tura atılması durumunda, tam olarak veya en azından veya en fazla belirli sayıda tura veya yazı mı istiyorsunuz?

Bu ölçütlerle kaç olası başarılı sonuç olabileceğini ve toplamda kaç sonuç olabileceğini belirlemek için bu ölçümleri kullanın.

Sonunda olasılığı elde etmek için bu iki ölçümü bölün.

Formül

n atıştan tam olarak X madeni para elde etmenin formülü şudur: P(X) = n!(n-X)!X!×pX×q(n-X)

 • nerede n! 1×2×3×...×(n-2)×(n-1)×n anlamına gelen bir faktöriyeldir.

 • n, tam çevirme sayısıdır.

 • X, tam olarak kaç kez tura gelmesini istediğinizdir.

 • p is the probability of landing on heads.

 • q, yazı gelme olasılığıdır.

Başarı şansını hesaplamak için olasılığı 100 ile çarpın.

Kaç atışta olasılığı 1 olarak hesaplamak için: 1 / olasılık.

Tam 3 Yazının Olma Olasılığı Nedir

0,5 tura olasılığı ile 5 atışta tam olarak 3 tura gelme olasılığını hesaplamak için yukarıdaki formülü kullanacağız.

 • Bu durumda: çevirme sayısını temsil eden n 5'tir.

 • X, bu durumda 3 olan tura gelmesini istediğimiz miktardır.

 • p, 0,5 olan tura gelme olasılığıdır.

 • q, bu durumda (1 - 0,5) = 0,5 olan yazı gelme olasılığıdır

 • Yukarıdaki formülü kullanarak: P(3) = 5!(5-3)!3!×(0.5)3×(0.5)(5-3)

 • P(3) = 120(2)!3!×(0.5)3×(0.5)(2)

 • P(3) = 120(2)(6)×(0.125)×(0.25)

 • P(3) = 12012×0.03125

 • P(3) = 10×0,03125

 • P(3) = 0,3125

Bu nedenle, 0,5 tura olasılığı ile 5 atışta tam olarak 3 tura gelme olasılığı: 0,3125'tir.

Başarı şansı = 0,3125×100 = 31,25%.

1 in olasılığı (1 / 0,3125) = 3,2'dir. Başka bir deyişle, 5 atışta tam olarak 3 tura gelme şansınız 1: 3,2'dir.

En Az 3 Yazının Olma Olasılığı Nedir

0,5 tura gelme olasılığı ile 5 atışta en az 3 tura gelme olasılığını hesaplamak için yukarıdaki formülü farklı bir şekilde de olsa bir kez daha kullanırsınız.

Bu durumda, tam olarak 3, 4 ve 5 tura gelme olasılıklarını hesaplamak ve bunları bir araya getirmek için formülü kullanırsınız. Bu olasılıkların toplamı en az 3 tura gelme olasılığıdır.

Bu durumda en az 3 tura gelme olasılığı: P(3) + P(4) + P(5)

 • Yukarıdaki formülü kullanarak: 5!(5-3)!3!×(0.5)3×(0.5)(5-3) + 5!(5-4)!4!×(0.5)4×(0.5)(5-4) + 5!(5-5)!5!×(0.5)3×(0.5)(5-5)

 • En az 3 kafa = (0,3125) + (0,15625) + (0,03125)

 • En az 3 kafa = 0,5

Bu nedenle, 0,5 tura olasılığı ile 5 atışta en az 3 tura gelme olasılığı: 0,5

Başarı şansı = 0,5×100 = 50%.

Olasılığı bir sayıda 1 olarak hesaplamak için 1'i o olayın olma olasılığına bölün.

1 in olasılığı (1 / 0,5) = 2'dir. Diğer bir deyişle, 5 atışta en az 3 tura gelme şansınız 1: 2'dir.

En Fazla 3 Yazının Olma Olasılığı Nedir

0,5 tura olasılığı ile 5 atışta en fazla 3 tura gelme olasılığını hesaplamak için yukarıdaki formülü başka bir şekilde tekrar kullanırsınız.

Bu durumda, tam olarak 0, 1, 2 ve 3 tura gelme olasılıklarını hesaplamak ve bunları bir araya getirmek için formülü kullanırsınız. Bu olasılıkların toplamı en fazla 3 tura gelme olasılığıdır.

Bu durumda en fazla 3 tura gelme olasılığı: P(0) + P(1) + P(2) + P(3)

 • Yukarıdaki formülü kullanarak: 5!(5-0)!0!×(0.5)0×(0.5)(5-0) + 5!(5-1)!1!×(0.5)1×(0.5)(5-1) + 5!(5-2)!2!×(0.5)2×(0.5)(5-2) + 5!(5-3)!3!×(0.5)3×(0.5)(5-3)

 • En fazla 3 kafa = (0,03125) + (0,15625) + (0,3125) + (0,3125)

 • En fazla 3 kafa = 0,8125

Bu nedenle, 0,5 tura olasılığı ile 5 atışta en fazla 3 tura gelme olasılığı: 0,8125

Başarı şansı = 0,8125×100 = 81,25%.

1 in olasılığı (1 / 0,8125) = 1,2307692307692308'dir. Başka bir deyişle, 5 atışta en fazla 3 tura gelme şansınız yaklaşık 1: 1,23'tür.

Feragatname

Bu hesap makinesini test etmek için her türlü çaba gösterilmiş olsa da, hesap makinesi araçlarından ve herhangi birinin kullanımından veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir özel, arızi, dolaylı veya sonuçsal hasar veya parasal kayıplardan sorumlu tutulmamalıyız. Bu web sitesinden elde edilen bilgiler. Bu hesap makinesi size bir hizmet olarak sağlanır, lütfen kendi sorumluluğunuzda kullanın. Hesaplamalar, yaşam kaybı, para, mülk vb.

Daha fazla bilgi için: Lütfen tam feragatname .

×

Uygulama

İOS & Android için ücretsiz uygulamamıza göz atın.

Uygulamamız hakkında daha fazla bilgi için burayı ziyaret et!

Ana ekrana ekle

Ana ekranınıza uygulama olarak Matematik Converse ekleyin.

Uygulama

MacOS, Windows & Linux için ücretsiz masaüstü uygulamamıza göz atın.

Masaüstü uygulamamız hakkında daha fazla bilgi için burayı ziyaret et!

Tarayıcı uzantısı

Chrome, Firefox, Edge, Safari ve Opera için ücretsiz tarayıcı uzantımıza göz atın.

Tarayıcı uzantımız hakkında daha fazla bilgi için burayı ziyaret et!

Math Converse'e hoş geldiniz

Yer tutucu

Yer tutucu

Bu sayfayı belirtin

QR kod

Bu sayfayı paylaşmak veya telefonunuzda hızlı bir şekilde açmak için QR kodunun bir fotoğrafını çekin:

×