Ev Tüm Tanımlar Cebir Üçlü Tanım

Üçlü Tanım

A trinomial is a polynomial consisting of three terms or monomials which are not like terms. Examples of trinomials include: x2 + 4x - 6, 4x5 - 3x4 + x3, and a2b + 6x + c.

Trinom ifadeleri

Trinom ifadelerinin örnekleri:

 • X, y, z değişkenleri ile 3x + 5y + 8z.

 • 3t + 9s 2 + 3y 3 t, s, y değişkenleri.

 • T, S değişkenleri ile 3TS + 9T + 5S.

 • AX a y b z c + BT + CS, x, y, z, t, s değişkenleri, a, b, c negatif olmayan tamsayılar ve a, b, c herhangi bir sabit.

 • Px a + qx b + rx> c burada x değişkendir ve A, B, C'nin negatif olmayan tamsayılar ve p, q, r Anly'dir. sabitler.

Trinom denklemi

Bir trinom denklemi, üç terim içeren bir polinom denklemidir. Bir örnek, 18. yüzyılda Johann Heinrich Lambert tarafından incelenen x = q + x m denklemidir. Bazı önemli trinomlar:

 • İki küpün toplamı veya farkı:

  • (a 3 ± b 3 ) = (a ± b) (a 2 ∓ ab + b 2 )

 • Yeni bir değişkende ikinci dereceden olarak görülebildiğinden (aşağıdaki x n ) özel bir trinomal türle çarpan bir şekilde hesaba katılabilir. Bu form faktored:

  • x 2n + sx n + p = (x n + a 1 ) (x n < /sup> + a 2 ),

  • Nerede:

   • a 1 + a 2 = s.

   • a 1 ∙ a 2 = p.

 • Örneğin, polinom (x 2 + 3x + 2) n = 1 ile bu tip trinomun bir örneğidir. A 1 = 2 ve bir 2 = yukarıdaki sistemin 1'i trinom faktoringini verir:

  • (x 2 + 3x + 2) = (x + a 1 ) (x + a 2 ) = (x + 2) (x + 1).

 • Aynı sonuç Ruffini'nin kuralı ile sağlanabilir, ancak daha karmaşık ve zaman alıcı bir süreçle.

İlgili Tanımlar

Kaynaklar

“Trinomial.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 29 Oct. 2019, en.wikipedia.org/wiki/Trinomial.

×

Uygulama

İOS & Android için ücretsiz uygulamamıza göz atın.

Uygulamamız hakkında daha fazla bilgi için burayı ziyaret et!

Ana ekrana ekle

Ana ekranınıza uygulama olarak Matematik Converse ekleyin.

Uygulama

MacOS, Windows & Linux için ücretsiz masaüstü uygulamamıza göz atın.

Masaüstü uygulamamız hakkında daha fazla bilgi için burayı ziyaret et!

Tarayıcı uzantısı

Chrome, Firefox, Edge, Safari ve Opera için ücretsiz tarayıcı uzantımıza göz atın.

Tarayıcı uzantımız hakkında daha fazla bilgi için burayı ziyaret et!

Math Converse'e hoş geldiniz

Yer tutucu

Yer tutucu

Bu sayfayı belirtin

QR kod

Bu sayfayı paylaşmak veya telefonunuzda hızlı bir şekilde açmak için QR kodunun bir fotoğrafını çekin:

İlgili
Paylaşmak
×