Ev Tüm Tanımlar Cebir Tanımlar

Cebir Tanımlar

Büyüyen cebir tanımları koleksiyonumuza göz atın:

ARC =_ΔyΔx

Yay

ARC Ortalama bir değişim oranının kısaltılması, bir miktarın değerindeki değişim, geçen süreye bölünmüştür. Bir işlev için, bu, g grafikte iki farklı nokta içi…

(x,y)

Apsis

Matematikte apsis ve koordinat sırasıyla bir koordinat sistemindeki bir noktanın birinci ve ikinci koordinatlarıdır. Azlık, sıralı bir çiftin ilk koordinasyonu…

|-x| = x|-3| = 3

Mutlak değer

| X | olarak gösterilen gerçek bir X sayısının mutlak değeri veya modülü, işaretine bakılmaksızın X'in negatif olmayan değeridir.

Kesinlik

Doğruluk, bir yaklaşımın gerçek bir değere ne kadar yakın olduğudur. Diğer terimlerle, bir setin ölçülmesinde, doğruluk, ölçümlerin belirli bir değere yakınlığ…

Arjanda uçağı

Karmaşık düzlem, z-düzlemi veya Gauss düzlemi olarak bilinen arganda düzlemi, gerçek eksen ve dik hayali eksen tarafından kurulan karmaşık sayıların geometrik …

ARC =_ΔyΔx

Ortalama değişim oranı

Ortalama değişim veya ark oranı, bir miktarın değerindeki değişimin geçen süreye bölünmesidir. Bir işlev için, bu, g grafikte iki farklı nokta için X değerinde…

BİDİ BÖLÜM Alanı

Aksi takdirde iki boyutlu boşluk olarak adlandırılan bid boyutlu boşluk, bir elementin (bir nokta) konumunu belirlemek için iki değerin (parametreler olarak ad…

Karmaşık düzlem

Arjanda düzlemi, z-düzlemi veya Gauss düzlemi olarak bilinen karmaşık düzlem, gerçek eksen ve dik hayali eksen tarafından kurulan karmaşık sayıların geometrik …

Sıkıştırma

Sıkıştırma veya daralma, bir rakamın küçüldüğü bir dönüşümdür. Sıkıştırmalar bir noktaya (geometrik bir şeklin sıkıştırılması) veya bir grafiğin eksenine (bir …

Δ δ

Delta (Δ, Δ)

Delta (Δ, δ) Yunan alfabesinin dördüncü harfidir. Yunan rakamları sisteminde 4 değeri vardır.

Yatay dilatasyon

Yatay bir dilatasyon veya streç, bir düzlem figürünün yatay olarak çarpıtıldığı bir esnemedir.

Yatay streç

Yatay bir esneme veya dilatasyon, bir düzlem figürünün yatay olarak çarpıtıldığı bir esnemedir.

Önde gelen katsayı

Önde gelen katsayı, önde gelen dönem bir polinom katsayısıdır. Örneğin, polinom 8x 5 + 3x 2 - 3x + 7 göz önüne alındığında, önde gelen katsayı 8'dir.

(x,y)

Emir

Matematikte, koordinat ve apsis sırasıyla bir koordinat sistemindeki bir noktanın ikinci ve ilk koordinatlarıdır. Odinat, sıralı bir çiftin ikinci koordinasyon…

Φ φ

Phi (φ, φ)

Phi (φ, φ), Yunan alfabesinin 21. harfidir. Geleneksel Yunan rakamları sisteminde, Phi'nin değeri 500 (φ ʹ) veya 500.000 (͵ φ) değerine sahiptir.

Σ σ

Sigma (σ, σ)

Sigma (σ, σ), Yunan alfabesinin on sekizinci harfidir. Yunan rakamları sisteminde 200 değerine sahiptir. Genel Matematikte, büyük harf Σ özet için operatö…

Τ τ

Tau (τ, τ)

Tau (τ, τ), Yunan alfabesinin 19. harfidir. Yunan rakamları sisteminde 300 değeri vardır.

Terim

Matematikte bir terim değişken, sabit veya fonksiyon sembolleri ile değişkenler ve sabitler üzerinde hareket etmenin sonucudur. Daha basit terimlerle, terimler…

Üçlü

Trinom, terim gibi olmayan üç terim veya monomiyalden oluşan bir polinomdur. Trinomiallara örnekler şunlardır: x 2 + 4x - 6, 4x 5 - 3x 4 + x 3 ve ve A …

Üçlü kök

Üçlü kök, 3'lü çokluklu bir polinom denkleminin köküdür. Üçlü kök, çokluk 3'ü olan bir polinom fonksiyonunun sıfırını da ifade eder.

Önemsiz

Önemsiz, matematiksel olarak en basit durumla ilişkilidir. Daha genel olarak, önemsiz terim, türetmek veya kanıtlamak için çok az çaba gerektiren veya hiç çaba…

İki boyutlu

İki boyutlu veya iki boyut, hareketin iki dik yönde gerçekleşebileceğini gösteren bir düzlemin özelliğidir.

İki boyutlu boşluk

Bi boyutlu boşluk olarak adlandırılan iki boyutlu boşluk, bir elementin (bir nokta) konumunu belirlemek için iki değerin (parametreler olarak adlandırılır) ger…

İkili boyutlar

İki boyut veya iki boyutlu, hareketin iki dik yönde gerçekleşebileceğini gösteren bir düzlemin özelliğidir.

Bir çizginin denklemi için iki kesişme formu

Bir çizginin denklemi için iki kesişme formu, x & frasl; a + y & frasl; /sub> = 1, burada a x kesişim ve b y kesitidir.

Tanımsız eğim

Tanımlanmamış eğim, eğim dikey bir çizgi için olduğunda oluşur. Dikey bir çizgi tanımsız bir eğime sahiptir, çünkü hattaki tüm noktalar aynı X koordinatına sah…

Az belirsiz denklem sistemi

Eşitleşmemiş denklem sistemi, değişkenlerden daha az denklem varsa (değişkenlerden daha fazla denklemin olduğu aşırı belirlenmiş bir denklem sisteminin aksine)…

Değişken

Matematikte, bir değişken, değişebilen veya farklı değerler alabilecek keyfi bir unsuru temsil etmek için kullanılan bir semboldür.

Hız

Bir nesnenin hızı, konumunun bir referans çerçevesine göre değişim oranıdır ve zamanın bir fonksiyonudur.

Bir çözümü doğrulayın

Bir çözümü doğrulamak veya kontrol etmek, bir problemdeki tüm denklemleri ve veya eşitsizlikleri karşıladığından emin olarak bir çözümün doğru olduğundan emin …

Tepe noktası

Bir tepe, matematiksel bir nesnenin özel bir noktasıdır ve genellikle iki veya daha fazla çizginin veya kenarın buluştuğu bir yerdir. Diğer bireyde, tepe nokta…

Bir hiperbolun tepe noktası

Bir hiperbolün köşeleri, bir hiperbolun en keskin dönüşlerini yaptığı noktalardır. Köşeler, odaklardaki çizgi olan ana eksen üzerindedir.

Bir parabolün tepe noktası

Bir parabolün tepe noktası, bir parabolün en keskin dönüşü yaptığı noktadır. Tepe, Directrix ve odak noktası arasında.

Bir elips tepe noktası

Bir elips köşeleri, bir elips'in en keskin dönüşlerini yaptığı noktalardır. Köşeler, odaklardaki çizgi olan ana eksen üzerindedir.

Dikey sıkıştırma

Dikey sıkıştırma veya büzülme, bir düzlem figürünün dikey olarak çarpıtıldığı bir sıkıştırmadır.

Dikey dilatasyon

Dikey bir dilatasyon veya streç, bir düzlem figürünün dikey olarak çarpıtıldığı bir esnemedir.

Dikey elips

Dikey bir elips, esasen dikey olarak gerilmiş bir daire olan bir konik kesittir. Daha resmi terimlerle bir elips, verilen iki nokta için anlamına gelir, odakla…

Dikey çizgi denklemi

Dikey bir çizginin denklemi x = k'dir, burada a x-kesişimini temsil eder.

Dikey çizgi testi

Dikey çizgi testi, düzlemdeki bir eğrinin, eğrinin kesişme sayısını dikey çizgilerle görsel olarak inceleyerek bir fonksiyonun grafiğini temsil edip etmediğini…

Dikey parabol

Dikey parabol, belirli özelliklere sahip U şeklinde bir eğridir. Özellikle dikey bir parabol, yukarı veya aşağı açılan bir paraboldür.

Dikey yansıma

Dikey yansıma, bir düzlem figürünün dikey olarak geçtiği bir yansımadır. Dikey bir yansıma yatay bir yansıma ekseni vardır.

Dikey kayma

Geometride, dikey çeviri olarak bilinen dikey bir kayma, geometrik bir nesnenin Kartezyen koordinat sisteminin dikey eksenine paralel bir yönde çevirisidir.

Dikey büzülme

Dikey büzülme veya sıkıştırma, bir düzlem figürünün dikey olarak çarpıtıldığı bir büzülmedir.

Dikey esneme

Dikey bir esneme veya dilatasyon, bir düzlem figürünün dikey olarak çarpıtıldığı bir esnemedir.

Dikey çeviri

Geometride, dikey kaydırma olarak bilinen dikey bir çeviri, geometrik bir nesnenin Kartezyen koordinat sisteminin dikey eksenine paralel bir yönde çevirisidir.

Bir hiperbol köşeleri

Bir hiperbolün köşeleri, bir hiperbolun en keskin dönüşlerini yaptığı noktalardır. Köşeler, odaklardaki çizgi olan ana eksen üzerindedir.

Bir elips köşeleri

Bir elips köşeleri, bir elips'in en keskin dönüşlerini yaptığı noktalardır. Köşeler, odaklardaki çizgi olan ana eksen üzerindedir.

Ağırlıklı ortalama

Ağırlıklı ortalama veya ağırlıklı aritmetik ortalama, sıradan bir aritmetik ortalamaya (en yaygın ortalama türü) benzer, bunun yerine setin bazı unsurlarının d…

X-Kesimi

Bir grafiğin x ekseniyle kesiştiği bir nokta. Bir fonksiyonun X kesişimleri, bir fonksiyonun kökleri ve sıfırlarından farklı olarak gerçek sayılar olmalıdır.

Y kesişimi

Bir grafiğin y eksenini kestiği bir nokta.

Sıfır matris

Sıfır matris, tüm elemanlarının sıfıra eşit olduğu ve 0 ile belirtildiği bir M x N matrisidir. Sıfır matrisler bazen null matrisler olarak da adlandırılır.

Sıfır eğim

Sıfır bir eğim, çizginin yatay bir çizgi olduğu anlamına gelir. Yatay bir çizginin 0 eğimi vardır, çünkü tüm noktaları aynı y koordinatına sahiptir.

Bir işlevin sıfır

F (x) fonksiyonunu eşit sıfır yapan x değeri. Diğer terimlerle, F (x) = 0 olacak şekilde x değeri. Bir fonksiyonun sıfırı gerçek veya karmaşık bir sayı olabili…

×

Uygulama

İOS & Android için ücretsiz uygulamamıza göz atın.

Uygulamamız hakkında daha fazla bilgi için burayı ziyaret et!

Ana ekrana ekle

Ana ekranınıza uygulama olarak Matematik Converse ekleyin.

Uygulama

MacOS, Windows & Linux için ücretsiz masaüstü uygulamamıza göz atın.

Masaüstü uygulamamız hakkında daha fazla bilgi için burayı ziyaret et!

Tarayıcı uzantısı

Chrome, Firefox, Edge, Safari ve Opera için ücretsiz tarayıcı uzantımıza göz atın.

Tarayıcı uzantımız hakkında daha fazla bilgi için burayı ziyaret et!

Math Converse'e hoş geldiniz

Yer tutucu

Yer tutucu

Bu sayfayı belirtin

QR kod

Bu sayfayı paylaşmak veya telefonunuzda hızlı bir şekilde açmak için QR kodunun bir fotoğrafını çekin:

Paylaşmak

Yazdır
Bağlantıyı kopyala
Alıntı sayfası
E -posta
Facebook
𝕏
Naber
Reddit
SMS
Skype
Astar
Google Classroom
Google yer imleri
Facebook haberci
Evernote
Telgraf
LinkedIn
Cep
Douban
WeChat
Miras
QR kod
×