Trang chủ Tất cả Bộ chuyển đổi đơn vị Vật lý Bộ chuyển đổi đơn vị

Vật lý Bộ chuyển đổi đơn vị

Physics Unit Converters Header Showcase

Duyệt bộ sưu tập bộ chuyển đổi đơn vị vật lý đang phát triển của chúng tôi:

Sự tăng tốc

Chuyển đổi giữa các km mỗi giây mỗi giây (km/s/s/), mét mỗi giây mỗi giờ (m/s/giờ), dặm mỗi giây mỗi giờ (mi/s/giờ), centimet mỗi ngày /yr) và nhiều biến thể k…

Sạc điện

Chuyển đổi giữa Coulombs (C), ampe-second (A) abcoulombs (ABC), Franklin (FR), kilocoulomb (KC), hằng số Faraday (F), điện tích điện tử (Q) và nhiều biến thể k…

Độ dẫn điện

Chuyển đổi giữa MHO (℧), Siemens (s), milimho (M℧), centisiemens (CS), kilomho (K℧), kilosiemens (KS), micromho (μ℧) và nhiều đơn vị dẫn điện khác.

Dòng điện

Chuyển đổi giữa các ampe (a), đơn vị tĩnh điện của dòng điện (ESU), milliamperes (MA), siemen volt (S ∙ v), kiloamperes (KA) và nhiều biến thể khác của các đơn…

Điện trở

Chuyển đổi giữa ohms (ω), kiloohms (kΩ), microohms (μω), volt/ampe (v/a), abohm (abΩ) và nhiều biến thể khác của các đơn vị điện trở.

Năng lượng

Chuyển đổi giữa các joules (J), electron volt (EV), calo (cal), watthours (w ∙ h), pound pound (ft pdl) và nhiều biến thể khác của các đơn vị năng lượng.

Lực lượng

Chuyển đổi giữa Newtons (N), Kilogram-Force (KGF), ounce-Force (OZF), Poundal (PDL), Joule/mét (J/m), Kilonewton (KN), Meganewton (MN) và nhiều biến thể khác c…

Tính thường xuyên

Chuyển đổi giữa Hertz (Hz), Gigahertz (GHz), Megahertz (MHz), chu kỳ mỗi giây (c/s), các Các biến thể khác của các đơn vị tần số.

Sức căng bề mặt

Chuyển đổi giữa newton trên mỗi mét (n/m), millinewton trên mỗi inch (mn/in), ounce-force mỗi feet (ozf/ft), poundal trên mỗi centimet (PDL/cm) và nhiều biến t…

Vận tốc

Chuyển đổi giữa các km mỗi giờ (km/h), mét mỗi giây (m/s), centimet mỗi giây (cm/s), sân mỗi phút (yd/phút) và nhiều biến thể khác của các đơn vị vận tốc.

×

Ứng dụng

Kiểm tra ứng dụng miễn phí của chúng tôi cho iOS & Android.

Để biết thêm thông tin về ứng dụng của chúng tôi Ghé thăm đây!

Thêm vào màn hình chính

Thêm Math Converse làm ứng dụng vào màn hình chính của bạn.

Ứng dụng

Kiểm tra ứng dụng máy tính để bàn miễn phí của chúng tôi cho MacOS, Windows & Linux.

Để biết thêm thông tin về ứng dụng máy tính để bàn của chúng tôi Ghé thăm đây!

Mở rộng trình duyệt

Kiểm tra tiện ích mở rộng trình duyệt miễn phí của chúng tôi cho Chrome, Firefox, Edge, Safari, & Opera.

Để biết thêm thông tin về tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi Ghé thăm đây!

Chào mừng đến với toán học toán học

Người giữ chỗ

Người giữ chỗ

Trích dẫn trang này

Mã QR

Chụp ảnh mã QR để chia sẻ trang này hoặc mở nó nhanh trên điện thoại của bạn:

Chia sẻ

In
Sao chép đường dẫn
Trích dẫn trang
E-mail
Facebook
𝕏
WhatsApp
Reddit
tin nhắn
Ứng dụng trò chuyện
Đường kẻ
Lớp học Google
Dấu trang Google
tin nhắn Facebook
Evernote
Telegram
LinkedIn
Túi
Nhân đôi
WeChat
Trello
Mã QR
×