Trang chủ Tất cả Bộ chuyển đổi đơn vị

Tất cả Bộ chuyển đổi đơn vị

All Unit Converters Header Showcase

Duyệt một lựa chọn nhiều bộ chuyển đổi đơn vị để chuyển đổi nhiều kết hợp của các đơn vị khác nhau mà bạn gặp phải trên cơ sở hàng ngày:

Sự tăng tốc

Chuyển đổi giữa các km mỗi giây mỗi giây (km/s/s/), mét mỗi giây mỗi giờ (m/s/giờ), dặm mỗi giây mỗi giờ (mi/s/giờ), centimet mỗi ngày /yr) và nhiều biến thể k…

Lượng chất

Chuyển đổi giữa các nốt ruồi (mol), nguyên tử (nguyên tử), milimoles (mmol), phân tử (phân tử), kilomoles (kmol), centimoles (cmol) và nhiều biến thể khác của …

Góc

Chuyển đổi giữa các radian (rad), độ (DEG), arcminute (arcmin), phân số vòng tròn (1/n), gradians (grad), phần trăm (%), điểm quý (QP) và nhiều biến thể khác …

Khu vực

Chuyển đổi giữa các mẫu Anh (AC), ha (ha), km vuông (km 2 ), feet vuông (ft 2 ), dặm vuông (mi 2 ) và nhiều biến thể khác của các đơn vị khu vực.

Điện dung

Chuyển đổi giữa Farad (F), Coulomb/Volt (C/V), JAR (JAR), Kilofarad (KF), Puff (PF), Thứ hai/OHM (S/ω), Đơn vị tĩnh điện (ESU) và nhiều biến thể khác của các đ…

Lưu trữ dữ liệu

Chuyển đổi giữa các bit (b), byte (b), kilobyte (Kb), megabyte (MB), gigabyte (GB), terabyte (TB), petabyte (Pb), megabits (MB) và nhiều biến thể khác của các …

Tốc độ truyền dữ liệu

Chuyển đổi giữa megabyte mỗi giây (Mb/s), gigabyte mỗi phút (GB/phút), gigabyte mỗi giờ (GB/giờ), terabyte mỗi ngày (TB/ngày) của các đơn vị tỷ lệ truyền dữ li…

Tỉ trọng

Chuyển đổi giữa kilôgam mỗi lít (kg/l), miligam mỗi muỗng (mg/tbsp), tấn mỗi gallon (t/gal), ounce trên mỗi sân (oz/yd 3 ) và nhiều biến thể khác của các đơn …

Độ nhớt động

Chuyển đổi giữa pound mỗi feet mỗi giờ (lb/ft/giờ), kilôgam mỗi mét mỗi giây (kg/m/s), ounce mỗi inch mỗi giờ (oz/in/giờ) /ms) và nhiều biến thể khác của các đ…

Sạc điện

Chuyển đổi giữa Coulombs (C), ampe-second (A) abcoulombs (ABC), Franklin (FR), kilocoulomb (KC), hằng số Faraday (F), điện tích điện tử (Q) và nhiều biến thể k…

Độ dẫn điện

Chuyển đổi giữa MHO (℧), Siemens (s), milimho (M℧), centisiemens (CS), kilomho (K℧), kilosiemens (KS), micromho (μ℧) và nhiều đơn vị dẫn điện khác.

Dòng điện

Chuyển đổi giữa các ampe (a), đơn vị tĩnh điện của dòng điện (ESU), milliamperes (MA), siemen volt (S ∙ v), kiloamperes (KA) và nhiều biến thể khác của các đơn…

Điện trở

Chuyển đổi giữa ohms (ω), kiloohms (kΩ), microohms (μω), volt/ampe (v/a), abohm (abΩ) và nhiều biến thể khác của các đơn vị điện trở.

Năng lượng

Chuyển đổi giữa các joules (J), electron volt (EV), calo (cal), watthours (w ∙ h), pound pound (ft pdl) và nhiều biến thể khác của các đơn vị năng lượng.

Lực lượng

Chuyển đổi giữa Newtons (N), Kilogram-Force (KGF), ounce-Force (OZF), Poundal (PDL), Joule/mét (J/m), Kilonewton (KN), Meganewton (MN) và nhiều biến thể khác c…

Tính thường xuyên

Chuyển đổi giữa Hertz (Hz), Gigahertz (GHz), Megahertz (MHz), chu kỳ mỗi giây (c/s), các Các biến thể khác của các đơn vị tần số.

Sự tiêu thụ xăng dầu

Chuyển đổi giữa dặm mỗi gallon (mi/gal), dặm mỗi lít (mi/l), km mỗi lít (km/l), mét mỗi gallon (m/gal) và nhiều biến thể khác của các đơn vị tiêu thụ nhiên liệ…

Chiều cao

Chuyển đổi giữa centimet (cm), feet (ft), inch (in) và mét (m).

Tự cảm

Chuyển đổi giữa Henry (H), Kilohenry (KH), Megahenry (MH), Millihenry (MH), Microhenry (μH), Exahenry (EH) và nhiều biến thể khác của các đơn vị tự cảm.

Chiều dài & khoảng cách

Chuyển đổi giữa dặm (MI), km (km), thập phân (DM), năm ánh sáng (LY), mét (m), inch (in), feet (ft) các đơn vị.

Mức độ phát sáng

Chuyển đổi giữa Candela (CD), Nến (CP), Millicandela (MCD), Violle (Violle), đơn vị Hefner (HK) và nhiều biến thể khác của các đơn vị cường độ phát sáng.

Magnetic Flux

Convert between milliweber (mWb), kiloweber (kWb), weber (Wb), teraweber (TWb) and many other variations of magnetic flux units.

Lực lượng từ tính

Chuyển đổi giữa các lần quay (AT), đơn vị tĩnh điện của dòng điện (ESU), Milliampere-Turn (MAT), Siemen Volts (S ∙ V), Kiloampere-Turn (KAT) và nhiều biến thể …

Khối lượng & trọng lượng

Chuyển đổi giữa kilôgam (kg), pound (lb), ounce (oz), carats (ct), newtons (n), gram (g), tấn (t) và nhiều biến thể khác của các đơn vị khối lượng và trọng lượ…

Tốc độ dòng chảy hàng loạt

Chuyển đổi giữa pound mỗi giờ (lb/giờ), kilôgam mỗi ngày (kg/ngày), ounce mỗi giây (oz/s), tấn mỗi tháng (t/mo), miligam mỗi nano giây (mg/ns) và nhiều biến th…

Thông lượng hàng loạt

Chuyển đổi giữa các kg trên mỗi giây mỗi mét bình phương (kg/s/m 2 ), pound mỗi giờ mỗi foot mỗi mét mỗi mét (g/s/m 2 ), kilôgam mỗi ngày mỗi dặm mỗi dặm (kg…

Tốc độ dòng chảy nốt ruồi

Chuyển đổi giữa mol mỗi ngày (mol/ngày), milimole mỗi giây (mmol/s), gigamole mỗi tuần (gmol/tuần), megamole mỗi năm (mmol/năm) của các đơn vị tốc độ dòng mol.

Quyền lực

Chuyển đổi giữa Watts (W), Joules mỗi giờ (J/HR), calo mỗi giờ (CAL/HR), Megawatt (MW), Gigawatt (GW), Poncelet (P), ERG (ERG) và nhiều biến thể khác về sức mạ…

Tiếp đầu ngữ

Chuyển đổi giữa DECA (DA), DECI (D), Kilo (K), Milli (M), Micro (Tiết), Mega (M), Giga (G), Nano (N), PETA (P), Pico (P ), exa (e), atto (a) và nhiều biến thể …

Áp lực

Chuyển đổi giữa Bar (Bar), Pascal (PA), Millihg (MHG), Torr (Torr), Pieze (PZ), khí quyển (ATM) và nhiều biến thể khác của các đơn vị áp suất.

Tiếp xúc với bức xạ

Chuyển đổi giữa Coulomb mỗi kg (C/kg), Roentgen (R), Parker (Parker), Rep (Rep), Millicoulomb mỗi pound (MC/LB), mô mô (R) và nhiều biến thể khác của các đơn v…

Mức âm thanh

Chuyển đổi giữa decibel (dB), nepers (NP), bels (b), milibel (MB), microbels (Muffb), decabels (DAB), HECTOBELS (HB), Millinepers (MNP) và nhiều biến thể khác …

Nồng độ chất

Chuyển đổi giữa các mol mỗi lít (mol/L), mol (m), micromoles trên mét khối ( Biến thể của các đơn vị nồng độ chất.

Sức căng bề mặt

Chuyển đổi giữa newton trên mỗi mét (n/m), millinewton trên mỗi inch (mn/in), ounce-force mỗi feet (ozf/ft), poundal trên mỗi centimet (PDL/cm) và nhiều biến t…

Nhiệt độ

Chuyển đổi giữa các độ F.

Thời gian

Chuyển đổi giữa (các) giây, ngày (ngày), năm (năm), Olympiads (Olympiads), tuần (wk), tháng (mo), jubilees (Jubilees) và nhiều biến thể khác của đơn vị thời gi…

Mô -men xoắn

Chuyển đổi giữa Newton-mét (N ∙ M), Dyne Centimet (Dyn ∙ CM), Poundal Foot (PDL ∙ FT), Kilopond milimet (KP ∙ mm) và nhiều biến thể khác của các đơn vị mô-men …

Vận tốc

Chuyển đổi giữa các km mỗi giờ (km/h), mét mỗi giây (m/s), centimet mỗi giây (cm/s), sân mỗi phút (yd/phút) và nhiều biến thể khác của các đơn vị vận tốc.

Vôn

Chuyển đổi giữa các volt (V), kilovolts (KV), millivolts (MV), gigavolts (GV), megavolts (MV) và nhiều biến thể khác của các đơn vị điện áp.

Âm lượng

Chuyển đổi giữa các gallon (GAL), lít (L), inch khối (trong 3 ), cốc (c), mililiter (ml), ounce lỏng (OZ) và nhiều biến thể khác của các đơn vị thể tích.

Lưu lượng khối

Chuyển đổi giữa các gallon mỗi giờ (GAL/HR), lít mỗi phút (L/phút), mililit mỗi giây (ml/s), pint mỗi ngày (PT/ngày) và nhiều biến thể khác của các đơn vị tốc …

Trọng lượng nước

Chuyển đổi giữa các cốc (c), gallon (gal), lít (l), máy xay (mL) và pint (pt) của nước thành pounds (lb), ounce (oz), gram (g), kilogams (kg) và Nhiều biến thể…

Trọng lượng đến khối lượng

Chuyển đổi giữa pound (lb) và feet khối (ft 3 ), kilogams (kg) và mét khối (m 3 ), ounces (oz) và gallon (gal), Milligrams (Mg) và lít (L) và nhiều biến thể …

×

Ứng dụng

Kiểm tra ứng dụng miễn phí của chúng tôi cho iOS & Android.

Để biết thêm thông tin về ứng dụng của chúng tôi Ghé thăm đây!

Thêm vào màn hình chính

Thêm Math Converse làm ứng dụng vào màn hình chính của bạn.

Ứng dụng

Kiểm tra ứng dụng máy tính để bàn miễn phí của chúng tôi cho MacOS, Windows & Linux.

Để biết thêm thông tin về ứng dụng máy tính để bàn của chúng tôi Ghé thăm đây!

Mở rộng trình duyệt

Kiểm tra tiện ích mở rộng trình duyệt miễn phí của chúng tôi cho Chrome, Firefox, Edge, Safari, & Opera.

Để biết thêm thông tin về tiện ích mở rộng trình duyệt của chúng tôi Ghé thăm đây!

Chào mừng đến với toán học toán học

Người giữ chỗ

Người giữ chỗ

Trích dẫn trang này

Mã QR

Chụp ảnh mã QR để chia sẻ trang này hoặc mở nó nhanh trên điện thoại của bạn:

Có liên quan

Chia sẻ

In
Sao chép đường dẫn
Trích dẫn trang
E-mail
Facebook
𝕏
WhatsApp
Reddit
tin nhắn
Ứng dụng trò chuyện
Đường kẻ
Lớp học Google
Dấu trang Google
tin nhắn Facebook
Evernote
Telegram
LinkedIn
Túi
Nhân đôi
WeChat
Trello
Mã QR
×