ਘਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਸਮਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

Time is the continued sequence of existence and events that occur in an apparently irreversible succession from the past, through the present, and into the future. It is a component quantity of various measurements used to sequence events, to compare the duration of events or the intervals between them. Time is also used to quantify rates of change of quantities in material reality or in the conscious experience. It is often referred to as a fourth dimension, along with the three spatial dimensions.

Common Conversions

A table of common unit conversions to illustrate the relative scale of time units:

ਸਕਿੰਟ (ਜ਼)

ਮਿੰਟ (ਮਿੰਟ)

ਘੰਟੇ (ਐਚਆਰ)

ਦਿਨ (ਦਿਨ)

ਹਫ਼ਤੇ (ਡਬਲਯੂ ਕੇ)

ਮਹੀਨੇ (ਮੋ)

ਕੁਆਰਟਰ (ਤਿਮਾਹੀ)

ਸਾਲ (YR)

ਦਹਾਕਿਆਂ (ਦਹਾਕੇ)

1 ਸਕਿੰਟ (ਜ਼):

1

0.016666666666666666

0.0002777777777777778

0.000011574074074074073

0.0000016534391534391535

3.8051750380517503e-7

1.2683916793505834e-7

3.1709791983764586e-8

3.1709791983764586e-9

1 ਮਿੰਟ (ਮਿੰਟ):

60

1

0.016666666666666666

0.0006944444444444445

0.0000992063492063492

0.000022831050228310503

0.0000076103500761035

0.000001902587519025875

1.9025875190258752e-7

1 ਘੰਟੇ (ਐਚਆਰ):

3600

60

1

0.041666666666666664

0.005952380952380952

0.0013698630136986301

0.0004566210045662101

0.00011415525114155252

0.000011415525114155251

1 ਦਿਨ (ਦਿਨ):

86400

1440

24

1

0.14285714285714285

0.03287671232876712

0.010958904109589041

0.0027397260273972603

0.000273972602739726

1 ਹਫ਼ਤੇ (ਡਬਲਯੂ ਕੇ):

604800

10080

168

7

1

0.23013698630136983

0.07671232876712329

0.019178082191780823

0.0019178082191780822

1 ਮਹੀਨੇ (ਮੋ):

2628000

43800

730

30.41666666666667

4.345238095238095

1

0.3333333333333333

0.08333333333333333

0.008333333333333333

1 ਕੁਆਰਟਰ (ਤਿਮਾਹੀ):

7884000

131400

2190

91.25

13.035714285714286

3

1

0.25

0.025

1 ਸਾਲ (YR):

31536000

525600

8760

365

52.142857142857146

12

4

1

0.1

1 ਦਹਾਕਿਆਂ (ਦਹਾਕੇ):

315360000

5256000

87600

3650

521.4285714285714

120

40

10

1

ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਯੂਨਿਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

Convert to Another Time Unit

ਵਰਣਮਾਲਾ

ਉਲਟਾ ਵਰਣਮਾਲਾ

Greatest to Smallest

Smallest to Greatest

ਵਰਣਮਾਲਾ

ਉਲਟਾ ਵਰਣਮਾਲਾ

Greatest to Smallest

Smallest to Greatest

ਗੋਲ (ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ):

ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਤਿਆਗ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਨਵਰਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਕਨਵਰਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪੈਸੇ, ਸੰਪਤੀ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

For more information: please see our full disclaimer.

ਸਰੋਤ

“Time.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 3 Dec. 2023, en.wikipedia.org/wiki/Time.

×

ਐਪ

ਆਈਓਐਸ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੁਫਤ ਐਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.

ਸਾਡੇ ਐਪ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ!

ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਉਲਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ.

ਐਪ

ਮੈਕਓਸ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਲੀਨਕਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੁਫਤ ਡੈਸਕਟਾਪ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.

ਸਾਡੀ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ!

ਬ੍ਰਾ ser ਜ਼ਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ

ਕ੍ਰੋਮ, ਫਾਇਰਫਾਕਸ, ਕਿਨਾਰੇ, ਸਫਾਰੀ, ਸਫਾਰੀ, ਅਤੇ ਓਪੇਰਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.

ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ!

ਗਣਿਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ

ਪਲੇਸਹੋਲਡਰ

ਪਲੇਸਹੋਲਡਰ

ਇਸ ਪੇਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ

QR ਕੋਡ

ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ Q ਆਰ ਕੋਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ:

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
×