Doma Vse Definicije Geometrija Definicije

Geometrija Definicije

Geometry Definitions Header Showcase

Brskajte po naši vse večji zbirki definicij geometrije:

ABCE△ABC ~ △DEFDF

AA podobnost

AA podobnost ali kotna podobnost pomeni, če imata dva trikotnika ustrezne kote, ki sta skladni, kot je prikazano na spodnji sliki, trikotniki so podobni.

ABCDEF△ABC ≅ △DEF

AAS skladnost

AAS skladnost ali kotna stranska skladnost je, ko imata dva trikotnika ustrezne kote in stranice, ki sta skladni, kot je prikazano na spodnji sliki, trikotniki…

(x,y)

Abscisa

V matematiki sta Abscisa in ordinata prva in druga koordinata točke v koordinatnem sistemu. Abscisa je prva koordinata v urejenem paru, ordinata pa je druga ko…

Natančnost

Natančnost je, kako blizu je približek dejanski vrednosti. V drugem smislu se natančnost pri merjenju niza nanaša na bližino meritev na določeno vrednost, medt…

Ostri kot

Akutni kot je kot, ki ima manj kot π & Frasl; 2 radians ali 90 ° stopinj.

Akutni trikotnik

Akutni trikotnik (ali akutni kotni trikotnik) je trikotnik, v katerem so vsi trije notranji koti akutni koti (manj kot π & Frasl; 2 radians ali 90 sto…

Višina

Višina, ki je drugače imenovana višina, je opredeljena v okviru konteksta, v katerem se uporablja (letalstvo, geometrija, geografski pregled, šport, atmosfersk…

Nadmorska višina stožca

Višina ali višina stožca je razdalja od vrha stožca do njegove baze. Gre za najkrajši segment črte med vrhom stožca in (morda podaljšano) osnovo. Višina se lah…

Nadmorska valj

Višina ali višina valja je razdalja med osnovami valja. Gre za najkrajši segment črte med (morda razširjenimi) bazami. Višina se lahko uporabi tudi za skliceva…

Nadmorska paralelogram

Višina ali višina paralelograma je razdalja med nasprotnimi stranicami paralelograma. To je najkrajši segment črte med nasprotnimi stranicami. Višina se lahko …

Nadmorska višina prizme

Nadmorska višina ali višina prizme je razdalja med obema bazama prizme. Gre za najkrajši segment črte med (morda razširjenimi) bazami. Višina se lahko uporabi …

Nadmorska višina piramide

Višina ali višina piramide je razdalja od vrha do dna piramide. Gre za najkrajši segment črte med vrhom piramide in (morda razširjeno) osnovo.

Nadmorska višina trapeza

Nadmorska višina ali višina trapezoida je razdalja med obema podstavki trapezoida. To je najkrajši segment črte med bazami. Višina se lahko uporabi tudi za skl…

Nadmorska višina trikotnika

Nadmorska višina ali višina trikotnika je razdalja med vrhom trikotnika in nasprotnim delom. Gre za najkrajši segment črte med vrhom trikotnika in (po možnosti…

Rr

Anulus

ANULUS ALI POGLED je območje med dvema koncentričnimi krogi, ki imata različne polmere. Območje obroka = π (R 2 - R 2 )

Apex

Vrh je vrhova izosceles trikotnika, ki ima kot, ki se razlikuje od dveh enakih kotov. Vrh je lahko tudi skupna točka na vrhu figure, kot je piramida ali stožec.

Območje kroga

Območje kroga se izračuna po formuli: a = π r 2 , kjer r predstavlja polmer krogov.

Območje enakostraničnega trikotnika

Področje enakostraničnega trikotnika se izračuna po formuli: a = s 2 & radič; & nbsp; 3 & nbsp; & frasl; 4 , kjer S predstavlja enakostranične trikotn…

Dvodimenzionalni prostor

Dvodimenzionalni prostor, ki se sicer imenuje dvodimenzionalni prostor, je geometrijska nastavitev, v kateri sta potrebni dve vrednosti (imenovani parametri) z…

Akord

Akord kroga je segment ravne črte na notranjosti kroga, katerega končne točke ležijo na tem krogu. Neskončna podaljšek akorda je sekanska linija ali samo secan…

Obod

Obseg lahko nekateri definirajo kot razdaljo okoli zunanje strani poljubnega zaprtega predmeta (včasih omejen na zaprti ukrivljen predmet).

Kolinear

V geometriji je kolinearnost nabora točk last njihovega ležanja na eni vrstici. Nabor točk s to nepremičnino naj bi bil kolinear (včasih napisan kot kolinear).

Stiskanje

Stiskanje ali krčenje je transformacija, v kateri figura manjša. Stiskanja so lahko glede na točko (stiskanje geometrijske slike) ali glede na osi grafa (stisk…

Sočasno

Sočasno se nanaša na to, kdaj se dve ali več vrstic ali krivulj presekajo na eni točki.

Premer

Premer je linijski segment, ki povezuje dve točki na krogu ali krogli, ki prehajajo skozi sredino. Premer se uporablja tudi za sklicevanje na določeno dolžino …

Endecagon

Endecagon, ki ga sicer imenujejo undecagon, Hendecagon ali 11-gon v geometriji, je enajststranski poligon.

Enako oddaljen

Točka naj bi bila enako oddaljena od niza predmetov, če so razdalje med to točko in vsakim predmetom v nizu enake.

Popravljeno

Fiksno pomeni, da se objekt šteje za pritrjen v ravnini, tako da ga ne smete pobrati in obrniti, če se nanaša na ravninski objekt. Kot rezultat, zrcalne slike …

Višina

Višina, ki je drugače imenovana nadmorska višina, je opredeljena na podlagi konteksta, v katerem se uporablja (letalstvo, geometrija, geografski pregled, šport…

Višina stožca

Višina ali nadmorska višina stožca je razdalja od vrha stožca do njegove baze. Gre za najkrajši segment črte med vrhom stožca in (morda podaljšano) osnovo. Viš…

Višina valja

Višina ali nadmorska višina valja je razdalja med osnovami valja. Gre za najkrajši segment črte med (morda razširjenimi) bazami. Višina se lahko uporabi tudi z…

Višina paralelograma

Višina ali nadmorska paralelogram je razdalja med nasprotnimi stranicami paralelograma. To je najkrajši segment črte med nasprotnimi stranicami. Višina se lahk…

Višina prizme

Višina ali nadmorska višina prizme je razdalja med obema bazama prizme. Gre za najkrajši segment črte med (morda razširjenimi) bazami. Višina se lahko uporabi …

Višina piramide

Višina ali nadmorska višina piramide je razdalja od vrha do dna piramide. Gre za najkrajši segment črte med vrhom piramide in (morda razširjeno) osnovo.

Višina trapeza

Višina ali nadmorska višina trapezoida je razdalja med obema podstavkom trapezoida. To je najkrajši segment črte med bazami. Višina se lahko uporabi tudi za sk…

Višina trikotnika

Višina ali višina trikotnika je razdalja med vrhom trikotnika in nasprotnim delom. Gre za najkrajši segment črte med vrhom trikotnika in (po možnosti razširjen…

Hendecagon

Hendecagon, ki ga sicer imenujejo undecagon, endecagon ali 11-gon v geometriji, je enajststranski poligon. Ime Hendecagon iz grške Hendeka, ki pomeni Eleven in…

Vodoravno

Vodoravna sredstva, usmerjena v položaj, pravokotno na navzgor in navzdol, in zato vzporedno z ravno površino. Na primer, tla ali obzorje sta vodoravna.

Kajt

Kite je ravninski konveksni štirikotnik, sestavljen iz dveh sosednjih strani dolžine A in drugih dveh strani dolžine B, ki sta skladni.

Lemniscate

A lemniscate is a curve usually expressed in polar coordinates and is in the form of any of the various figure eight shaped curves.

Obtapni kot

Obtuseni kot je kot, ki ima ukrep, večji od π & frasl; 2 radians ali 90 ° stopinj, vendar manj kot π radiani ali 180 ° stopinj.

OBTUSE TRIKANJE

Obtujen trikotnik (ali obtujena kotna trikotnik) je trikotnik, v katerem je eden od notranjih kotov nejasni kot (večji od π & Frasl; 2 radians ali 90 …

(x,y)

Ordinirano

V matematiki sta ordinata in abscisa druga in prva koordinata točke v koordinatnem sistemu. Ordinata je druga koordinata v urejenem paru in abscisa je prva koo…

Pappus's teorem

Pappusov teorem ali teorem Pappusa se na splošno nanaša na več različnih teoremov. Vključujejo Pappusov teorem Centroid, verigo Pappusa, harmonični teorem Papp…

Obseg

Obod je pot, ki zajema ali obdaja dvodimenzionalno obliko. Izraz obod se nanaša bodisi na krivuljo, ki predstavlja mejo lamine ali drugače na dolžino te meje.

Π π

Pi (π, π)

Pi (π, π) je šestnajsta črka grške abecede, ki predstavlja zvok [P]. V sistemu grških številk ima vrednost 80.

Točka

A point is the geometric figure formed at the intersection of two distinct lines.

Podobno

Dve številki naj bi bili podobni, če so vsi ustrezni koti enaki in se v istem razmerju vse razdalje povečajo ali zmanjšajo, imenovano razmerje povečave.

Kot odvzema

Kot je odvzemni kot izrezan iz krožne površine ali kosa papirja, tako da se lahko površina valja v desni krožni stožec.

Τ τ

Tau (τ, τ)

Tau (τ, τ) je 19. črka grške abecede. V sistemu grških številk ima vrednost 300.

Teorem Pappusa

Teorem Pappusa ali Pappus -ovega teorema se na splošno nanaša na več različnih teoremov. Vključujejo Pappusov teorem Centroid, verigo Pappusa, harmonični teore…

Θ θ

Theta (θ, θ)

Theta (θ, θ) je osma črka grške abecede, ki izhaja iz feničanske črke Teth. V sistemu grških številk ima vrednost 9.

Prečna

Prečna je črta, ki prehaja skozi dve črti v isti ravnini na dveh različnih točkah. Prečnosti igrajo vlogo pri ugotovitvi, ali sta dve drugi vrstici v evklidski…

Okrnjeni stožec ali piramida

Odtrgani stožec ali piramida je stožec ali piramida, ki ima vrh, ki jo je odrezala presekajoča ravnina. Letala je lahko poševna ali vzporedna z osnovo.

Okrnjeni valj ali prizma

Odtrgan valj ali prizma je valj ali prizma, ki ima eno osnovo, ki jo odreže presekajoča ravnina. Na drugo bazo ne vpliva okrnjenje.

Dvodimenzionalna

Dvedimenzionalni ali dve dimenziji je lastnost ravnine, ki kaže, da lahko gibanje poteka v dveh pravokotnih smereh.

Dvodimenzionalni prostor

Dvodimenzionalni prostor, ki se sicer imenuje dvodimenzionalni prostor, je geometrijska nastavitev, v kateri sta potrebni dve vrednosti (imenovani parametri) z…

Dve dimenziji

Dve dimenziji ali dvodimenzionalni je lastnost ravnine, ki kaže, da lahko gibanje poteka v dveh pravokotnih smereh.

Undecagon

Undecagon, ki ga sicer imenujejo Hendecagon, Endecagon ali 11-gon v geometriji, je enajststranski poligon.

Nedefinirano pobočje

Nedefinirano naklon se pojavi, ko je naklon za navpično črto. Navpična črta ima nedefinirano naklon, ker imajo vse točke na črti enako X-koordinato.

Krog enote

Krog enote je krog s polmerom 1, ki je osredotočen na izvor na ravnini x-y.

Varignon paralelogram štirikotnika

Varignonski paralelogram štirikolesnika je paralelogram, ki nastane s povezovanjem srednjih točk sosednjih strani štirikotnikov.

Vertex

Vrh je posebna točka matematičnega predmeta in je običajno lokacija, kjer se srečata dve ali več vrstic ali robov. V drugem smislu je točka vogalna točka geome…

Navpično

Navpična sredstva, usmerjena v naravnost navzgor in navzdol. Na primer, stena je navpična.

Navpični koti

Vertikalni koti so koti, ki so nasproti drug drugemu na presečišču dveh črt. V drugem smislu, glede na dve sekalni črti, naj bi bila dva neometljiva kota z ist…

Navpična hiperbola

Vertikalna hiperbola je stožčast odsek, ki ga je mogoče obravnavati kot elipse znotraj navzdol, ki se odpira navzgor ali navzdol. V bolj formalnem smislu hiper…

Glasnost

Prostornina je skupna količina prostora, zaprtega ali zasedenega v trdni snovi. Volume na splošno ima enote dolžine in razdalje (na primer CM 3 , v 3 , m 3 …

Obseg glede vzporednih presekov

Formula (Volume = A ∫ B a (x) DX, kjer je a (x) formula za območje vzporednih prerezov po celotnem celotnem dolžina trdne snovi.) In slika spodaj daj…

Pralec

Podložca ali anulus je območje med dvema koncentričnimi krogi, ki imata različne polmere. Območje podložke = π (R 2 - R 2 )

Metoda pralne lahke

Metoda podložke je metoda za izračun volumna trdne revolucije, ki je votla o svoji osi, tako da se vključi v količine neskončno majhnih rezin v obliki pranja, …

X-prestrez

Točka, na kateri se graf seka z osi x. X-prestrezki funkcije morajo biti realne številke, za razliko od korenin in ničle funkcije.

X-y ravnina

Ravnina, ki jo tvori osi x in osi y.

X-z letalo

Ravnina, ki jo tvori osi x in osi z.

Y-prestrez

Točka, na kateri graf seka osi y.

Y-z letalo

Ravnina, ki jo tvori osi y in osi z.

Z-prestrez

Točka, na kateri graf seka osi z.

Ničelne dimenzije

Zero dimenzije ali ničelna dimenzijska lastnost je lastnost točke, ki kaže, da ni mogoče gibanje, ne da bi zapustili to točko. Navajanje točke ima ničelne dime…

Nič naklona

Naklon nič pomeni, da je črta vodoravna črta. Vodoravna črta ima naklon 0, ker imajo vse njegove točke enako koordinato.

×

APP

Oglejte si našo brezplačno aplikacijo za iOS & Android.

Za več informacij o naši aplikaciji Obiščite tukaj!

Dodajte na domači zaslon

Dodajte matematiko Converse kot aplikacijo na svoj začetni zaslon.

APP

Oglejte si našo brezplačno namizno aplikacijo za MacOS, Windows & Linux.

Za več informacij o naši namizni aplikaciji Obiščite tukaj!

Razširitev brskalnika

Oglejte si naš brezplačni podaljšek brskalnika za Chrome, Firefox, Edge, Safari in Opera.

Za več informacij o razširitvi našega brskalnika Obiščite tukaj!

Dobrodošli v Math Converse

Rezervirano mesto

Rezervirano mesto

Navedite to stran

QR koda

Fotografirajte QR kodo, da delite to stran ali jo hitro odprete na telefonu:

Deliti
×