Hjem Alle Definisjoner Geometri Definisjoner

Geometri Definisjoner

Geometry Definitions Header Showcase

Bla gjennom vår voksende samling av geometri -definisjoner:

ABCE△ABC ~ △DEFDF

AA likhet

AA -likhet eller vinkelvinkel likhet betyr når to trekanter har tilsvarende vinkler som er kongruente som vist på bildet nedenfor, trekantene er like.

ABCDEF△ABC ≅ △DEF

Aas kongruens

AAS -kongruens eller vinkelvinkelside -kongruens er når to trekanter har tilsvarende vinkler og sider som er kongruente som vist på bildet nedenfor, trekantene…

(x,y)

Abscissa

I matematikk er Abscissa og ordinaten henholdsvis de første og andre koordinatene til et punkt i et koordinatsystem. Abscissa er den første koordinaten i et be…

Nøyaktighet

Nøyaktighet er hvor nær en tilnærming er til en faktisk verdi. I andre termer, i måling av et sett, refererer nøyaktighet til nærhet av målingene til en spesif…

Spiss vinkel

En akutt vinkel er en vinkel som har et mål mindre enn π & frasl; 2 radianer eller 90 ° grader.

Akutt trekant

En akutt trekant (eller akutt vinklet trekant) er en trekant der alle tre indre vinkler er akutte vinkler (mindre enn π & frasl; 2 radianer eller 90 g…

Høyde

Høyde ellers referert til som høyde er definert basert på konteksten den brukes i (luftfart, geometri, geografisk undersøkelse, sport, atmosfæretrykk og mange …

Høyde av en kjegle

Høyden eller høyden på en kjegle er avstanden fra spissen til en kjegle til basen. Det er det korteste linjesegmentet mellom spissen til en kjegle og den (muli…

Høyde på en sylinder

Høyden eller høyden på en sylinder er avstanden mellom basene til en sylinder. Det er det korteste linjesegmentet mellom (muligens utvidede) baser. Høyde kan o…

Høyde av et parallellogram

Høyden eller høyden på et parallellogram er avstanden mellom motsatte sider av et parallellogram. Det er det korteste linjesegmentet mellom motsatte sider. Høy…

Høyde av et prisme

Høyden eller høyden på et prisme er avstanden mellom de to basene til et prisme. Det er det korteste linjesegmentet mellom (muligens utvidede) baser. Høyde kan…

Høyde av en pyramide

Høyden eller høyden på en pyramide er avstanden fra spissen til basen til en pyramide. Det er det korteste linjesegmentet mellom spissen til en pyramide og (mu…

Høyde av en trapesoid

Høyden eller høyden på en trapesoid er avstanden mellom de to basene til en trapesoid. Det er det korteste linjesegmentet mellom basene. Høyde kan også brukes …

Høyde av en trekant

Høyden eller høyden på en trekant er avstanden mellom et toppunkt på en trekant og motsatt side. Det er det korteste linjesegmentet mellom et toppunkt av en tr…

Rr

Annulus

En annulus eller vaskemaskin er regionen mellom to konsentriske sirkler som har forskjellige radier. Området til en annulus = π (R 2 - r 2 )

Toppunkt

En spiss er toppunktet til en isosceles -trekant som har en vinkel som er forskjellig fra de to like vinklene. En spiss kan også være den vanlige toppunktet på…

Område av en sirkel

Området til en sirkel beregnes ved å bruke formelen: A = π R 2 hvor r representerer sirklerens radius.

Område av en likesidt trekant

Området til en likestilt trekant beregnes ved å bruke formelen: a = s 2 & radic; & nbsp; 3 & nbsp; & frasl; 4 hvor S representerer de likestillende t…

Bidimensjonalt rom

Bidimensjonalt rom ellers referert til som todimensjonalt rom er en geometrisk setting der to verdier (kalt parametere) er nødvendige for å bestemme plassering…

Akkord

En akkord av en sirkel er et rett linjesegment på det indre av en sirkel hvis endepunkter begge ligger på den sirkelen. Den uendelige linjeforlengelsen av en a…

Omkrets

Omkrets kan defineres av noen som avstanden rundt utsiden av et vilkårlig lukket objekt (noen ganger begrenset til et lukket buet objekt).

Kollinær

I geometri er kollineariteten til et sett med punkter egenskapen til å ligge på en enkelt linje. Et sett med poeng med denne eiendommen sies å være kollinær (n…

Komprimering

En komprimering eller sammentrekning er en transformasjon der en figur blir mindre. Kompresjoner kan være med hensyn til et punkt (komprimering av en geometris…

Samtidig

Samtidig refererer til når to eller flere linjer eller kurver er hverandre på et enkelt punkt.

Diameter

Diameter er et linjesegment som forbinder to punkter på en sirkel eller sfære som passerer gjennom sentrum. Diameter brukes også til å referere til den spesifi…

Endecagon

En endecagon som ellers omtales som en undecagon, hendecagon eller 11-gon i geometri er en elleve sidig polygon.

Like

Et poeng sies å være like fra et sett med objekter hvis avstandene mellom det punktet og hvert objekt i settet er like.

Fikset

Fast betyr at objektet blir sett på som fast i planet, slik at det ikke kan hentes og vippes hvis det refererer til et planobjekt. Som et resultat er speilbild…

Høyde

Høyde ellers referert til som høyde er definert basert på konteksten den brukes i (luftfart, geometri, geografisk undersøkelse, sport, atmosfæretrykk og mange …

Høyden på en kjegle

Høyden eller høyden på en kjegle er avstanden fra spissen til en kjegle til basen. Det er det korteste linjesegmentet mellom spissen til en kjegle og den (muli…

Høyden på en sylinder

Høyden eller høyden på en sylinder er avstanden mellom basene til en sylinder. Det er det korteste linjesegmentet mellom (muligens utvidede) baser. Høyde kan o…

Høyden på et parallellogram

Høyden eller høyden til et parallellogram er avstanden mellom motsatte sider av et parallellogram. Det er det korteste linjesegmentet mellom motsatte sider. Hø…

Høyden på et prisme

Høyden eller høyden til et prisme er avstanden mellom de to basene til et prisme. Det er det korteste linjesegmentet mellom (muligens utvidede) baser. Høyde ka…

Høyden på en pyramide

Høyden eller høyden til en pyramide er avstanden fra spissen til basen til en pyramide. Det er det korteste linjesegmentet mellom spissen til en pyramide og (m…

Høyden på en trapesoid

Høyden eller høyden til en trapesoid er avstanden mellom de to basene til en trapesoid. Det er det korteste linjesegmentet mellom basene. Høyde kan også brukes…

Høyden på en trekant

Høyden eller høyden på en trekant er avstanden mellom et toppunkt på en trekant og motsatt side. Det er det korteste linjesegmentet mellom et toppunkt av en tr…

Hendecagon

En hendecagon som ellers refererte til som en undecagon, endecagon eller 11-gon i geometri er en elleve sidig polygon. Navnet Hendecagon, fra gresk Hendeka, so…

Horisontal

Horisontale midler orientert i en posisjon vinkelrett på opp og ned, og derfor parallelt med en flat overflate. For eksempel er et gulv eller horisonten begge …

Drage

En drage er en plan konveks firkantet bestående av to tilstøtende sider av lengde A og de to andre sidene av lengde B som er kongruente.

Lemniscate

A lemniscate is a curve usually expressed in polar coordinates and is in the form of any of the various figure eight shaped curves.

Stump vinkel

En stump vinkel er en vinkel som har et mål som er større enn π & frasl; 2 radianer eller 90 ° grader, men mindre enn π radianer eller 180 ° grad…

Stump trekant

En stump trekant (eller stump vinklet trekant) er en trekant der en av de indre vinklene er en stump vinkel (større enn π & frasl; 2 radianer eller 90…

(x,y)

Ordinat

I matematikk er ordinat og abscissa henholdsvis andre og første koordinater for et punkt i et koordinatsystem. Ordinaten er den andre koordinaten i et bestilt …

Pappus; s teorem

Pappuses teorem eller teorem om Pappus refererer generelt til flere forskjellige teorier. De inkluderer Pappus's Centroid Theorem, Pappus -kjeden, Pappus&…

Omkrets

En omkrets er en sti som omfatter eller omgir en todimensjonal form. Begrepet omkrets refererer enten til kurven som utgjør grensen til en lamina eller ellers …

Π π

Pi (π, π)

Pi (π, π) er den sekstende bokstaven i det greske alfabetet, som representerer lyden [P]. I systemet med greske tall har den en verdi på 80.

Punkt

A point is the geometric figure formed at the intersection of two distinct lines.

Lignende

To tall sies å være like når alle tilsvarende vinkler er like og alle avstander økes eller reduseres i samme forhold, kalt forholdet mellom forstørrelse.

Takeaway -vinkel

En takeaway -vinkel er vinkelen kuttet ut av en sirkulær overflate eller papir, slik at overflaten kan rulles inn i en høyre sirkulær kjegle.

Τ τ

Tau (τ, τ)

Tau (τ, τ) er den 19. bokstaven i det greske alfabetet. I systemet med greske tall har den en verdi på 300.

Teorem of Pappus

Teoremet om Pappus eller Pappus's teorem refererer generelt til flere forskjellige teorier. De inkluderer Pappus's Centroid Theorem, Pappus -kjeden, …

Θ θ

Theta (θ, θ)

Theta (θ, θ) er den åttende bokstaven i det greske alfabetet, avledet fra det fønikiske bokstaven Teth. I systemet med greske tall har den verdien 9.

Tverrgående

En tverrgående er en linje som passerer gjennom to linjer i samme plan på to forskjellige punkter. Transversaler spiller en rolle i å fastslå om to andre linje…

Avkortet kjegle eller pyramide

En avkortet kjegle eller pyramide er en kjegle eller pyramide som har sin spiss avskåret av et kryssende plan. Flyet kan være enten skrå eller parallelt med ba…

Avkortet sylinder eller prisme

En avkortet sylinder eller prisme er en sylinder eller prisme som har en base avskåret av et kryssende plan. Den andre basen påvirkes ikke av avkortningen.

Todimensjonal

To dimensjonale eller to dimensjoner er egenskapen til et fly som indikerer at bevegelse kan finne sted i to vinkelrett retninger.

To dimensjonalt rom

To dimensjonalt rom ellers referert til som bi-dimensjonalt rom er en geometrisk setting der to verdier (kalt parametere) er påkrevd for å bestemme plasseringe…

To dimensjoner

To dimensjoner eller todimensjonal er egenskapen til et fly som indikerer at bevegelse kan finne sted i to vinkelrett retninger.

Undecagon

En undecagon som ellers omtales som en hendecagon, endecagon eller 11-gon i geometri er en elleve sidig polygon.

Udefinert skråning

Udefinert skråning oppstår når skråningen er for en vertikal linje. En vertikal linje har en udefinert skråning fordi alle punkter på linjen har samme X-koordi…

Enhetssirkel

Enhetssirkelen er en sirkel med en radius på 1 som er sentrert ved opprinnelsen på X-Y-planet.

Varignon parallelogram av en firedobling

Et Varignon -parallellogram av en firkantet er et parallellogram dannet ved å koble midtpunktene på tilstøtende sider av en firkantet.

Toppunkt

Et toppunkt er et spesielt punkt for et matematisk objekt og er vanligvis et sted der to eller flere linjer eller kanter møtes. Andre termer er et toppunkt et …

Vertikal

Vertikale midler orientert i en rett opp og ned stilling. For eksempel er en vegg vertikal.

Vertikale vinkler

Vertikale vinkler er vinkler som er overfor hverandre i skjæringspunktet mellom to linjer. I andre termer, gitt to kryssende linjer, sies de to ikke -tilstøten…

Vertikal hyperbola

En vertikal hyperbola er en konisk seksjon som kan tenkes å være en innvendig ellipse som åpnes oppover eller nedover. I mer formelle termer en hyperbola betyr…

Volum

Volumet er den totale mengden plass som er lukket eller okkupert i et fast stoff. Volumet har vanligvis enheter med lengde og avstand kubet (for eksempel cm 3…

Volum etter parallelle tverrsnitt

Formelen (volum = a ∫ b a (x) dx, hvor a (x) er formelen for området parallelle tverrsnitt over hele Lengden på faststoffet.) Og bildet nedenfor gir …

Vaskemaskin

En vaskemaskin eller annulus er regionen mellom to konsentriske sirkler som har forskjellige radier. Området til en vaskemaskin = π (R 2 - r 2 )

Vaskemetode

Vaskemetoden er en metode for å beregne volumet av et faststoff av revolusjon som er hult om dens akse ved å integrere over volumene av uendelig skiveformede s…

X-avskjæring

Et punkt der en graf krysser med x-aksen. X-avskjæringen av en funksjon må være reelle tall, i motsetning til røtter og nuller av en funksjon.

X-Y-plan

Et plan dannet av x-aksen og y-aksen.

X-Z-plan

Et plan dannet av x-aksen og z-aksen.

Y-avskjæring

Et punkt der en graf krysser Y-aksen.

Y-Z-plan

Et plan dannet av y-aksen og z-aksen.

Z-avskjæring

Et punkt der en graf krysser z-aksen.

Null dimensjoner

Null dimensjoner eller null dimensjonal er egenskapen til et punkt som indikerer at ingen bevegelse er mulig uten å forlate det punktet. Å si at et punkt har n…

Null skråning

En helling på null betyr at linjen er en horisontal linje. En horisontal linje har skråning på 0 fordi alle poengene sine har samme y-koordinat.

×

App

Sjekk ut vår gratis app for iOS & Android.

For mer informasjon om appen vår Besøk her!

Legg til startskjermen

Legg til Math Converse som app på startskjermen.

App

Sjekk ut vår gratis stasjonære applikasjon for MacOS, Windows & Linux.

For mer informasjon om skrivebordsprogrammet vårt Besøk her!

Nettleserutvidelse

Sjekk ut vår gratis nettleserutvidelse for Chrome, Firefox, Edge, Safari og Opera.

For mer informasjon om nettleserens utvidelse Besøk her!

Velkommen til Math Converse

Stedholder

Stedholder

Sitat denne siden

QR kode

Ta et bilde av QR -koden for å dele denne siden eller for å åpne den raskt på telefonen:

Dele
×