Doma Vse Definicije Aplikacije v resničnem svetu Predpona Opredelitev

Predpona Opredelitev

A prefix is an affix which is placed before the stem of a word to denote additional information or change the meaning of that word. Particularly in the study of languages, a prefix is also called a preformative, because it alters the form of the word to which it is affixed.

Pregled

Prefixes, like other affixes, can be either inflectional or derivational. Inflectional prefixes create a new form of a word with the same basic meaning and same lexical category. In contrast derivational prefixes create a new word with a new semantic meaning and sometimes also a different lexical category. Prefixes like all affixes, are usually bound morphemes.

English has no inflectional prefixes, using only suffixes for that purpose. Adding a prefix to the beginning of an English word changes it to a different word. For instance, when the prefix un- is added to the word happy, it creates the word unhappy thus altering the meaning of the word.

The word prefix is itself made up of the stem fix (meaning attach), and the prefix pre- (meaning before), both of which are derived from Latin roots.

Numeral or number prefixes are prefixes derived from numerals or occasionally other numbers. In English and various other languages, they are used to coin numerous series of words.

Primeri

Some examples of prefixes include:

  • Unicycle, bicycle, tricycle (1-cycle, 2-cycle, 3-cycle)

  • Biped, quadruped (2 legs, 4 legs)

  • Dyad, triad (2 parts, 3 parts)

  • Decimal, hexadecimal (base-10, base-16)

  • September, October, November, December (month 7, month 8, month 9, month 10)

  • Centipede, millipede (around 100 legs, around 1000 legs)

  • Septuagenarian, octogenarian (70-79 years old, 80-89 years old)

SI predpone

Tu je tabela predpona SI in nekatere njihove lastnosti:

Ime in simbol

Baza 10

Decimalno

Angleška beseda

Posvojitev

Kratka lestvica

Dolga lestvica

Quetta (Q)

1030

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Nonillion

Kvintilion

2022

Ronna (R)

1027

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Octillion

2022

Yotta (y)

1024

1,000,000,000,000,000,000,000,000

September

Kvadrat

1991

Zetta (z)

1021

1,000,000,000,000,000,000,000

Sextillion

Trilliard

1991

Exa (e)

1018

1,000,000,000,000,000,000

Kvintilion

Trilijone

1975

PETA (P)

1015

1,000,000,000,000,000

Kvadrat

Biljard

1975

Tera (t)

1012

1,000,000,000,000

Trilijone

Milijarda

1960

Giga (g)

109

1,000,000,000

Milijarda

Milliard

1960

Mega (m)

106

1,000,000

Milijon

1873

Kilogram (k)

103

1,000

Tisoč

1795

Hekto (h)

102

100

Sto

1795

Deca (DA)

101

10

Deset

1795

Eno (1)

100

1

Ena

-

Deci (d)

10-1

0.1

Deseti

1795

Centi (c)

10-2

0.01

Stoti

1795

Milli (m)

10-3

0.001

Tisoč

1795

Mikro (µ)

10-6

0.000001

Milijon

1873

Nano (n)

10-9

0.000000001

Milijarda

Milliardth

1960

Pico (P)

10-12

0.000000000001

Trilijon

Milijarda

1960

Femto (f)

10-15

0.000000000000001

Kvadrilionth

Biljard

1964

Atto (a)

10-18

0.000000000000000001

Kvintilionth

Trilijon

1964

Zepto (z)

10-21

0.000000000000000000001

Sextillionth

Trilliardth

1991

Yocto (y)

10-24

0.000000000000000000000001

September

Kvadrilionth

1991

Ronto (r)

10-27

0.000000000000000000000000001

Octillionth

2022

Quecto (q)

10-30

0.000000000000000000000000000001

Nonillionth

Kvintilionth

2022

Druge opredelitve enote predpone

Pretvorite v drugo enoto predpone

Abecedni

Vzvratno abecedno

Greatest to Smallest

Smallest to Greatest

Abecedni

Vzvratno abecedno

Greatest to Smallest

Smallest to Greatest

Krog (decimalna mesta):

Izjava o omejitvi odgovornosti

Čeprav smo si prizadevali za testiranje tega pretvornika enot, ne smemo biti odgovorni za kakršne koli posebne, naključne, posredne ali posledične škode ali denarne izgube, ki izhajajo iz ali v povezavi z uporabo katerega koli od pretvorniških orodij in informacije, pridobljene s te spletne strani. Ta pretvornik enot je na voljo kot storitev, uporabite na lastno odgovornost. Ne uporabljajte izračunov za nič, kjer bi lahko izguba življenja, denarja, premoženja itd lahko nastala zaradi netočnih konverzij enot.

For more information: please see our full disclaimer.

Viri

“Prefix.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 5 Sept. 2023, en.wikipedia.org/wiki/Prefix.

“Numeral prefix.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 5 Sept. 2023, en.wikipedia.org/wiki/Numeral_prefix.

×

APP

Oglejte si našo brezplačno aplikacijo za iOS & Android.

Za več informacij o naši aplikaciji Obiščite tukaj!

Dodajte na domači zaslon

Dodajte matematiko Converse kot aplikacijo na svoj začetni zaslon.

APP

Oglejte si našo brezplačno namizno aplikacijo za MacOS, Windows & Linux.

Za več informacij o naši namizni aplikaciji Obiščite tukaj!

Razširitev brskalnika

Oglejte si naš brezplačni podaljšek brskalnika za Chrome, Firefox, Edge, Safari in Opera.

Za več informacij o razširitvi našega brskalnika Obiščite tukaj!

Dobrodošli v Math Converse

Rezervirano mesto

Rezervirano mesto

Navedite to stran

QR koda

Fotografirajte QR kodo, da delite to stran ali jo hitro odprete na telefonu:

Deliti

Tisk
Kopirajte povezavo
CITE STRAN
E-naslov
Facebook
𝕏
Whatsapp
Reddit
Sms
Skype
Linija
Google učilnica
Google zaznamki
Facebook messenger
Evernote
Telegram
LinkedIn
Žep
DUABAN
WeChat
Trello
QR koda
×