У дома всичко Дефиниции Преди Калкул Дефиниции

Преди Калкул Дефиниции

Разгледайте нашата нарастваща колекция от дефиниции преди Калкул:

ARC =_ΔyΔx

ДЪГА

ARC Съкращение на средната скорост на промяна е промяната в стойността на количество, разделено на изминалото време. За дадена функция това е промяната в y-сто…

Алгоритъм

Алгоритъмът е специфичен набор от инструкции за извършване на процедура или решаване на проблем, обикновено с изискването процедурата да се прекрати в даден мо…

Самолет Арганд

Равнината на Арганд, известна иначе като сложната равнина, z-равнината или равнината на Гаус, е геометрично представяне на сложните числа, установени от реална…

ARC =_ΔyΔx

Средна степен на промяна

Средната норма на промяна или дъга е промяната в стойността на количество, разделено на изминалото време. За дадена функция това е промяната в y-стойност ([…

Дидноизмерно пространство

Дидноизмерното пространство, наричано по друг начин като двуизмерно пространство, е геометрична настройка, при която са необходими две стойности (наречени пара…

Продукт на кутията

Продуктът на кутията, наричан по друг начин като скаларен троен продукт, смесен продукт и троен скаларен продукт, е метод за умножаване на три 3-измерени векто…

Сложна равнина

Сложната равнина, известна иначе като равнина на Арганд, Z-равнина или Gauss, е геометрично представяне на сложните числа, установени от реалната ос и перпенди…

Компресия

Компресията или свиването е трансформация, при която фигурата става все по -малка. Компресиите могат да бъдат по отношение на точка (компресия на геометрична ф…

Δ δ

Делта (δ, δ)

Delta (δ, δ) е четвъртата буква на гръцката азбука. В системата на гръцките цифри той има стойност 4.

Фиксиран

Фиксиран означава, че обектът се счита за фиксиран в равнината, така че да не може да бъде прибран и обърнат, ако се отнася до равнинен обект. В резултат на то…

Гръцка азбука

Гръцката азбука се използва за писане на гръцкия език от края на девети или началото на осми век пр.н.е. Той е получен от по -ранната финикийска азбука и е пър…

Хоризонтална дилатация

Хоризонтална дилатация или разтягане е разтягане, при което фигура на равнината се изкривява хоризонтално.

Хоризонтален участък

Хоризонтално разтягане или дилатация е участък, при който фигура на равнината се изкривява хоризонтално.

Прекратяване на скока

Прекратяването на скока или прекъсването на стъпка е прекъсване, при което графиката стъпва или скача от едно свързано парче от графиката към друго. Това е пре…

Lemniscate

A lemniscate is a curve usually expressed in polar coordinates and is in the form of any of the various figure eight shaped curves.

Смесен продукт

Смесен продукт, наричан по друг начин като скаларен троен продукт, троен скаларен продукт и кутия продукт е метод за умножаване на три 3-измерени вектора, обик…

Ω ω

Омега (ω, ω)

Omega (ω, ω) е 24 -та и последната буква на гръцката азбука. В системата на гръцките цифри той има стойност 800.

Φ φ

Phi (φ, φ)

Phi (φ, φ) е 21 -ва буква на гръцката азбука. В системата на традиционните гръцки цифри, PHI има стойност 500 (φ ʹ) или 500 000 (͵ φ).

Ρ ρ

Rho (ρ, ρ)

Rho (ρ, ρ) е 17 -та буква на гръцката азбука. В системата на гръцките цифри има стойност 100. Извлича се от Phoenician Letter Res.

Скаларен троен продукт

Скаларен троен продукт, наричан иначе като троен скаларен продукт, смесен продукт и кутия продукт, е метод за умножаване на три 3-измерени вектора, обикновено …

Σ σ

Сигма (σ, σ)

Sigma (σ, σ) е осемнадесетата буква на гръцката азбука. В системата на гръцките цифри тя има стойност 200. Като цяло математика, главни букви Σ се използв…

Стъпка прекъсване

Стъпка прекъсване или прекъсване на скока е прекъсване, при което графиката стъпва или скача от едно свързано парче от графиката към друго.

Τ τ

Тау (τ, τ)

Тау (τ, τ) е 19 -та буква на гръцката азбука. В системата на гръцките цифри той има стойност 300.

Теорема на Папус

Теоремата за теоремата на Pappus или Pappus & Apos обикновено се отнасят до няколко различни теореми. Те включват Centroid теорема на Pappus, веригата Pappus, …

Троен скаларен продукт

Тройният скаларен продукт, наричан по друг начин като скаларен троен продукт, смесен продукт и кутия продукт е метод за умножаване на три 3-измерени вектора, о…

Двуизмерни

Двумерни или две измерения е свойството на равнина, която показва, че движението може да се извърши в две перпендикулярни посоки.

Двуизмерно пространство

Двуизмерното пространство, наричано по друг начин като двуизмерно пространство, е геометрична настройка, при която са необходими две стойности (наречени параме…

Две измерения

Две измерения или двуизмерни е свойството на равнина, която показва, че движението може да се извърши в две перпендикулярни посоки.

Единичен вектор

Единичният вектор е вектор с дължина или величина 1. Понякога векторът на единицата също се нарича вектор на посоката.

Вектор

Векторите са количество, нарисувани като стрелка, с посока и величина. Например силата и скоростта са вектори. Ако количеството има величина, но няма посока, т…

Скорост

Скоростта на обекта е скоростта на промяна на позицията му по отношение на референтна рамка и е функция на времето.

Вертикална компресия

Вертикалната компресия или свиване е компресия, при която фигура на равнината се изкривява вертикално.

Вертикална дилатация

Вертикалната дилатация или разтягане е разтягане, при което фигура на равнината се изкривява вертикално.

Тест за вертикална линия

Тестът на вертикалната линия е графичен метод за определяне дали една крива в равнината представлява графиката на функция чрез визуално изследване на броя на п…

Вертикално изместване

В геометрията вертикално изместване, известно иначе като вертикален превод, е превод на геометричен обект в посока, успоредна на вертикалната ос на декартовата…

Вертикално свиване

Вертикално свиване или компресия е свиване, при което фигура на равнината се изкривява вертикално.

Вертикален участък

Вертикално разтягане или дилатация е разтягане, при което фигура на равнината се изкривява вертикално.

Вертикален превод

В геометрията вертикален превод, известен иначе като вертикално изместване, е превод на геометричен обект в посока, успоредна на вертикалната ос на декартовата…

Сила на звука

Обемът е общото количество пространство, затворено или заето в солида. Обемът обикновено има единици с дължина и разстояние кубче (като CM 3 , в 3 , M 3 km…

X-Y равнина

Равнина, образувана от оста x и оста y.

X-Z равнина

Равнина, образувана от оста x и z-оста.

Y-Z равнина

Равнина, образувана от оста y и z-оста.

Нулева матрица

Нулевата матрица е m x n матрица, където всичките му елементи са равни на нула и обозначени с 0 . Нулевите матрици понякога се наричат ​​също нулеви матрици.

Нулев вектор

Вектор с магнитуд нула. Обозначен 0, той е вектор с дължина 0 и по този начин има всички компоненти, равни на нула.

×

Приложение

Вижте нашето безплатно приложение за iOS & Android.

За повече информация относно нашето приложение Посетете тук!

Добави към началния екран

Добавете Math Converse като приложение към вашия начален екран.

Приложение

Вижте нашето безплатно приложение за настолни компютри за MacOS, Windows & Linux.

За повече информация относно нашето настолно приложение Посетете тук!

Разширение на браузъра

Вижте нашето безплатно разширение на браузъра за Chrome, Firefox, Edge, Safari и Opera.

За повече информация относно разширението на нашия браузър Посетете тук!

Добре дошли в Math Converse

Заплаща

Заплаща

Цитирайте тази страница

QR код

Направете снимка на QR кода, за да споделите тази страница или да я отворите бързо на телефона си:

Дял

Печат
Копирай връзка
Цитирайте страницата
електронна поща
Facebook
𝕏
WhatsApp
Reddit
СМС
Skype
Линия
Google Classroom
Отметки на Google
Facebook Messenger
Evernote
Телеграма
LinkedIn
Джоб
Дъбан
WeChat
Трело
QR код
×