Thuis Alle Definities Pre-calculus Definities

Pre-calculus Definities

Blader door onze groeiende verzameling pre-calculus definities:

ARC =_ΔyΔx

BOOG

Boog een afkorting van de gemiddelde veranderingspercentage is de verandering in de waarde van een hoeveelheid gedeeld door de verstreken tijd. Voor een functi…

Algoritme

Een algoritme is een specifieke reeks instructies voor het uitvoeren van een procedure of het oplossen van een probleem, meestal met de vereiste dat de procedu…

Argand -vliegtuig

Het Argand-vlak dat ook bekend staat als het complexe vlak, z-vlak of Gauss-vlak is een geometrische weergave van de complexe getallen die zijn vastgesteld doo…

ARC =_ΔyΔx

Gemiddelde veranderingspercentage

Gemiddelde verandering van verandering of boog is de verandering in de waarde van een hoeveelheid gedeeld door de verstreken tijd. Voor een functie is dit de v…

Bidimensionale ruimte

Bidimensionale ruimte anders aangeduid als tweedimensionale ruimte is een geometrische instelling waarin twee waarden (parameters worden genoemd) vereist om de…

Doosproduct

Box-product anders aangeduid als Scalair Triple Product, Mixed Product en Triple Scalair Product is een methode om drie driedimensionale vectoren te vermenigvu…

Complex vlak

Het complexe vlak dat ook bekend staat als het Argand-vlak, Z-vlak of Gauss-vlak is een geometrische weergave van de complexe getallen die zijn vastgesteld doo…

Compressie

Een compressie of samentrekking is een transformatie waarbij een figuur kleiner wordt. Compressies kunnen zijn met betrekking tot een punt (compressie van een …

Δ δ

Delta (Δ, δ)

Delta (δ, 8) is de vierde letter van het Griekse alfabet. In het systeem van Griekse cijfers heeft het een waarde van 4.

Vast

Opgelost betekent dat het object wordt beschouwd als vast in het vlak, zodat het mogelijk niet wordt opgehaald en omgedraaid als het naar een vlakke object wor…

Grieks alfabet

Het Griekse alfabet is gebruikt om de Griekse taal te schrijven sinds de late negende of vroege achtste eeuw voor Christus. Het is afgeleid van het eerdere Fen…

Horizontale verwijding

Een horizontale dilatatie of rek is een stuk waarin een vlakke figuur horizontaal wordt vervormd.

Horizontaal stuk

Een horizontale stuk of dilatatie is een stuk waarin een vlakfiguur horizontaal wordt vervormd.

Spring discontinuïteit

Een sprong discontinuïteit of stap discontinuïteit is een discontinuïteit waarbij de grafiek stapt of springt van het ene aangesloten stuk van de grafiek naar …

Lemniscate

A lemniscate is a curve usually expressed in polar coordinates and is in the form of any of the various figure eight shaped curves.

Gemengd product

Gemengd product anders aangeduid als Scalair Triple Product, Triple Scalair Product en Box-product is een methode om drie driedimensionale vectoren te vermenig…

Ω ω

Omega (ω, ω)

Omega (ω, ω) is de 24e en laatste letter van het Griekse alfabet. In het systeem van Griekse cijfers heeft het een waarde van 800.

Φ φ

Phi (φ, φ)

Phi (φ, φ) is de 21e letter van het Griekse alfabet. In het systeem van traditionele Griekse cijfers heeft PHI een waarde van 500 (φ ʹ) of 500.000 (͵ `…

Ρ ρ

Rho (ρ, ρ)

Rho (ρ, ρ) is de 17e letter van het Griekse alfabet. In het systeem van Griekse cijfers heeft het een waarde van 100. Het is afgeleid van Fenicische letter Res.

Scalair drievoudig product

Scalair drievoudige product anders aangeduid als drievoudig scalair product, gemengd product- en doosproduct is een methode om drie driedimensionale vectoren t…

Σ σ

Sigma (σ, σ)

Sigma (σ, σ) is de achttiende letter van het Griekse alfabet. In het systeem van Griekse cijfers heeft het een waarde van 200. In het algemeen wiskunde, hoofdl…

Stap discontinuïteit

Een stap discontinuïteit of spring discontinuïteit is een discontinuïteit waarbij de grafiek stapt of springt van het ene aangesloten stuk van de grafiek naar …

Τ τ

Tau (τ, τ)

Tau (τ, τ) is de 19e letter van het Griekse alfabet. In het systeem van Griekse cijfers heeft het een waarde van 300.

Stelling van Pappus

De stelling van Pappus of Pappus & Apos; s Stelling verwijst in het algemeen naar verschillende stellingen. Ze omvatten Pappus & Apos; S Centroid Stelling, The…

Drievoudige scalair product

Triple Scalair-product anders aangeduid als Scalair Triple Product, Mixed Product en Box-product is een methode om drie driedimensionale vectoren te vermenigvu…

Tweedimensionaal

Tweedimensionale of twee dimensies is de eigenschap van een vlak dat aangeeft dat beweging in twee loodrechte richtingen kan plaatsvinden.

Tweedimensionale ruimte

Tweedimensionale ruimte die anders wordt aangeduid als bi-dimensionale ruimte is een geometrische instelling waarin twee waarden (parameters worden genoemd) ve…

Twee dimensies

Twee dimensies of tweedimensionaal is de eigenschap van een vlak dat aangeeft dat beweging in twee loodrechte richtingen kan plaatsvinden.

Eenheid Vector

Een eenheidsvector is een vector met een lengte of grootte van 1. Soms wordt de eenheidsvector ook een richtingvector genoemd.

Vector

Vectoren zijn een kwantiteit, getekend als een pijl, met zowel richting als grootte. Kracht en snelheid zijn bijvoorbeeld vectoren. Als een hoeveelheid een gro…

Snelheid

De snelheid van een object is de snelheid van verandering van zijn positie ten opzichte van een referentiekader en is een functie van de tijd.

Verticale compressie

Een verticale compressie of krimp is een compressie waarbij een vlakke figuur verticaal wordt vervormd.

Verticale verwijding

Een verticale dilatatie of rek is een stuk waarin een vlakke figuur verticaal wordt vervormd.

Verticale lijntest

De verticale lijntest is een grafische methode om te bepalen of een curve in het vlak de grafiek van een functie vertegenwoordigt door het aantal kruispunten v…

Verticale verschuiving

In geometrie is een verticale verschuiving die ook bekend als verticale vertaling, een vertaling van een geometrisch object in een richting parallel aan de ver…

Verticale krimp

Een verticale krimp of compressie is een krimp waarin een vlakfiguur verticaal wordt vervormd.

Verticaal stuk

Een verticale rek of dilatatie is een stuk waarin een vlakke figuur verticaal wordt vervormd.

Verticale vertaling

In geometrie is een verticale vertaling die ook bekend als verticale verschuiving, een vertaling van een geometrisch object in een richting parallel aan de ver…

Volume

Volume is de totale hoeveelheid ruimte ingesloten of bezet in een vaste stof. Volume heeft over het algemeen eenheden van lengte en afstand in blokjes (zoals c…

X-y vliegtuig

Een vliegtuig gevormd door de x-as en de y-as.

X-Z-vliegtuig

Een vliegtuig gevormd door de x-as en de z-as.

Y-Z-vliegtuig

Een vliegtuig gevormd door de y-as en de z-as.

Nulmatrix

Een nulmatrix is ​​een M x N -matrix waarbij alle elementen gelijk zijn aan nul en aangeduid met 0 . Zero -matrices worden soms ook wel nulmatrices genoemd.

Nul vector

Een vector met een grootte van nul. Aangeduid met 0, het is een vector van lengte 0 en heeft dus alle componenten gelijk aan nul.

×

App

Bekijk onze gratis app voor iOS & Android.

Voor meer informatie over onze app Bezoek hier!

Toevoegen aan het startscherm

Voeg wiskundeconverse toe als app aan uw startscherm.

App

Bekijk onze gratis desktop -applicatie voor macOS, Windows & Linux.

Voor meer informatie over onze desktoptoepassing Bezoek hier!

Browserverlenging

Bekijk onze gratis browserverlenging voor Chrome, Firefox, Edge, Safari en Opera.

Voor meer informatie over onze browserverlenging Bezoek hier!

Welkom bij Math Converse

Tijdelijke plaats

Tijdelijke plaats

Citeer deze pagina

QR code

Maak een foto van de QR -code om deze pagina te delen of om deze snel op uw telefoon te openen:

Deel
×