Casa Totes Definicions Pre-càlcul Definicions

Pre-càlcul Definicions

Consulteu la nostra creixent col·lecció de definicions pre-càlcules:

ARC =_ΔyΔx

Arc

Arc Una abreviació de la taxa de canvi mitjana és el canvi en el valor d'una quantitat dividida pel temps transcorregut. Per a una funció, aquest és el ca…

Algorisme

Un algorisme és un conjunt específic d’instruccions per dur a terme un procediment o resoldre un problema, normalment amb el requisit que el procediment finali…

Avió ardon

El pla d'Artand també conegut com el pla complex, el pla Z o el pla Gauss és una representació geomètrica dels nombres complexos establerts per l'eix…

ARC =_ΔyΔx

Taxa mitjana de canvi

La taxa mitjana de canvi o arc és el canvi en el valor d’una quantitat dividida pel temps transcorregut. Per a una funció, aquest és el canvi en el valor y (&#…

Espai bidimensional

L’espai bidimensional que s’anomena d’altra manera com a espai bidimensional és una configuració geomètrica en la qual es requereixen dos valors (anomenats par…

Producte de caixa

El producte de caixa es coneix com a producte triple escalar, producte mixt i triple producte escalar és un mètode per multiplicar tres vectors tridimensionals…

Pla complex

El pla complex que també es coneix com el pla Ardand, el pla Z o el pla Gauss és una representació geomètrica dels nombres complexos establerts per l’eix real …

Compressió

Una compressió o contracció és una transformació en la qual una figura es fa més petita. Les compressions poden ser respecte d’un punt (compressió d’una figura…

Δ δ

Delta (Δ, Δ)

Delta (Δ, Δ) és la quarta lletra de l’alfabet grec. Al sistema de números grecs té un valor de 4.

Solucionat

S'ha corregit significa que l'objecte es considera fixat en l'avió de manera que no es pugui recollir i volar si es refereix a un objecte pla. C…

Alfabet grec

L’alfabet grec s’ha utilitzat per escriure la llengua grega des de finals del novè o principis del segle VIII aC. Es deriva de l’alfabet fenici anterior i va s…

Dilatació horitzontal

Una dilatació o estirament horitzontal és un estirament en el qual es distorsiona horitzontalment una figura del pla.

Estirament horitzontal

Un estirament o dilatació horitzontal és un estirament en el qual es distorsiona una figura del pla horitzontalment.

Saltar discontinuïtat

Una discontinuïtat de salt o discontinuïtat de pas és una discontinuïtat on el gràfic trepitja o salta d’una peça connectada del gràfic a una altra. És una dis…

Lemniscate

A lemniscate is a curve usually expressed in polar coordinates and is in the form of any of the various figure eight shaped curves.

Producte mixt

Producte mixt altrament conegut com a producte triple escalar, producte triple escalar i producte de caixa és un mètode per multiplicar tres vectors tridimensi…

Ω ω

Omega (ω, ω)

Omega (ω, ω) és la 24a i última lletra de l’alfabet grec. Al sistema de números grecs té un valor de 800.

Φ φ

Phi (φ, φ)

Phi (φ, φ) és la 21a lletra de l’alfabet grec. En el sistema de números tradicionals grecs, PHI té un valor de 500 (φ ʹ) o 500.000 (͵ φ).

Ρ ρ

Rho (ρ, ρ)

Rho (ρ, ρ) és la 17a lletra de l’alfabet grec. Al sistema de números grecs té un valor de 100. Es deriva de la lletra fenícia res.

Producte Triple Scalar

Producte Triple Scalar Altrament anomenat producte triple escalar, producte mixt i producte de caixa és un mètode per multiplicar tres vectors tridimensionals,…

Σ σ

Sigma (σ, σ)

Sigma (σ, σ) és la divuitena lletra de l’alfabet grec. En el sistema de números grecs, té un valor de 200. En general Matemàtiques, majúscules Σ s'ut…

Discontinuïtat del pas

Una discontinuïtat de pas o discontinuïtat de pas és una discontinuïtat on el gràfic fa un pas o salta d’una peça connectada del gràfic a una altra.

Τ τ

Tau (τ, τ)

El tau (τ, τ) és la 19a lletra de l’alfabet grec. Al sistema de números grecs té un valor de 300.

Teorema de Pappus

El teorema de Pappus o Pappus & Apos; s Teorema es refereix generalment a diversos teoremes diferents. Inclouen el teorema de Pappus & Apos; s Centroid, la cad…

Producte Triple Scalar

Producte triple escalar que es coneix com a producte triple escalar, producte mixt i producte de caixa és un mètode per multiplicar tres vectors tridimensional…

Bidimensional

Les dimensions dues dimensionals o dues són la propietat d’un pla que indica que el moviment pot tenir lloc en dues direccions perpendiculars.

Espai bidimensional

L’espai bidimensional altrament anomenat espai bit-dimensional és una configuració geomètrica en la qual es requereixen dos valors (anomenats paràmetres) per d…

Dues dimensions

Dues dimensions o dues dimensions és la propietat d’un pla que indica que el moviment pot tenir lloc en dues direccions perpendiculars.

Vector de la unitat

Un vector d’unitat és un vector amb una longitud o una magnitud de 1. De vegades, el vector de la unitat també s’anomena vector de direcció.

Vector

Els vectors són una quantitat, dibuixada com a fletxa, amb direcció i magnitud. Per exemple, la força i la velocitat són vectors. Si una quantitat té una magni…

Velocitat

La velocitat d’un objecte és la taxa de canvi de la seva posició respecte d’un marc de referència i és funció del temps.

Compressió vertical

Una compressió o encongiment vertical és una compressió en la qual es distorsiona una figura del pla verticalment.

Dilatació vertical

Una dilatació o estirament vertical és un estirament en el qual es distorsiona una figura del pla verticalment.

Prova de línia vertical

La prova de línia vertical és un mètode gràfic per determinar si una corba en el pla representa el gràfic d’una funció examinant visualment el nombre d’interse…

Canvi vertical

En la geometria, un canvi vertical que també es coneix com a traducció vertical, és una traducció d’un objecte geomètric en una direcció paral·lela a l’eix ver…

Retroducció vertical

Una reducció o compressió vertical és una contracció en la qual es distorsiona una figura del pla verticalment.

Estirament vertical

Un estirament o dilatació vertical és un estirament en el qual es distorsiona una figura del pla verticalment.

Traducció vertical

En geometria, una traducció vertical que també es coneix com a canvi vertical, és una traducció d’un objecte geomètric en una direcció paral·lela a l’eix verti…

Volum

El volum és la quantitat total d’espai tancat o ocupat en un sòlid. El volum generalment té unitats de longitud i distància cubades (com CM 3 , a 3 , m 3 k…

Pla x-y

Un avió format per l’eix x i l’eix y.

Pla X-Z

Un avió format per l’eix x i l’eix z.

Avió Y-Z

Un avió format per l’eix y i l’eix z.

Matriu zero

Una matriu zero és una matriu m x n on tots els seus elements són iguals a zero i es denoten per 0 . De vegades, les matrius zero també es coneixen com a matr…

Vector zero

Un vector amb una magnitud de zero. Denotat 0, és un vector de longitud 0 i, per tant, té tots els components iguals a zero.

×

Aplicació

Consulteu la nostra aplicació gratuïta per a iOS i Android.

Per obtenir més informació sobre la nostra aplicació Visiteu aquí!

Afegiu a la pantalla d'inici

Afegiu Math Converse com a aplicació a la pantalla d'inici.

Aplicació

Consulteu la nostra aplicació d'escriptori gratuïta per a macOS, Windows i Linux.

Per obtenir més informació sobre la nostra aplicació d'escriptori Visiteu aquí!

Extensió del navegador

Consulteu la nostra extensió gratuïta del navegador per a Chrome, Firefox, Edge, Safari i Opera.

Per obtenir més informació sobre la nostra extensió del navegador Visiteu aquí!

Benvingut a Math Converse

Posseïdor del lloc

Posseïdor del lloc

Citeu aquesta pàgina

Codi QR

Feu una foto del codi QR per compartir aquesta pàgina o per obrir -la ràpidament al telèfon:

Compartir
×