Σπίτι Ολα Ορισμοί Προ-όγκος Ορισμοί

Προ-όγκος Ορισμοί

Περιηγηθείτε στην αυξανόμενη συλλογή μας των ορισμών προ-λογισμών:

ARC =_ΔyΔx

ΤΟΞΟ

Το Arc Μια συντομογραφία του μέσου ρυθμού αλλαγής είναι η μεταβολή της τιμής μιας ποσότητας διαιρούμενο με τον χρόνο που έχει περάσει. Για μια συνάρτηση, αυτή …

Αλγόριθμος

Ένας αλγόριθμος είναι ένα συγκεκριμένο σύνολο οδηγιών για τη διεξαγωγή μιας διαδικασίας ή την επίλυση ενός προβλήματος, συνήθως με την απαίτηση ότι η διαδικασί…

Αργά και αεροπλάνο

Το αεροπλάνο Argand γνωστό και ως σύνθετο επίπεδο, το επίπεδο Z-Plane ή το Gauss είναι μια γεωμετρική αναπαράσταση των σύνθετων αριθμών που καθορίζεται από τον…

ARC =_ΔyΔx

Μέσος ρυθμός αλλαγής

Ο μέσος ρυθμός μεταβολής ή το τόξο είναι η μεταβολή της τιμής μιας ποσότητας διαιρούμενο με το χρονικό διάστημα που έχει περάσει. Για μια συνάρτηση, αυτή είναι…

Δισδιάστατος χώρος

Ο δισδιάστατος χώρος που αναφέρεται διαφορετικά ως δισδιάστατος χώρος είναι μια γεωμετρική ρύθμιση στην οποία απαιτούνται δύο τιμές (που ονομάζονται παράμετροι…

Προϊόν πλαισίου

Το προϊόν κουτιού που αναφέρεται διαφορετικά ως κλιμακωτό τριπλό προϊόν, το μεικτό προϊόν και το τριπλό κλιμακωτό προϊόν είναι μια μέθοδος πολλαπλασιασμού τριώ…

Σύνθετο επίπεδο

Το πολύπλοκο επίπεδο γνωστό και ως επίπεδο Argand Plane, Z-Plane ή Gauss είναι μια γεωμετρική αναπαράσταση των σύνθετων αριθμών που καθορίζεται από τον πραγματ…

Συμπίεση

Μια συμπίεση ή συστολή είναι ένας μετασχηματισμός στον οποίο ένας αριθμός αυξάνεται μικρότερος. Οι συμπιέσεις μπορεί να είναι σε σχέση με ένα σημείο (συμπίεση …

Δ δ

Δέλτα (Δ, δ)

Το Delta (δ, δ) είναι το τέταρτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών έχει τιμή 4.

Σταθερός

Σταθερά σημαίνει ότι το αντικείμενο θεωρείται σταθερό στο επίπεδο, έτσι ώστε να μην μπορεί να παραληφθεί και να αναστραφεί εάν αναφέρεται σε ένα επίπεδη αντικε…

Ελληνικό αλφάβητο

Το ελληνικό αλφάβητο έχει χρησιμοποιηθεί για να γράψει την ελληνική γλώσσα από το τέλος του 9ου ή πρώιμου όγδοου αιώνα π.Χ. Προέρχεται από το προηγούμενο φοινι…

Οριζόντια διαστολή

Μια οριζόντια διαστολή ή τέντωμα είναι ένα τέντωμα στην οποία μια επίπεδη μορφή παραμορφώνεται οριζόντια.

Οριζόντια έκταση

Ένα οριζόντιο τέντωμα ή διαστολή είναι ένα τέντωμα στο οποίο μια επίπεδη μορφή παραμορφώνεται οριζόντια.

Ασυνέχεια πηδώντας

Μια ασυνέχεια άλματος ή η ασυνέχεια βημάτων είναι μια ασυνέχεια όπου το γράφημα βήματα ή πηδάει από ένα συνδεδεμένο κομμάτι του γραφήματος στο άλλο. Είναι μια …

Lemniscate

A lemniscate is a curve usually expressed in polar coordinates and is in the form of any of the various figure eight shaped curves.

Μικτό προϊόν

Το μεικτό προϊόν αναφέρεται διαφορετικά ως κλιμακωτό τριπλό προϊόν, το Triple Scalar Product και το Box Product είναι μια μέθοδος πολλαπλασιασμού τριών τρισδιά…

Ω ω

Ωμέγα (ω, ω)

Το ωμέγα (ω, ω) είναι το 24ο και τελευταίο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών έχει τιμή 800.

Φ φ

Phi (φ, φ)

Το Phi (φ, φ) είναι το 21ο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο σύστημα των παραδοσιακών ελληνικών αριθμών, το Phi έχει αξία 500 (#966; ʹ) ή 500.000 (͵ φ).

Ρ ρ

Rho (ρ, ρ)

Ο Rho (ρ, ρ) είναι το 17ο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών έχει αξία 100. Προέρχεται από φοινικική επιστολή res.

Σκικευμένο τριπλό προϊόν

Το κλιμακωτό τριπλό προϊόν που αναφέρεται διαφορετικά ως τριπλό κλιμακωτό προϊόν, το μεικτό προϊόν και το προϊόν κουτιού είναι μια μέθοδος πολλαπλασιασμού τριώ…

Σ σ

Sigma (σ, σ)

Η Sigma (σ, σ) είναι το δέκατο όγδοο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών, έχει αξία 200. Γενικά μαθηματικά, κεφαλαία Σ χρησι…

Βήμα ασυνέχεια

Μια ασυνέχεια βήματος ή η ασυνέχεια άλματος είναι μια ασυνέχεια όπου το γράφημα βήματα ή πηδάει από ένα συνδεδεμένο κομμάτι του γραφήματος στο άλλο.

Τ τ

Tau (τ, τ)

Το Tau (τ, τ) είναι το 19ο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο σύστημα των ελληνικών αριθμών έχει αξία 300.

Θεώρημα του Pappus

Το θεώρημα του θεώρημα του Pappus ή του Pappus, γενικά αναφέρεται σε πολλά διαφορετικά θεωρήματα. Περιλαμβάνουν το θεώρημα του Pappus & APOS, την αλυσίδα Pappu…

Τριπλό κλιμακωτό προϊόν

Το τριπλό κλιμακωτό προϊόν αναφέρεται διαφορετικά ως κλιμακωτό τριπλό προϊόν, το μικτό προϊόν και το προϊόν κουτιού είναι μια μέθοδος πολλαπλασιασμού τριών τρι…

Δισδιάστατος

Δύο διαστάσεις ή δύο διαστάσεις είναι η ιδιότητα ενός επιπέδου που υποδεικνύει ότι η κίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο κάθετες κατευθύνσεις.

Δύο διαστατικός χώρος

Δύο διαστάσεις χώρος που αναφέρεται διαφορετικά ως δισδιάστατος χώρος είναι μια γεωμετρική ρύθμιση στην οποία απαιτούνται δύο τιμές (που ονομάζονται παράμετροι…

Δύο διαστάσεις

Δύο διαστάσεις ή δύο διαστάσεις είναι η ιδιότητα ενός επιπέδου που υποδεικνύει ότι η κίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο κάθετες κατευθύνσεις.

Διάνυσμα μονάδας

Ένα διάνυσμα μονάδας είναι ένας φορέας με μήκος ή μέγεθος 1. Μερικές φορές, ο φορέας μονάδας ονομάζεται επίσης φορέας κατεύθυνσης.

Διάνυσμα

Οι φορείς είναι μια ποσότητα, που σχεδιάζεται ως βέλος, με τόσο την κατεύθυνση όσο και το μέγεθος. Για παράδειγμα, η δύναμη και η ταχύτητα είναι φορείς. Εάν μι…

Ταχύτητα

Η ταχύτητα ενός αντικειμένου είναι ο ρυθμός μεταβολής της θέσης του σε σχέση με ένα πλαίσιο αναφοράς και είναι συνάρτηση του χρόνου.

Κατακόρυφη συμπίεση

Μια κατακόρυφη συμπίεση ή συρρίκνωση είναι μια συμπίεση στην οποία μια επίπεδη μορφή παραμορφώνεται κάθετα.

Κατακόρυφη διαστολή

Μια κατακόρυφη διαστολή ή τέντωμα είναι ένα τέντωμα στην οποία μια επίπεδη μορφή παραμορφώνεται κάθετα.

Δοκιμή κατακόρυφης γραμμής

Η δοκιμή κατακόρυφης γραμμής είναι μια γραφική μέθοδος προσδιορισμού εάν μια καμπύλη στο επίπεδο αντιπροσωπεύει το γράφημα μιας συνάρτησης εξετάζοντας οπτικά τ…

Κατακόρυφη μετατόπιση

Στη γεωμετρία, μια κατακόρυφη μετατόπιση γνωστή και ως κάθετη μετάφραση, είναι μια μετάφραση ενός γεωμετρικού αντικειμένου σε μια κατεύθυνση παράλληλη με τον κ…

Κατακόρυφη συρρίκνωση

Μια κατακόρυφη συρρίκνωση ή συμπίεση είναι μια συρρίκνωση στην οποία μια επίπεδη μορφή παραμορφώνεται κάθετα.

Κατακόρυφη έκταση

Μια κατακόρυφη έκταση ή διαστολή είναι ένα τέντωμα στο οποίο μια επίπεδη μορφή παραμορφώνεται κάθετα.

Κατακόρυφη μετάφραση

Στη γεωμετρία, μια κατακόρυφη μετάφραση γνωστή και ως κάθετη μετατόπιση, είναι μια μετάφραση ενός γεωμετρικού αντικειμένου σε μια κατεύθυνση παράλληλη με τον κ…

Ενταση ΗΧΟΥ

Ο όγκος είναι η συνολική ποσότητα του χώρου που περικλείεται ή καταλαμβάνεται σε ένα στερεό. Ο όγκος γενικά έχει μονάδες μήκους και απόστασης με κύβους (όπως c…

X-y αεροπλάνο

Ένα επίπεδο που σχηματίζεται από τον άξονα x και τον άξονα y.

Το επίπεδο X-Z

Ένα επίπεδο που σχηματίζεται από τον άξονα x και τον άξονα z.

Αεροπλάνο y-z

Ένα επίπεδο που σχηματίζεται από τον άξονα y και τον άξονα z.

Μηδενικός μήνας

Μια μηδενική μήτρα είναι μια μήτρα M x N όπου όλα τα στοιχεία του είναι ίσα με το μηδέν και υποδηλώνονται από 0 . Οι μηδενικές μήτρες μερικές φορές αναφέροντα…

Μηδενικός διάνυσμα

Ένα διάνυσμα με μηδέν. Που υποδηλώνεται 0, είναι ένας φορέας μήκους 0, και έτσι έχει όλα τα συστατικά ίσα με μηδέν.

×

Εφαρμογή

Ελέγξτε την δωρεάν εφαρμογή μας για το iOS & Android.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή μας Επισκεφθείτε εδώ!

Προσθέστε στην αρχική οθόνη

Προσθέστε το Math Converse ως εφαρμογή στην αρχική σας οθόνη.

Εφαρμογή

Ελέγξτε την ελεύθερη εφαρμογή της επιφάνειας εργασίας μας για MacOS, Windows & Linux.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της επιφάνειας εργασίας μας Επισκεφθείτε εδώ!

Επέκταση του προγράμματος περιήγησης

Ελέγξτε την επέκταση δωρεάν προγράμματος περιήγησης για Chrome, Firefox, Edge, Safari, & Opera.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επέκταση του προγράμματος περιήγησης Επισκεφθείτε εδώ!

Καλώς ήλθατε στο Math Converse

Σύμβουλο

Σύμβουλο

Αναφέρετε αυτήν τη σελίδα

Κώδικας QR

Τραβήξτε μια φωτογραφία του κώδικα QR για να μοιραστείτε αυτήν τη σελίδα ή να την ανοίξετε γρήγορα στο τηλέφωνό σας:

Μερίδιο

Τυπώνω
Αντιγραφή συνδέσμου
Αναφορά στη σελίδα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Facebook
𝕏
Whatsapp
Ερυθρός
γραπτό μήνυμα
Σκυδιέριο
Γραμμή
Αίθουσα διδασκαλίας Google
Σελιδοδείκτες Google
Messenger Facebook
Evernote
Τηλεγράφημα
LinkedIn
Τσέπη
Διπλή
Σούπα
Πρέος
Κώδικας QR
×